Willy MEYER : Seitsmes ametiaeg 

Fraktsioonid 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Euroopa Ühendatud Vasakpoolsete / Põhjamaade Roheliste Vasakpoolsete liitfraktsioon - Juhatuse liige

Liikmesriikide erakonnad 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Izquierda Unida (Hispaania)

Aseesimees 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Petitsioonikomisjon
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegatsioon Euroopa – Ladina-Ameerika parlamentaarses assamblees
 • 05-10-2011 / 18-01-2012 : Väliskomisjon
 • 23-01-2012 / 30-06-2014 : Väliskomisjon
 • 23-01-2012 / 30-06-2014 : Petitsioonikomisjon

Liikmed 

 • 16-07-2009 / 04-10-2011 : Väliskomisjon
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegatsioon Andide Ühenduse riikidega suhtlemiseks
 • 19-01-2012 / 22-01-2012 : Väliskomisjon
 • 19-01-2012 / 22-01-2012 : Petitsioonikomisjon

Asendusliige 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Inimõiguste allkomisjon
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegatsioon Magribi riikide ja Araabia Magribi Liiduga suhtlemiseks
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegatsioon Kesk-Ameerika riikidega suhtlemiseks
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Inimõiguste allkomisjon

all-activities 

Täiskogu aruteludes osalemine 
Sõnavõtud täiskogul ja kirjalikud avaldused täiskogu arutelude teemal. Kodukorra artikkel 204 ja artikli 171 lõige 11

Raportid – raportöörina 
Vastutav parlamendikomisjon nimetab raportööri, kes koostab raporti seadusandliku, eelarvealase või muid küsimusi käsitleva ettepaneku kohta. Raporti koostamisel võib raportöör konsulteerida valdkonna ekspertide ja sidusrühmadega. Raportöör vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variraportööridega läbirääkimiste pidamise eest. Komisjonis vastu võetud raporteid arutatakse ja hääletatakse täiskogul. Kodukorra artikkel 55

Raportid – variraportöörina 
Fraktsioonid võivad iga raporti puhul nimetada variraportööri, kes jälgib raporti arengut vastutavas komisjonis ja peab raportööriga läbirääkimisi kompromissteksti üle. Kodukorra artikkel 215

Variraportöörina esitatud arvamus 
Fraktsioonid võivad arvamuse puhul nimetada variarvamuse koostaja, kes jälgib arvamusega toimuvat ja peab arvamuse koostajaga läbirääkimisi kompromissteksti üle. Kodukorra artikkel 215

ARVAMUS Vangide väidetav transport ja ebaseaduslik kinnipidamine Euroopa riikides Luure Keskagentuuri (LKA) poolt: Euroopa Parlamendi LKA poolt kinnipeetavate transpordiks ja ebaseaduslikuks kinnipidamiseks Euroopa riikide väidetava kasutamise uurimise ajutise komisjoni (TDIP) raporti järelmeetmed  
- AFET_AD(2012)487735 -  
-
AFET 
ARVAMUS Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Euroopa kodanike aasta kohta (2013)  
- PETI_AD(2012)480596 -  
-
PETI 

Resolutsiooni ettepanek(ud) 
Parlamendiliige võib esitada individuaalse resolutsiooni ettepaneku ELi tegevusvaldkonda kuuluvas küsimuses. Ettepanek edastatakse läbivaatamiseks vastutavale komisjonile. Kodukorra artikkel 143

Parlamendiliikmete küsimused 
Suuliselt vastatavaid küsimusi aruteluga võib esitada iga parlamendikomisjon, fraktsioon või vähemalt viis protsenti parlamendiliikmetest. Küsimused on suunatud teistele ELi institutsioonidele. Esimeeste konverents otsustab, kas ja mis järjekorras kanda küsimused täiskogu istungi lõplikku päevakorra projekti. Kodukorra artikkel 128

Kirjalikud deklaratsioonid (kuni 16. jaanuarini 2017) 
**See dokumendiliik ei ole alates 16. jaanuarist 2017 enam kasutusel**. Kirjaliku deklaratsiooni võis esitada ELi pädevusse kuuluva valdkonna kohta. Parlamendiliikmed võisid anda sellele kolme kuu jooksul oma allkirja.

Kirjalik deklaratsioon: Kemikaalide suhtes avalduva mitmese tundlikkuse ja elektromagnetväljade suhtes avalduva ülitundlikkuse tunnustamine rahvusvahelises haiguste ja nendega seotud terviseprobleemide statistilises klassifikatsioonis (RHK)  
- P7_DCL(2012)0014 - Kehtivuse kaotanud  
Raül ROMEVA i RUEDA , Kriton ARSENIS , Willy MEYER , Michèle RIVASI , Oreste ROSSI  
Algatatud : 12-03-2012
Tähtaeg : 14-06-2012
Allakirjutanute arv : 188 - 14-06-2012
Kirjalik deklaratsioon: Hispaanias fašismi vastu võidelnud rahvusvaheliste brigaadide mälestamine  
- P7_DCL(2012)0005 - Kehtivuse kaotanud  
Sabine LÖSING , Patrick LE HYARIC , Willy MEYER  
Algatatud : 01-02-2012
Tähtaeg : 10-05-2012
Allakirjutanute arv : 82 - 10-05-2012
Kirjalik deklaratsioon: Famagusta suletud osa tagastamine selle seaduslikele elanikele  
- P7_DCL(2011)0042 - Vastu võetud  
Lidia Joanna GERINGER de OEDENBERG , Willy MEYER , Michail TREMOPOULOS , Cecilia WIKSTRÖM , Artur ZASADA  
Algatatud : 24-10-2011
Tähtaeg : 02-02-2012
Vastu võetud (kuupäev) : 14-02-2012
Vastu võetud tekst (allakirjutanute nimekirjaga) : P7_TA(2012)0039
Allakirjutanute arv : 390 - 02-02-2012

Deklaratsioonid 

Majandushuvide deklaratsioon