Daniel DALTON : Algus 

Liige 

Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon 
Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon 
Delegatsioon ELi–Mehhiko parlamentaarses ühiskomisjonis 
Delegatsioon Ameerika Ühendriikidega suhtlemiseks 
Delegatsioon Euroopa – Ladina-Ameerika parlamentaarses assamblees 

Asendusliige 

Transpordi- ja turismikomisjon 
Delegatsioon Šveitsi ja Norraga suhtlemiseks ning ELi–Islandi parlamentaarses ühiskomisjonis ja Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) parlamentaarses ühiskomisjonis 
Delegatsioon Kanadaga suhtlemiseks 

Viimased tegevused 

Kontakt