Corina CREȚU : Kaheksanda koosseisu ametiaeg 

Fraktsioonid 

  • 01-07-2014 / 31-10-2014 : Sotsiaaldemokraatide ja demokraatide fraktsioon Euroopa Parlamendis - Liige

Liikmesriikide erakonnad 

  • 01-07-2014 / 31-10-2014 : Partidul Social Democrat (Rumeenia)

Asepresident 

  • 01-07-2014 / 31-10-2014 : Euroopa Parlament

Liikmed 

  • 01-07-2014 / 31-10-2014 : Euroopa Parlamendi juhatus
  • 01-07-2014 / 31-10-2014 : Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon
  • 14-07-2014 / 31-10-2014 : Delegatsioon Iisraeliga suhtlemiseks
  • 14-07-2014 / 31-10-2014 : Delegatsioon Vahemere Liidu parlamentaarses assamblees

Asendusliige 

  • 08-07-2014 / 31-10-2014 : Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon
  • 14-07-2014 / 31-10-2014 : Delegatsioon ELi–Serbia parlamentaarses stabiliseerimis- ja assotsieerimiskomitees

Parlamendi põhitegevus 

Täiskogu aruteludes osalemine 
Sõnavõtud täiskogul ja kirjalikud avaldused täiskogu arutelude teemal. Kodukorra artikkel 194 ja artikli 162 lõige 11

Resolutsiooni ettepanek(ud) 
Resolutsiooni ettepanekud esitatakse päevakajalistel teemadel komisjoni, fraktsiooni või vähemalt 5% parlamendiliikmete taotluse alusel ning need pannakse täiskogul hääletusele. Kodukorra artiklid 123, 128, 130b ja 135

Deklaratsioonid 

Majandushuvide deklaratsioon