Sajjad KARIM
 • Sajjad
  KARIM
 • Euroopa Konservatiivide ja Reformistide fraktsioon
 • Liige
 • Ühendkuningriik Conservative Party
 • Sünnikuupäev: 11. juuli 1970, Lancashire

Sõnavõtt/sõnavõtud täiskogu istungil

53

Rohingja põgenike olukord ning rohingja laste kannatused

14-06-2018 P8_CRE-PROV(2018)06-14(4.3)

Gruusia okupeeritud alad kümme aastat pärast Venemaa sissetungi (arutelu)

12-06-2018 P8_CRE-PROV(2018)06-12(15)

Subsidiaarsust ja proportsionaalsust käsitlevad 2015. ja 2016. aasta aruanded (arutelu)

17-04-2018 P8_CRE-REV(2018)04-17(22)

Olukord Süürias (arutelu)

13-03-2018 P8_CRE-REV(2018)03-13(17)

Rohingjade olukord (arutelu)

12-12-2017 P8_CRE-REV(2017)12-12(11)

Presidentuuri avaldused

11-09-2017 P8_CRE-REV(2017)09-11(2)

Pakistan, eelkõige inimõiguste kaitsjate olukord ja surmanuhtlus

15-06-2017 P8_CRE-REV(2017)06-15(4.2)

Pakistan, eelkõige inimõiguste kaitsjate olukord ja surmanuhtlus (2)

15-06-2017 P8_CRE-REV(2017)06-15(4.2)

Antisemitismi vastu võitlemine (arutelu)

31-05-2017 P8_CRE-REV(2017)05-31(15)

Raportid – raportöörina

3

RAPORT Marine Le Peni puutumatuse äravõtmise taotluse kohta

JURI
13-06-2017 A8-0223/2017

RAPORT subsidiaarsust ja proportsionaalsust käsitleva 2014. aasta aruande kohta

JURI
29-03-2017 A8-0114/2017

RAPORT subsidiaarsust ja proportsionaalsust käsitlevate 2012.–2013. aasta aruannete kohta

JURI
16-10-2015 A8-0301/2015

Raportid – variraportöörina

14

RAPORT paremat õigusloomet käsitleva institutsioonidevahelise kokkuleppe tõlgendamise ja rakendamise kohta

AFCO JURI
15-05-2018 A8-0170/2018

RAPORT subsidiaarsust ja proportsionaalsust käsitlevate 2015. ja 2016. aasta aruannete kohta

JURI
09-04-2018 A8-0141/2018

RAPORT soolise võrdõiguslikkuse kohta ELi kaubanduslepingutes

FEMM INTA
06-02-2018 A8-0023/2018

RAPORT ELi õiguse kohaldamise järelevalve 2015 kohta

JURI
19-07-2017 A8-0265/2017

Raportöörina esitatud arvamus

1

ARVAMUS rõivasektorit käsitleva ELi juhtalgatuse kohta

INTA
28-02-2017 INTA_AD(2017)592396

Variraportöörina esitatud arvamus

6

ARVAMUS loodusvarade läbipaistva ja vastutustundliku majandamise ning metsade kohta arenguriikides

INTA
26-04-2018 INTA_AD(2018)616682

ARVAMUS ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 182/2011, millega kehtestatakse eeskirjad ja üldpõhimõtted, mis käsitlevad liikmesriikide läbiviidava kontrolli mehhanisme, mida kohaldatakse komisjoni rakendamisvolituste teostamise suhtes

INTA
07-12-2017 INTA_AD(2017)610686

ARVAMUS töötajate esindatuse kohta Euroopa ettevõtete järelevalve- ja haldusorganites

JURI
30-05-2016 JURI_AD(2016)571733

ARVAMUS üldsuse juurdepääsu kohta dokumentidele (kodukorra artikli 116 lõige 7) aastatel 2014–2015

JURI
18-02-2016 JURI_AD(2016)571798

ARVAMUS subsidiaarsust ja proportsionaalsust käsitlevate 2012.–2013. aasta aruannete kohta

INTA
17-06-2015 INTA_AD(2015)554679

ARVAMUS ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus Euroopa Prokuratuuri asutamise kohta

JURI
26-02-2015 JURI_AD(2015)549131

Ühiselt esitatud resolutsiooni ettepanekud

14

Resolutsiooni ühisettepanek rohingja pagulaste ja eelkõige laste raske olukorra kohta

13-06-2018 RC-B8-0292/2018

Resolutsiooni ühisettepanek okupeeritud Gruusia alade kohta kümme aastat pärast Venemaa sissetungi

12-06-2018 RC-B8-0275/2018

Resolutsiooni ühisettepanek Myanmari, eriti rohingjade olukorra kohta

13-09-2017 RC-B8-0525/2017/rev. 1

Resolutsiooni ettepanek Bangladeshi jätkusuutlikkuse kokkuleppe rakendamise hetkeseisu kohta

07-06-2017 B8-0396/2017

  Joint motion for a resolution on Pakistan, in particular the attack in Lahore

13-04-2016 RC-B8-0466/2016

  Motion for a resolution on Pakistan, in particular the attack in Lahore

11-04-2016 B8-0474/2016

NB! Antud resolutsiooni ettepanek on kättesaadav ainult originaalkeeles

Resolutsiooni ühisettepanek rohingja pagulaste raske olukorra ja Tai massihaudade kohta

20-05-2015 RC-B8-0469/2015

Resolutsiooni ühisettepanek Armeenia genotsiidi 100. aastapäeva kohta

14-04-2015 RC-B8-0342/2015

Individuaalsed resolutsiooni ettepanekud

1

Kirjalikult vastatavad küsimused

7

  CJEU ruling on the headscarf

27-06-2017 E-004278/2017 Komisjon

  Continued European Union support for polio eradication in Afghanistan and Pakistan

20-02-2017 E-001127/2017 Komisjon

  VP/HR - Minority Rights in Burma/Myanmar following 2015 election

07-04-2016 E-002857/2016 Komisjon

  EU solidarity funding for floods in Cumbria, UK

10-12-2015 P-015639/2015 Komisjon

  VP/HR - Status of the Rohingya minority in Burma/Myanmar

24-08-2015 E-012123/2015 Komisjon

  Status of the Rohingya minority in Burma/Myanmar

24-08-2015 P-012122/2015 Komisjon

  Monopoly position of Isle of Man ferry services

08-07-2014 E-005677/2014 Komisjon

Suuliselt vastatavad küsimused

2

Bangladeshi jätkusuutlikkuse kokkuleppe rakendamise hetkeseis

04-05-2017 O-000037/2017 Komisjon

Lühem arupärimine - VP/HR - Iisraeli asunduspoliitika

27-01-2017 O-000006/2017 Komisjon

Arupärimised

1

VP/HR - Iisraeli asunduspoliitika

27-01-2017 K-000001/2017 Komisjon

Kontakt

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Willy Brandt
  07M081
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T11054
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Aadress

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Willy Brandt 07M081
  1047 Brussels