Patrizia TOIA : Algus 

Aseesimees 

Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon 

Liige 

Delegatsioon põhjamõõtme koostööks ning Šveitsi ja Norraga suhtlemiseks ning ELi–Islandi parlamentaarses ühiskomisjonis ja Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) parlamentaarses ühiskomisjonis 
Delegatsioon Andide Ühenduse riikidega suhtlemiseks 

Asendusliige 

Arengukomisjon 
Delegatsioon Euroopa – Ladina-Ameerika parlamentaarses assamblees 

Viimased tegevused 

OPINION on the draft Council decision on the conclusion, on behalf of the Union, of the Investment Protection Agreement between the European Union and its Member States, of the one part, and the Socialist Republic of Viet Nam, of the other part EN  
- DEVE_AD(2019)641171 -  
-
DEVE 
Variraportöörina esitatud arvamus 
OPINION on the draft Council decision on the conclusion of the Free Trade Agreement between the European Union and the Socialist Republic of Viet Nam EN  
- DEVE_AD(2019)641172 -  
-
DEVE 
Variraportöörina esitatud arvamus 
OPINION on the draft Council decision on the conclusion, on behalf of the Union, of the Investment Protection Agreement between the European Union and its Member States, of the one part, and the Socialist Republic of Vietnam, of the other part EN  
- DEVE_AD(2019)641207 -  
-
DEVE 
Variraportöörina esitatud arvamus 

Kontakt