Corina CREȚU
 • Corina
  CREȚU
 • Rumeenia
 • Sünnikuupäev: 24. juuni 1967, Bucureşti

Fraktsioonid

 • 26.09.2005 / 31.12.2006 : Euroopa Parlamendi Sotsiaaldemokraatide fraktsioon - Vaatleja
 • 01.01.2007 / 09.12.2007 : Euroopa Parlamendi Sotsiaaldemokraatide fraktsioon - Liige
 • 10.12.2007 / 13.07.2009 : Euroopa Parlamendi Sotsiaaldemokraatide fraktsioon - Liige
 • 14.07.2009 / 06.06.2012 : Sotsiaaldemokraatide ja demokraatide fraktsioon Euroopa Parlamendis - Liige
 • 07.06.2012 / 30.06.2014 : Sotsiaaldemokraatide ja demokraatide fraktsioon Euroopa Parlamendis - Aseesimees
 • 01.07.2014 / 31.10.2014 : Sotsiaaldemokraatide ja demokraatide fraktsioon Euroopa Parlamendis - Liige

Liikmesriikide erakonnad

 • 01.01.2007 / 09.12.2007 : Partidul Social Democrat (Rumeenia)
 • 10.12.2007 / 13.07.2009 : Partidul Social Democrat (Rumeenia)
 • 14.07.2009 / 30.06.2014 : Partidul Social Democrat (Rumeenia)
 • 01.07.2014 / 31.10.2014 : Partidul Social Democrat (Rumeenia)

Aseesimees

 • 20.07.2009 / 18.01.2012 : Arengukomisjon
 • 23.01.2012 / 30.06.2014 : Arengukomisjon

Asepresident

 • 01.07.2014 / 31.10.2014 : Euroopa Parlament

Liige

 • 15.01.2007 / 30.01.2007 : Majandus- ja rahanduskomisjon
 • 31.01.2007 / 09.12.2007 : Arengukomisjon
 • 15.03.2007 / 09.12.2007 : Delegatsioon Ameerika Ühendriikidega suhtlemiseks
 • 10.12.2007 / 13.07.2009 : Delegatsioon Ameerika Ühendriikidega suhtlemiseks
 • 10.12.2007 / 13.07.2009 : Arengukomisjon
 • 16.07.2009 / 19.07.2009 : Arengukomisjon
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Delegatsioon Ameerika Ühendriikidega suhtlemiseks
 • 08.10.2009 / 31.07.2011 : Finants-, majandus- ja sotsiaalkriisi erikomisjon
 • 19.01.2012 / 22.01.2012 : Arengukomisjon
 • 01.07.2014 / 31.10.2014 : Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon
 • 01.07.2014 / 31.10.2014 : Euroopa Parlamendi juhatus
 • 14.07.2014 / 31.10.2014 : Delegatsioon Vahemere Liidu parlamentaarses assamblees
 • 14.07.2014 / 31.10.2014 : Delegatsioon Iisraeliga suhtlemiseks

Asendusliige

 • 31.01.2007 / 09.12.2007 : Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon
 • 15.03.2007 / 09.12.2007 : Delegatsioon ELi-Moldova parlamentaarses koostöökomisjonis
 • 10.12.2007 / 13.07.2009 : Delegatsioon ELi-Moldova parlamentaarses koostöökomisjonis
 • 10.12.2007 / 13.07.2009 : Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon
 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Delegatsioon Iisraeliga suhtlemiseks
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Väliskomisjon
 • 08.07.2014 / 31.10.2014 : Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon
 • 14.07.2014 / 31.10.2014 : Delegatsioon ELi–Serbia parlamentaarses stabiliseerimis- ja assotsieerimiskomitees

Vaatleja

 • 29.09.2005 / 31.12.2006 : Majandus- ja rahanduskomisjon

Tegevus parlamendi seitsmenda ametiaja täiskogu istungitel

Sõnavõtt/sõnavõtud täiskogu istungil

428

Euroopa arenguaasta (2015) (A7-0384/2013 - Charles Goerens)

03-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-03(9.13)

Viisanõuded kolmandate riikide kodanikele (A7-0104/2014 - Tanja Fajon)

27-02-2014 P7_CRE-REV(2014)02-27(13.6)

Olukord Ukrainas (arutelu)

26-02-2014 P7_CRE-REV(2014)02-26(13)

Euroopa vabatahtlik humanitaarkorpus (arutelu)

24-02-2014 P7_CRE-REV(2014)02-24(22)

Olukord Kesk-Aafrika Vabariigis (arutelu)

12-12-2013 P7_CRE-REV(2013)12-12(17.1)

Õiguste ja kodakondsuse programm ajavahemikuks 2014–2020 (A7-0397/2013 - Kinga Göncz)

10-12-2013 P7_CRE-REV(2013)12-10(10.2)

Ühepoolsed kaubandussoodustused Moldova suhtes (A7-0422/2013 - Iuliu Winkler)

10-12-2013 P7_CRE-REV(2013)12-10(10.3)

Kodanikukaitsemehhanism (A7-0003/2013 - Elisabetta Gardini)

10-12-2013 P7_CRE-REV(2013)12-10(10.22)

Vilniuse tippkohtumise tulemused ja idapartnerluse tulevik, eelkõige seoses Ukrainaga (arutelu)

10-12-2013 P7_CRE-REV(2013)12-10(14)

Raportid – raportöörina

1

Raportid – variraportöörina

3

Raportöörina esitatud arvamus

5

ARVAMUS Seksuaalne ärakasutamine ja prostitutsioon ning nende mõju soolisele võrdõiguslikkusele

DEVE
03-12-2013 DEVE_AD(2013)519580

ARVAMUS Puuetega naised

DEVE
18-09-2013 DEVE_AD(2013)513125

ARVAMUS Soopõhine tapmine: puuduolevad naised?

DEVE
28-05-2013 DEVE_AD(2013)510797

ARVAMUS Naiste olukord Põhja-Aafrikas

DEVE
23-01-2013 DEVE_AD(2013)500541

ARVAMUS Ebastabiilsusest tulenevad rändevood: ELi välispoliitika reguleerimisala ja roll

DEVE
04-03-2011 DEVE_AD(2011)454664

Variraportöörina esitatud arvamus

3

ARVAMUS Aastaaruanne inimõiguste kohta maailmas 2010. aastal ja Euroopa Liidu poliitika selles valdkonnas ning mõju ELi strateegilisele inimõiguste poliitikale

DEVE
01-03-2012 DEVE_AD(2012)478546

ARVAMUS Naiste olukord sõjaajal

DEVE
08-11-2011 DEVE_AD(2011)472333

ARVAMUS Euroopa Liidu tulevane rahvusvaheline investeerimispoliitika

DEVE
08-02-2011 DEVE_AD(2011)456806

Resolutsiooni ettepanek(ud)

45

Resolutsiooni ühisettepanek Hiljutine vägivald Iraagis

09-10-2013 RC-B7-0446/2013

  Motion for a resolution on recent violence in Iraq

07-10-2013 B7-0458/2013

NB! Antud resolutsiooni ettepanek on kättesaadav ainult originaalkeeles

  Motion for a resolution on recent cases of violence and persecution against Christians, notably in Maaloula (Syria), Peshawar (Pakistan) and the case of Pastor Saeed Abedini (Iran)

07-10-2013 B7-0450/2013

NB! Antud resolutsiooni ettepanek on kättesaadav ainult originaalkeeles

Resolutsiooni ühisettepanek Olukord Nigeerias

03-07-2013 RC-B7-0344/2013

  Motion for a resolution on the situation in Nigeria

01-07-2013 B7-0353/2013

NB! Antud resolutsiooni ettepanek on kättesaadav ainult originaalkeeles

Resolutsiooni ühisettepanek Olukord Egiptuses

13-03-2013 RC-B7-0095/2013

Resolutsiooni ettepanek Olukord Egiptuses

06-03-2013 B7-0100/2013

Resolutsiooni ühisettepanek Naistevastane vägivald Indias

16-01-2013 RC-B7-0028/2013

  Motion for a resolution on Violence against women in India

14-01-2013 B7-0037/2013

NB! Antud resolutsiooni ettepanek on kättesaadav ainult originaalkeeles

Kirjalik(ud) deklaratsioon(id)

5

Kirjalik deklaratsioon: B- ja C-hepatiit

18-11-2013 P7_DCL(2013)0023 Kehtivuse kaotanud

Üksikasjad

Silvia-Adriana ȚICĂU , Daciana Octavia SÂRBU , Cătălin Sorin IVAN , Claudiu Ciprian TĂNĂSESCU , Corina CREȚU , Marc TARABELLA , Adam GIEREK , Anna ROSBACH , Maria Da Graça CARVALHO , Françoise GROSSETÊTE , Antonyia PARVANOVA

Algatatud : 18-11-2013
Tähtaeg : 18-02-2014
Allakirjutanute arv : 96 - 18-02-2014

Kirjalik deklaratsioon: Naftafirmade tegevuse mõju keskkonnale, tervisele ja arengule Aafrikas

12-03-2012 P7_DCL(2012)0008 Kehtivuse kaotanud

Üksikasjad

Claudiu Ciprian TĂNĂSESCU , Corina CREȚU , Michèle STRIFFLER , Eleni THEOCHAROUS

Algatatud : 12-03-2012
Tähtaeg : 14-06-2012
Allakirjutanute arv : 107 - 14-06-2012

Kirjalik deklaratsioon: Üksikvanemaga perede elamistingimused ELi liikmesriikides majanduskriisi ajal

14-06-2010 P7_DCL(2010)0048 Kehtivuse kaotanud

Üksikasjad

Rovana PLUMB , Viorica DĂNCILĂ , Corina CREȚU , Daciana Octavia SÂRBU , Silvia-Adriana ȚICĂU

Algatatud : 14-06-2010
Tähtaeg : 14-10-2010
Allakirjutanute arv : 71 - 15-10-2010

Kirjalik deklaratsioon: Noorte ja eakate eurooplaste aitamine töökoha leidmisel

05-05-2010 P7_DCL(2010)0039 Kehtivuse kaotanud

Üksikasjad

Corina CREȚU , Daciana Octavia SÂRBU , Sir Graham WATSON

Algatatud : 05-05-2010
Tähtaeg : 09-09-2010
Allakirjutanute arv : 81 - 09-09-2010

Kirjalik deklaratsioon: Uute liikmesriikide kodanike suhtes kehtivate tööjõu vaba liikumise piirangute kõrvaldamine

19-04-2010 P7_DCL(2010)0023 Kehtivuse kaotanud

Üksikasjad

Corina CREȚU , Daciana Octavia SÂRBU , Ioan ENCIU , Evgeni KIRILOV , Iliana IVANOVA

Algatatud : 19-04-2010
Tähtaeg : 09-09-2010
Allakirjutanute arv : 81 - 09-09-2010

Parlamendiliikmete küsimused

125

  VP/HR - European Union response in view of the situation in Transnistria

24-03-2014 P-003562/2014 Komisjon

  VP/HR - Human rights violations resulting from Turkey's so-called Internet reform

14-02-2014 P-001688/2014 Komisjon

  The social integration of Romanian immigrants

29-01-2014 E-000907/2014 Komisjon

  The first step in reconstructing Social Europe must be job creation for young people

11-07-2013 E-008403/2013 Komisjon

  Natural disasters

11-07-2013 E-008402/2013 Komisjon

  Measures for combating tax evasion in the European Union

25-04-2013 E-004641/2013 Nõukogu

  Impact of an ageing population

25-04-2013 E-004640/2013 Komisjon

  Tackling unemployment in the EU

19-04-2013 E-004446/2013 Komisjon

Tegevus parlamendi kuuenda ametiaja täiskogu istungitel

Sõnavõtt/sõnavõtud täiskogu istungil

37

Naiste õigused Afganistanis

24-04-2009 P6_CRE(2009)04-24(5.1)

Toetus Sierra Leone eritribunalile

24-04-2009 P6_CRE(2009)04-24(5.2)

Olukord Moldova Vabariigis (arutelu)

23-04-2009 P6_CRE(2009)04-23(15)

Euroopa ühine sisserändepoliitika: põhimõtted, meetmed ja vahendid (lühiettekanne)

21-04-2009 P6_CRE(2009)04-21(24)

Hariduse andmine sisserändajate lastele (lühiettekanne)

01-04-2009 P6_CRE(2009)04-01(21)

Atlandi-üleste suhete seis pärast valimisi Ameerika Ühendriikides (arutelu)

25-03-2009 P6_CRE(2009)03-25(7)

Ühised konsulaarjuhised: biomeetrilised tunnused ja viisataotlused (arutelu)

24-03-2009 P6_CRE(2009)03-24(15)

Mitmekeelsus: Euroopa rikkus ja ühine kohustus (lühiettekanne)

23-03-2009 P6_CRE(2009)03-23(25)

Romide sotsiaalne olukord ja nende tööturule juurdepääsu parandamine ELis (lühiettekanne)

09-03-2009 P6_CRE(2009)03-09(20)

Resolutsiooni ettepanek(ud)

1

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK Euroopa konsensuse kuulutamine humanitaarabi valdkonnas

21-11-2007 B6-0484/2007

Kirjalik(ud) deklaratsioon(id)

4

Kirjalik deklaratsioon: Meetmed Itaalias asuvate rumeenlaste vastaste ksenofoobsete, rassistlike ja diskrimineerivate tegude lõpetamiseks

23-03-2009 P6_DCL(2009)0040 Kehtivuse kaotanud

Üksikasjad

Daciana Octavia SÂRBU , Corina CREȚU , Ioan Mircea PAŞCU

Algatatud : 23-03-2009
Tähtaeg : 07-05-2009
Allakirjutanute arv : 30 - 08-05-2009

Kirjalik deklaratsioon: Rumeenia kodanike kinnisvara ebaõiglane sundvõõrandamine omandiõigust käsitleva puuduliku õigusakti alusel

12-01-2009 P6_DCL(2009)0002 Kehtivuse kaotanud

Üksikasjad

Victor BOŞTINARU , Daciana Octavia SÂRBU , Adrian SEVERIN , Corina CREȚU

Algatatud : 12-01-2009
Tähtaeg : 14-04-2009
Allakirjutanute arv : 21 - 15-04-2009

Kirjalik deklaratsioon: Naistega kauplemine prostitutsiooni eesmärgil Euroopa Liidus

10-03-2008 P6_DCL(2008)0018 Kehtivuse kaotanud

Üksikasjad

Corina CREȚU , Gabriela CREȚU , Mary HONEYBALL , Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ , Elena VALENCIANO

Algatatud : 10-03-2008
Tähtaeg : 19-06-2008
Allakirjutanute arv : 189 - 19-06-2008

Kirjalik deklaratsioon: Kirjalik deklaratsioon vajaduse kohta võtta meetmeid ohustatud ajaloolise mälestusmärgi, Bukaresti (Rumeenia) roomakatoliku Püha Joosepi katedraali kaitsmiseks

21-05-2007 P6_DCL(2007)0054 Vastu võetud

Üksikasjad

Adrian SEVERIN , Daciana Octavia SÂRBU , Silvia CIORNEI , Radu PODGOREAN , Corina CREȚU

Algatatud : 21-05-2007
Tähtaeg : 27-09-2007
Vastu võetud (kuupäev) : 11-10-2007
Vastu võetud tekst (allakirjutanute nimekirjaga) : P6_TA(2007)0435
Allakirjutanute arv : 424 - 27-09-2007

Parlamendiliikmete küsimused

14

  Measures to counter the social impact of rising unemployment in the EU

06-04-2009 E-3004/2009 Komisjon

  Prolongation of the internal labour market restrictions for Romanians after 1 January 2009

12-01-2009 E-0154/2009 Komisjon

  Reduction of development funding in the wake of the financial crisis

24-10-2008 E-5944/2008 Komisjon

  Assistance for less-favoured categories who have not paid pension or social security contributions

16-10-2008 E-5796/2008 Komisjon

  Commission aid for Romania following the floods this summer

28-08-2008 E-4748/2008 Komisjon

  Discrimination by the Italian Government and judicial authorities against the Roma

03-07-2008 P-3955/2008 Komisjon

  School violence

22-04-2008 E-2559/2008 Komisjon

Deklaratsioonid (7ª legislatura)

Majandushuvide deklaratsioon