Daniel DALTON : Algus 

Liige 

Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon 
Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon 
Delegatsioon ELi–Mehhiko parlamentaarses ühiskomisjonis 
Delegatsioon Ameerika Ühendriikidega suhtlemiseks 
Delegatsioon Euroopa – Ladina-Ameerika parlamentaarses assamblees 

Asendusliige 

Transpordi- ja turismikomisjon 
Pestitsiididele lubade andmise ELi menetlust käsitlev erikomisjon 
Delegatsioon Šveitsi ja Norraga suhtlemiseks ning ELi–Islandi parlamentaarses ühiskomisjonis ja Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) parlamentaarses ühiskomisjonis 
Delegatsioon Kanadaga suhtlemiseks 

Viimased tegevused 

Õigusriigi põhimõtete järgimine Rumeenias (B8-0522/2018) EN  
 
Kirjalikud selgitused hääletuse kohta 
OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council establishing the Digital Europe programme for the period 2021-2027 EN  
- LIBE_AD(2018)627774 -  
-
LIBE 
Variraportöörina esitatud arvamus 

Kontakt