Corina CREȚU : Seitsmes ametiaeg 

Fraktsioonid 

 • 14-07-2009 / 06-06-2012 : Sotsiaaldemokraatide ja demokraatide fraktsioon Euroopa Parlamendis - Liige
 • 07-06-2012 / 30-06-2014 : Sotsiaaldemokraatide ja demokraatide fraktsioon Euroopa Parlamendis - Aseesimees

Liikmesriikide erakonnad 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Partidul Social Democrat (Rumeenia)

Aseesimees 

 • 20-07-2009 / 18-01-2012 : Arengukomisjon
 • 23-01-2012 / 30-06-2014 : Arengukomisjon

Liikmed 

 • 16-07-2009 / 19-07-2009 : Arengukomisjon
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegatsioon Ameerika Ühendriikidega suhtlemiseks
 • 08-10-2009 / 31-07-2011 : Finants-, majandus- ja sotsiaalkriisi erikomisjon
 • 19-01-2012 / 22-01-2012 : Arengukomisjon

Asendusliige 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegatsioon Iisraeliga suhtlemiseks
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Väliskomisjon

all-activities 

Täiskogu aruteludes osalemine 
Sõnavõtud täiskogul ja kirjalikud avaldused täiskogu arutelude teemal. Kodukorra artikkel 204 ja artikli 171 lõige 11

Raportid – raportöörina 
Vastutav parlamendikomisjon nimetab raportööri, kes koostab raporti seadusandliku, eelarvealase või muid küsimusi käsitleva ettepaneku kohta. Raporti koostamisel võib raportöör konsulteerida valdkonna ekspertide ja sidusrühmadega. Raportöör vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variraportööridega läbirääkimiste pidamise eest. Komisjonis vastu võetud raporteid arutatakse ja hääletatakse täiskogul. Kodukorra artikkel 55

Raportid – variraportöörina 
Fraktsioonid võivad iga raporti puhul nimetada variraportööri, kes jälgib raporti arengut vastutavas komisjonis ja peab raportööriga läbirääkimisi kompromissteksti üle. Kodukorra artikkel 215

Raportöörina esitatud arvamus 
Komisjonid võivad koostada vastutava komisjoni raporti kohta arvamuse, milles käsitletakse komisjoni vastutusalasse kuuluvaid küsimusi. Arvamuse koostaja vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variarvamuse koostajatega läbirääkimiste pidamise eest. Kodukorra artiklid 56 ja 57 ning VI lisa

ARVAMUS Seksuaalne ärakasutamine ja prostitutsioon ning nende mõju soolisele võrdõiguslikkusele  
- DEVE_AD(2013)519580 -  
-
DEVE 
ARVAMUS Soopõhine tapmine: puuduolevad naised?  
- DEVE_AD(2013)510797 -  
-
DEVE 

Variraportöörina esitatud arvamus 
Fraktsioonid võivad arvamuse puhul nimetada variarvamuse koostaja, kes jälgib arvamusega toimuvat ja peab arvamuse koostajaga läbirääkimisi kompromissteksti üle. Kodukorra artikkel 215

ARVAMUS Aastaaruanne inimõiguste kohta maailmas 2010. aastal ja Euroopa Liidu poliitika selles valdkonnas ning mõju ELi strateegilisele inimõiguste poliitikale  
- DEVE_AD(2012)478546 -  
-
DEVE 
ARVAMUS Euroopa Liidu tulevane rahvusvaheline investeerimispoliitika  
- DEVE_AD(2011)456806 -  
-
DEVE 

Resolutsiooni ettepanek(ud) 
Parlamendiliige võib esitada individuaalse resolutsiooni ettepaneku ELi tegevusvaldkonda kuuluvas küsimuses. Ettepanek edastatakse läbivaatamiseks vastutavale komisjonile. Kodukorra artikkel 143

Parlamendiliikmete küsimused 
Suuliselt vastatavaid küsimusi aruteluga võib esitada iga parlamendikomisjon, fraktsioon või vähemalt viis protsenti parlamendiliikmetest. Küsimused on suunatud teistele ELi institutsioonidele. Esimeeste konverents otsustab, kas ja mis järjekorras kanda küsimused täiskogu istungi lõplikku päevakorra projekti. Kodukorra artikkel 128

Kirjalikud deklaratsioonid (kuni 16. jaanuarini 2017) 
**See dokumendiliik ei ole alates 16. jaanuarist 2017 enam kasutusel**. Kirjaliku deklaratsiooni võis esitada ELi pädevusse kuuluva valdkonna kohta. Parlamendiliikmed võisid anda sellele kolme kuu jooksul oma allkirja.

Kirjalik deklaratsioon: B- ja C-hepatiit  
- P7_DCL(2013)0023 - Kehtivuse kaotanud  
Silvia-Adriana ȚICĂU , Daciana Octavia SÂRBU , Cătălin Sorin IVAN , Claudiu Ciprian TĂNĂSESCU , Corina CREȚU , Marc TARABELLA , Adam GIEREK , Anna ROSBACH , Maria Da Graça CARVALHO , Françoise GROSSETÊTE , Antonyia PARVANOVA  
Algatatud : 18-11-2013
Tähtaeg : 18-02-2014
Allakirjutanute arv : 96 - 18-02-2014
Kirjalik deklaratsioon: Naftafirmade tegevuse mõju keskkonnale, tervisele ja arengule Aafrikas  
- P7_DCL(2012)0008 - Kehtivuse kaotanud  
Claudiu Ciprian TĂNĂSESCU , Corina CREȚU , Michèle STRIFFLER , Eleni THEOCHAROUS  
Algatatud : 12-03-2012
Tähtaeg : 14-06-2012
Allakirjutanute arv : 107 - 14-06-2012
Kirjalik deklaratsioon: Üksikvanemaga perede elamistingimused ELi liikmesriikides majanduskriisi ajal  
- P7_DCL(2010)0048 - Kehtivuse kaotanud  
Rovana PLUMB , Viorica DĂNCILĂ , Corina CREȚU , Daciana Octavia SÂRBU , Silvia-Adriana ȚICĂU  
Algatatud : 14-06-2010
Tähtaeg : 14-10-2010
Allakirjutanute arv : 71 - 15-10-2010

Deklaratsioonid 

Majandushuvide deklaratsioon 

Kontakt