Matteo SALVINI

Sõnavõtt/sõnavõtud täiskogu istungil

267

Arutelu Euroopa tuleviku üle Horvaatia peaministri Andrej Plenkovićiga (arutelu)

06-02-2018 P8_CRE-REV(2018)02-06(3)

Võitlus ebaseadusliku sisserände ja inimkaubanduse vastu Vahemere piirkonnas (temaatiline arutelu)

25-10-2017 P8_CRE-REV(2017)10-25(12)

Eesti eesistumisperioodi tegevuskava tutvustus (arutelu)

05-07-2017 P8_CRE-REV(2017)07-05(6)

Ettevalmistused G7 tippkohtumiseks (arutelu)

17-05-2017 P8_CRE-REV(2017)05-17(8)

Olukord Ungaris (arutelu)

26-04-2017 P8_CRE-REV(2017)04-26(14)

Vihkamist õhutavad avaldused, populism ja valeuudised sotsiaalmeedias – ELi meetmed (arutelu)

05-04-2017 P8_CRE-REV(2017)04-05(13)

Vihkamist õhutavad avaldused, populism ja valeuudised sotsiaalmeedias – ELi meetmed (arutelu) (2)

05-04-2017 P8_CRE-REV(2017)04-05(13)

Euroopa Ülemkogu 9.–10. märtsi 2017. aasta kohtumise järeldused, sh Rooma deklaratsioon (arutelu)

15-03-2017 P8_CRE-REV(2017)03-15(7)

Euroopa Ülemkogu kohtumise (15. detsember) ettevalmistused (arutelu)

14-12-2016 P8_CRE-REV(2016)12-14(7)

Raportid – variraportöörina

2

Ühiselt esitatud resolutsiooni ettepanekud

13

Resolutsiooni ettepanek ettevõtja sotsiaalse vastutuse kohta

12-03-2018 B8-0152/2018

Resolutsiooni ettepanek inimõiguste hetkeolukorra kohta Türgis

05-02-2018 B8-0079/2018

Resolutsiooni ettepanek talidomiidi ohvrite toetamise kohta

12-12-2016 B8-1343/2016

Resolutsiooni ettepanek olukorra kohta Itaalias pärast maavärinaid

23-11-2016 B8-1284/2016

Resolutsiooni ettepanek ELi ja Türgi suhete kohta

22-11-2016 B8-1279/2016

Resolutsiooni ettepanek EUROOPA KOMISJONILE UMBUSALDUSE AVALDAMISE ETTEPANEK

12-05-2016 B8-0621/2016/rev. 1

Resolutsiooni ettepanek Hiina turumajandusliku staatuse kohta

10-05-2016 B8-0605/2016

  Proposta di risoluzione sull'Egitto, in particolare il caso di Giulio Regeni

07-03-2016 B8-0348/2016

NB! Antud resolutsiooni ettepanek on kättesaadav ainult originaalkeeles

Individuaalsed resolutsiooni ettepanekud

38

Resolutsiooni ettepanek sündimuse suurendamise kohta Euroopas

12-09-2017 B8-0532/2017

Resolutsiooni ettepanek lähetatud töötajate direktiivi tagajärjel tekkinud kahju kohta

29-06-2016 B8-0859/2016

Resolutsiooni ettepanek Euroopa Komisjoni immigratsioonisõbraliku poliitika kohta

29-06-2016 B8-0856/2016

Resolutsiooni ettepanek komisjoni kavatsuse kohta kontrollida ebaseaduslikku sisserännet

27-06-2016 B8-0844/2016

Resolutsiooni ettepanek Venemaa-vastaste sanktsioonide kohta

27-05-2016 B8-0674/2016

Resolutsiooni ettepanek Lahore'i kristlaste vastu suunatud enesetapurünnaku kohta

22-04-2016 B8-0504/2016

Resolutsiooni ettepanek radikaalsete imaamide keskregistri kohta

21-04-2016 B8-0501/2016

Kirjalik(ud) deklaratsioon(id)

20

Kirjalik deklaratsioon: äädikakärbse Drosophila suzukii kohta

12-12-2016 P8_DCL(2016)0134 Kehtivuse kaotanud

Üksikasjad

Mireille D'ORNANO , Edouard FERRAND , Mara BIZZOTTO , Matteo SALVINI , Salvatore CICU , Raffaele FITTO , Jean-François JALKH , Sylvie GODDYN , Marie-Christine ARNAUTU , Philippe LOISEAU

Algatatud : 12-12-2016
Tähtaeg : 12-03-2017
Allakirjutanute arv : 16 - 13-03-2017

Kirjalik deklaratsioon: Euroopa teraviljasektori toetamise kohta

12-12-2016 P8_DCL(2016)0132 Kehtivuse kaotanud

Üksikasjad

Mara BIZZOTTO , Matteo SALVINI , Angelo CIOCCA , Mario BORGHEZIO , Dominique BILDE , Mylène TROSZCZYNSKI , Mireille D'ORNANO , Philippe LOISEAU , Salvatore CICU , Raffaele FITTO , Dominique MARTIN , Edouard FERRAND , Joëlle MÉLIN

Algatatud : 12-12-2016
Tähtaeg : 12-03-2017
Allakirjutanute arv : 21 - 13-03-2017

Kirjalik deklaratsioon: Cydalima perspectalise kohta

12-12-2016 P8_DCL(2016)0131 Kehtivuse kaotanud

Üksikasjad

Mireille D'ORNANO , Edouard FERRAND , Mara BIZZOTTO , Matteo SALVINI , Salvatore CICU , Raffaele FITTO , Jean-François JALKH , Sylvie GODDYN , Marie-Christine ARNAUTU , Philippe LOISEAU

Algatatud : 12-12-2016
Tähtaeg : 12-03-2017
Allakirjutanute arv : 16 - 13-03-2017

Kirjalik deklaratsioon: hundi (Canis lupus) kaitsestaatuse kohta

12-12-2016 P8_DCL(2016)0127 Kehtivuse kaotanud

Üksikasjad

Mireille D'ORNANO , Edouard FERRAND , Mara BIZZOTTO , Matteo SALVINI , Salvatore CICU , Raffaele FITTO , Jean-François JALKH , Marie-Christine ARNAUTU , Louis ALIOT , Philippe LOISEAU

Algatatud : 12-12-2016
Tähtaeg : 12-03-2017
Allakirjutanute arv : 15 - 13-03-2017

Kirjalik deklaratsioon: toidu lisaainete E 249 ja E 250 kohta

30-11-2016 P8_DCL(2016)0125 Kehtivuse kaotanud

Üksikasjad

Mireille D'ORNANO , Edouard FERRAND , Mara BIZZOTTO , Matteo SALVINI , Salvatore CICU , Raffaele FITTO , Jean-François JALKH , Sylvie GODDYN , Marie-Christine ARNAUTU , Philippe LOISEAU

Algatatud : 30-11-2016
Tähtaeg : 01-03-2017
Allakirjutanute arv : 19 - 02-03-2017

Kirjalik deklaratsioon: primaarsektoris töötada soovivatele noortele tehnilise erikoolituse andmise tähtsuse kohta

21-11-2016 P8_DCL(2016)0121 Kehtivuse kaotanud

Üksikasjad

Edouard FERRAND , Philippe LOISEAU , Mara BIZZOTTO , Angelo CIOCCA , Lorenzo FONTANA , Louis ALIOT , Mireille D'ORNANO , Matteo SALVINI , Salvatore CICU , Nicolas BAY , Remo SERNAGIOTTO

Algatatud : 21-11-2016
Tähtaeg : 21-02-2017
Allakirjutanute arv : 25 - 22-02-2017

Kirjalik deklaratsioon: võltsimise vastu võitlemise kohta veinitööstuses ja piiritusjookide sektoris

21-11-2016 P8_DCL(2016)0120 Kehtivuse kaotanud

Üksikasjad

Edouard FERRAND , Philippe LOISEAU , Mara BIZZOTTO , Angelo CIOCCA , Lorenzo FONTANA , Louis ALIOT , Mireille D'ORNANO , Matteo SALVINI , Salvatore CICU , Nicolas BAY , Remo SERNAGIOTTO

Algatatud : 21-11-2016
Tähtaeg : 21-02-2017
Allakirjutanute arv : 23 - 22-02-2017

Kirjalik deklaratsioon: veinivalmistamise oskusteabe mittemateriaalse kultuuripärandi kohta

24-10-2016 P8_DCL(2016)0108 Kehtivuse kaotanud

Üksikasjad

Mario BORGHEZIO , Matteo SALVINI , Mara BIZZOTTO , Angelo CIOCCA , Lorenzo FONTANA , Mireille D'ORNANO , Dominique BILDE , Joëlle MÉLIN , Edouard FERRAND , Philippe LOISEAU , Remo SERNAGIOTTO , Salvatore CICU

Algatatud : 24-10-2016
Tähtaeg : 24-01-2017
Allakirjutanute arv : 27 - 25-01-2017

Kirjalik deklaratsioon: vägivalla, kuritarvitamise ja väärkohtlemise lapsohvrite kohta

03-10-2016 P8_DCL(2016)0107 Kehtivuse kaotanud

Üksikasjad

Matteo SALVINI , Mara BIZZOTTO , Mario BORGHEZIO , Angelo CIOCCA , Lorenzo FONTANA , Mireille D'ORNANO , Dominique BILDE , Hannu TAKKULA , Joëlle MÉLIN , Dominique MARTIN , Edouard FERRAND , Philippe LOISEAU , Salvatore CICU

Algatatud : 03-10-2016
Tähtaeg : 03-01-2017
Allakirjutanute arv : 38 - 04-01-2017

Kirjalik deklaratsioon: vajaduse kohta säilitada ELi strateegiline partnerlus Venemaaga

12-09-2016 P8_DCL(2016)0064 Kehtivuse kaotanud

Üksikasjad

Mario BORGHEZIO , Mara BIZZOTTO , Matteo SALVINI , Lorenzo FONTANA , Dario TAMBURRANO , Stefano MAULLU , Dominique BILDE , Alessandra MUSSOLINI , Marie-Christine ARNAUTU , Aldo PATRICIELLO , Mireille D'ORNANO

Algatatud : 12-09-2016
Tähtaeg : 12-12-2016
Allakirjutanute arv : 29 - 13-12-2016

Kirjalikult vastatavad küsimused

85

  Safeguarding the precautionary principle in the EU-Mercosur trade agreement

22-02-2018 P-001108/2018 Komisjon

  Transparency in EMA applications

06-02-2018 E-000728/2018 Komisjon

  The Bosniak issue

20-11-2017 P-007113/2017 Komisjon

  Mussel farming at risk in the Gulf of La Spezia

20-09-2017 P-005855/2017 Komisjon

  Limitation to the right of establishment for reasons of general interest

07-09-2017 E-005612/2017 Komisjon

  System for protecting children left in vehicles

30-08-2017 E-005387/2017 Komisjon

  Islamic extremism in Sweden and consequences for the EU

12-07-2017 E-004726/2017 Komisjon

  Social impact of the crisis at Ilva in the Genoa region

20-06-2017 E-004081/2017 Komisjon

  VP/HR - Terrorist threat emanating from Bosnia and the wider Balkans

30-05-2017 E-003601/2017 Komisjon

  VP/HR - The security measures required of the Bosnian authorities

30-05-2017 E-003600/2017 Komisjon

Suuliselt vastatavad küsimused

12

Ettevõtja sotsiaalne vastutus

01-03-2018 O-000026/2018 Komisjon

Laiaulatuslikku majandus- ja kaubanduslepingut puudutavate uuringute empiiriline taust

10-11-2016 O-000137/2016 Komisjon

Genoomide muutmise tehnoloogiad: võimalused ja ohud

24-06-2016 O-000097/2016 Komisjon

Põllumajandusloomade transport Türki

24-06-2016 O-000096/2016 Komisjon

Päritoluriigi või lähtekoha kohustuslik märkimine teatavate toiduainete puhul

25-02-2016 O-000031/2016 Komisjon

Euroopa pärandi kaitse

06-05-2015 O-000047/2015 Komisjon

Teave tarbijatele rituaalselt tapetud loomade liha kohta ja selle märgistamine

17-03-2015 O-000027/2015 Komisjon

ELi vahendite kasutamine lennujaamades

17-03-2015 O-000026/2015 Komisjon

Kolmandatest riikidest imporditud toodete päritoluriigi märkimata jätmine

05-02-2015 O-000015/2015 Komisjon

Kartellid farmaatsiavaldkonnas

10-12-2014 O-000094/2014 Komisjon