Tunne KELAM : Algus 

Liige 

Väliskomisjon 
Julgeoleku ja kaitse allkomisjon 
Delegatsioon Ameerika Ühendriikidega suhtlemiseks 

Asendusliige 

Regionaalarengukomisjon 
Delegatsioon ELi – Põhja-Makedoonia parlamentaarses ühiskomisjonis 

Viimased tegevused 

Kontakt