Corina CREȚU : Kaheksanda koosseisu ametiaeg 

Fraktsioonid 

  • 01-07-2014 / 31-10-2014 : Sotsiaaldemokraatide ja demokraatide fraktsioon Euroopa Parlamendis - Liige

Liikmesriikide erakonnad 

  • 01-07-2014 / 31-10-2014 : Partidul Social Democrat (Rumeenia)

Asepresident 

  • 01-07-2014 / 31-10-2014 : Euroopa Parlament

Liikmed 

  • 01-07-2014 / 31-10-2014 : Euroopa Parlamendi juhatus
  • 01-07-2014 / 31-10-2014 : Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon
  • 14-07-2014 / 31-10-2014 : Delegatsioon Iisraeliga suhtlemiseks
  • 14-07-2014 / 31-10-2014 : Delegatsioon Vahemere Liidu parlamentaarses assamblees

Asendusliige 

  • 08-07-2014 / 31-10-2014 : Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon
  • 14-07-2014 / 31-10-2014 : Delegatsioon ELi–Serbia parlamentaarses stabiliseerimis- ja assotsieerimiskomitees

Parlamendi põhitegevus 

Resolutsiooni ettepanek(ud) 
Resolutsiooni ettepanekud esitatakse päevakajalistel teemadel komisjoni, fraktsiooni või vähemalt 5% parlamendiliikmete taotluse alusel ning need pannakse täiskogul hääletusele. Kodukorra artiklid 132, 136, 139 ja 144

Deklaratsioonid 

Majandushuvide deklaratsioon 

Kontakt