Lidia Joanna GERINGER de OEDENBERG : Algus 

Aseesimees 

Õiguskomisjon 

Liige 

Petitsioonikomisjon 
Delegatsioon AKV–ELi parlamentaarses ühisassamblees 
Delegatsioon Vahemere Liidu parlamentaarses assamblees 

Asendusliige 

Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon 
Delegatsioon Ameerika Ühendriikidega suhtlemiseks 

Viimased tegevused 

Piiriülesed ümberkujundamised, ühinemised ja jagunemised (A8-0002/2019 - Evelyn Regner) PL  
 
Kirjalikud selgitused hääletuse kohta 
ELi tarbijakaitse-eeskirjade ajakohastamine ja nende täitmise parem tagamine (A8-0029/2019 - Daniel Dalton) PL  
 
Kirjalikud selgitused hääletuse kohta 

Kontakt