Urszula KRUPA : Kuues ametiaeg 

Fraktsioonid 

 • 20-07-2004 / 12-02-2007 : Fraktsioon Iseseisvus/Demokraatia - Liige
 • 13-02-2007 / 13-07-2009 : Fraktsioon Iseseisvus/Demokraatia - Juhatuse liige

Liikmesriikide erakonnad 

 • 20-07-2004 / 13-06-2006 : Liga Polskich Rodzin (Poola)
 • 14-06-2006 / 13-07-2009 : - (Poola)

Liikmed 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon
 • 14-09-2004 / 14-01-2007 : Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Delegatsioon Lõuna-Aafrikaga suhtlemiseks
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Delegatsioon Lõuna-Aafrikaga suhtlemiseks
 • 15-03-2007 / 13-07-2009 : Delegatsioon Kanadaga suhtlemiseks

Asendusliige 

 • 21-07-2004 / 13-09-2004 : Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon
 • 18-11-2004 / 15-12-2005 : Delegatsioon Kanadaga suhtlemiseks
 • 18-11-2004 / 26-04-2006 : Delegatsioon ELi-Mehhiko parlamentaarses ühiskomisjonis
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Põhiseaduskomisjon

all-activities 

Täiskogu aruteludes osalemine 
Sõnavõtud täiskogul ja kirjalikud avaldused täiskogu arutelude teemal. Kodukorra artikkel 204 ja artikli 171 lõige 11

Resolutsiooni ettepanek(ud) 
Parlamendiliige võib esitada individuaalse resolutsiooni ettepaneku ELi tegevusvaldkonda kuuluvas küsimuses. Ettepanek edastatakse läbivaatamiseks vastutavale komisjonile. Kodukorra artikkel 143

Parlamendiliikmete küsimused 
Suuliselt vastatavaid küsimusi aruteluga võib esitada iga parlamendikomisjon, fraktsioon või vähemalt viis protsenti parlamendiliikmetest. Küsimused on suunatud teistele ELi institutsioonidele. Esimeeste konverents otsustab, kas ja mis järjekorras kanda küsimused täiskogu istungi lõplikku päevakorra projekti. Kodukorra artikkel 128

Kirjalikud deklaratsioonid (kuni 16. jaanuarini 2017) 
**See dokumendiliik ei ole alates 16. jaanuarist 2017 enam kasutusel**. Kirjaliku deklaratsiooni võis esitada ELi pädevusse kuuluva valdkonna kohta. Parlamendiliikmed võisid anda sellele kolme kuu jooksul oma allkirja.

Kirjalik deklaratsioon: Komisjoni esitatud ettepanekud õigusaktide muutmiseks, et vähendada süsinikdioksiidi heitkoguseid  
- P6_DCL(2008)0060 - Kehtivuse kaotanud  
Urszula KRUPA , Witold TOMCZAK  
Algatatud : 07-07-2008
Tähtaeg : 07-11-2008
Allakirjutanute arv : 8 - 23-10-2008
Kirjalik deklaratsioon: Toetus elu kaitsmiseks  
- P6_DCL(2008)0039 - Kehtivuse kaotanud  
Urszula KRUPA , Witold TOMCZAK  
Algatatud : 07-05-2008
Tähtaeg : 09-09-2008
Allakirjutanute arv : 25 - 10-09-2008
Kirjalik deklaratsioon: Inimväärikuse austamine ja ajakirjanduseetika Euroopa Liidus  
- P6_DCL(2007)0116 - Kehtivuse kaotanud  
Urszula KRUPA  
Algatatud : 10-12-2007
Tähtaeg : 26-03-2008
Allakirjutanute arv : 34 - 27-03-2008

Kohalolijate nimekiri 
Käesolev kohalolijate nimekiri on väljavõte parlamendi 6. koosseisu ametiaja täiskogu istungite protokollidest. Seal sisalduv teave on esitatud üksnes teavitamise eesmärgil ja hõlmab parlamendiliikme ametiaega Euroopa Parlamendis. Need on toorandmed ega sisalda korrektsioone põhjusega puudumiste kohta haiguse, ema-/isapuhkuse, parlamendi delegatsiooni heakskiidetud tegevuses osalemise jne tõttu.