Godfrey BLOOM : Seitsmes ametiaeg 

Fraktsioonid 

  • 14-07-2009 / 08-01-2014 : Vaba ja Demokraatliku Euroopa fraktsioon - Liige
  • 09-01-2014 / 30-06-2014 : Fraktsioonilise kuuluvuseta parlamendiliikmed

Liikmesriikide erakonnad 

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : United Kingdom Independence Party (Ühendkuningriik)

Liikmed 

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Majandus- ja rahanduskomisjon
  • 08-02-2010 / 18-01-2012 : Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Majandus- ja rahanduskomisjon
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon

Asendusliige 

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon
  • 19-01-2012 / 08-01-2014 : Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon

all-activities 

Täiskogu aruteludes osalemine 
Sõnavõtud täiskogul ja kirjalikud avaldused täiskogu arutelude teemal. Kodukorra artikkel 204 ja artikli 171 lõige 11

Raportid – variraportöörina 
Fraktsioonid võivad iga raporti puhul nimetada variraportööri, kes jälgib raporti arengut vastutavas komisjonis ja peab raportööriga läbirääkimisi kompromissteksti üle. Kodukorra artikkel 215

Variraportöörina esitatud arvamus 
Fraktsioonid võivad arvamuse puhul nimetada variarvamuse koostaja, kes jälgib arvamusega toimuvat ja peab arvamuse koostajaga läbirääkimisi kompromissteksti üle. Kodukorra artikkel 215

ARVAMUS Euroopa Liidu 2011. aasta aruanne arengupoliitika sidususe kohta  
- FEMM_AD(2012)491350 -  
-
FEMM 
ARVAMUS Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse arengukoostöö rahastamisvahend  
- FEMM_AD(2012)489607 -  
-
FEMM 
ARVAMUS Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse Euroopa naabruspoliitika rahastamisvahend  
- FEMM_AD(2012)487718 -  
-
FEMM 

Parlamendiliikmete küsimused 
Suuliselt vastatavaid küsimusi aruteluga võib esitada iga parlamendikomisjon, fraktsioon või vähemalt viis protsenti parlamendiliikmetest. Küsimused on suunatud teistele ELi institutsioonidele. Esimeeste konverents otsustab, kas ja mis järjekorras kanda küsimused täiskogu istungi lõplikku päevakorra projekti. Kodukorra artikkel 128

Deklaratsioonid 

Majandushuvide deklaratsioon