Daniel DALTON
 • Daniel
  DALTON
 • Euroopa Konservatiivide ja Reformistide fraktsioon
 • Liige
 • Ühendkuningriik Conservative Party
 • Sünnikuupäev: 31. jaanuar 1974, Oxford

Sõnavõtt/sõnavõtud täiskogu istungil

258

CE-märgisega väetisetooted (arutelu)

23-10-2017 P8_CRE-PROV(2017)10-23(17)

Toodete ja teenuste ligipääsetavusnõuded (arutelu)

13-09-2017 P8_CRE-PROV(2017)09-13(16)

Euroopa jagamismajanduse tegevuskava - Veebiplatvormid ja digitaalne ühtne turg (arutelu)

14-06-2017 P8_CRE-REV(2017)06-14(20)

Temaatiline arutelu – ELi julgeoleku tegevuskava: aasta pärast Brüsseli rünnakuid (arutelu)

15-03-2017 P8_CRE-REV(2017)03-15(13)

Asjaomaste andmebaaside põhjal tehtava kontrolli tugevdamine välispiiridel (arutelu)

15-02-2017 P8_CRE-REV(2017)02-15(12)

Toetus talidomiidiohvritele (B8-1341/2016, B8-1343/2016)

15-12-2016 P8_CRE-REV(2016)12-15(7.3)

Raportid – raportöörina

2

Raportid – variraportöörina

11

RAPORT vanglasüsteemide ja kinnipidamistingimuste kohta

LIBE
06-07-2017 A8-0251/2017

RAPORT toodete kasutusea pikendamise ning sellega tarbijatele ja ettevõtetele kaasnevate eeliste kohta

IMCO
09-06-2017 A8-0214/2017

RAPORT veebiplatvormide ja digitaalse ühtse turu kohta

IMCO ITRE
31-05-2017 A8-0204/2017

RAPORT ühtse turu strateegia kohta

IMCO
03-05-2016 A8-0171/2016

Raportöörina esitatud arvamus

4

ARVAMUS digitaalkaubanduse strateegia loomise kohta

IMCO
12-10-2017 IMCO_AD(2017)606248

ARVAMUS elude päästmise kohta autode turvalisuse suurendamise kaudu ELis

IMCO
28-09-2017 IMCO_AD(2017)606030

ARVAMUS Euroopa Liidu 2018. aasta üldeelarve projekti kohta

IMCO
20-07-2017 IMCO_AD(2017)604889

ARVAMUS volituse kohta 2018. aasta eelarve projekti käsitlevateks kolmepoolseteks läbirääkimisteks

IMCO
09-06-2017 IMCO_AD(2017)602828

Variraportöörina esitatud arvamus

21

ARVAMUS digitaalkaubanduse strateegia loomise kohta

LIBE
24-10-2017 LIBE_AD(2017)609526

ARVAMUS ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse eraelu austamist ja isikuandmete kaitset elektroonilise side puhul ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2002/58/EÜ (privaatsust ja elektroonilist sidet käsitlev määrus)

IMCO
06-10-2017 IMCO_AD(2017)604857

ARVAMUSE PROJEKT mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv autoriõiguste kohta digitaalsel ühtsel turul

IMCO
14-06-2017 IMCO_AD(2017)599682

ARVAMUS Euroopa kosmosestrateegia kohta

IMCO
09-06-2017 IMCO_AD(2017)602751

ARVAMUS ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse eeskirjad ringhäälinguorganisatsioonide teatavate veebiülekannete ning televisiooni- ja raadiosaadete taasedastamise suhtes kohaldatavate autoriõiguste ja nendega kaasnevate õiguste teostamise kohta

IMCO
06-06-2017 IMCO_AD(2017)597612

ARVAMUS Euroopa jagamismajanduse tegevuskava kohta

TRAN
12-04-2017 TRAN_AD(2017)597749

ARVAMUS ELi ja Türgi tulevase kaubandusraamistiku ja tolliliidu ajakohastamise kohta

LIBE
10-02-2017 LIBE_AD(2017)595635

ARVAMUS Euroopa pilvandmetöötluse algatuse kohta

LIBE
14-12-2016 LIBE_AD(2016)593831

ARVAMUS ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv digitaalse sisu üleandmise lepingutega seonduvate teatavate aspektide kohta

LIBE
21-11-2016 LIBE_AD(2016)582370

ARVAMUS Euroopa Liidu 2017. aasta üldeelarve projekti kohta

IMCO
06-09-2016 IMCO_AD(2016)584233

Resolutsiooni ettepanek(ud)

14

  Motion for a resolution on support for the thalidomide survivors

12-12-2016 B8-1341/2016

Resolutsiooni ettepanek viipekeelte ja elukutseliste viipekeele tõlkide kohta

16-11-2016 B8-1230/2016

Resolutsiooni ettepanek Atlandi-üleste andmevoogude kohta

23-05-2016 B8-0643/2016

Resolutsiooni ühisettepanek uue loomade heaolu strateegia kohta aastateks 2016–2020

25-11-2015 RC-B8-1278/2015

Resolutsiooni ettepanek loomade heaolu strateegia kohta

24-11-2015 B8-1283/2015

Resolutsiooni ettepanek heitkoguste mõõtmise kohta autotööstuses

21-10-2015 B8-1077/2015

Resolutsiooni ettepanek rände ja pagulaste kohta Euroopas

07-09-2015 B8-0833/2015

Kirjalik(ud) deklaratsioon(id)

2

Kirjalik deklaratsioon: puudega inimeste jaoks ligipääsetavate tualettruumide arvu suurendamise toetamise kohta ELis

27-04-2016 P8_DCL(2016)0044 Kehtivuse kaotanud

Üksikasjad

Daniel DALTON , Lucy ANDERSON , Mairead McGUINNESS , Marian HARKIN , Julia REDA , Anthea McINTYRE , Helga STEVENS , Anneleen VAN BOSSUYT , Olga SEHNALOVÁ , Antanas GUOGA , Brando BENIFEI

Algatatud : 27-04-2016
Tähtaeg : 27-07-2016
Allakirjutanute arv : 124 - 28-07-2016

Kirjalik deklaratsioon: lennuohutuse ja sõjalennukite ohtlike lendude kohta

05-10-2015 P8_DCL(2015)0052 Kehtivuse kaotanud

Üksikasjad

Urmas PAET , Kaja KALLAS , Petras AUŠTREVIČIUS , Cecilia WIKSTRÖM , Heidi HAUTALA , Marju LAURISTIN , Tunne KELAM , Indrek TARAND , Artis PABRIKS , Anna Elżbieta FOTYGA , Ilhan KYUCHYUK , Filiz HYUSMENOVA , Jozo RADOŠ , Pavel TELIČKA , Svetoslav Hristov MALINOV , Gabrielius LANDSBERGIS , Bronis ROPĖ , Norica NICOLAI , Inese VAIDERE , Pál CSÁKY , Tibor SZANYI , Kosma ZŁOTOWSKI , Jussi HALLA-AHO , Milan ZVER , Marian-Jean MARINESCU , Bogdan Andrzej ZDROJEWSKI , Henna VIRKKUNEN , Ian DUNCAN , Patricija ŠULIN , Ivan JAKOVČIĆ , Benedek JÁVOR , Dubravka ŠUICA , Jeppe KOFOD , Hilde VAUTMANS , Ivan ŠTEFANEC , Beata GOSIEWSKA , Mircea DIACONU , Daniel DALTON , Daniel BUDA , Krišjānis KARIŅŠ , Sandra KALNIETE , Pavel SVOBODA

Algatatud : 05-10-2015
Tähtaeg : 05-01-2016
Allakirjutanute arv : 106 - 06-01-2016

Parlamendiliikmete küsimused

66

  Impact of possible Catalan independence on EU citizens' rights

18-10-2017 E-006540/2017 Komisjon

  Currency sales

18-10-2017 E-006539/2017 Komisjon

Lennuettevõtjate broneerimissüsteemide neutraalsus ja lennuinfole juurdepääsu piiramine

27-09-2017 O-000075/2017 Komisjon

  Airport delays

04-08-2017 E-005174/2017 Komisjon

  Thalidomide resolution response

20-06-2017 P-004078/2017 Komisjon

  ZTL restricted traffic zones in Italy

27-02-2017 E-001271/2017 Komisjon

Komisjoni vastused kirjalikult vastatavatele küsimustele

10-01-2017 O-000003/2017 Komisjon

  Availability of help with Commission databases for applicants

29-08-2016 E-006357/2016 Komisjon

  Commission consultation on ancillary copyright

18-07-2016 E-005931/2016 Komisjon

Kirjalikud selgitused hääletuse kohta

3

 

Ühendkuningriigiga peetavate läbirääkimiste seis (B8-0538/2017, B8-0539/2017)

03-10-2017

. – British Conservatives believe that both the EU and the UK have a duty to ensure that an agreement on citizens’ rights is found as soon as possible, based on the principles of equality, fairness and reciprocity.
However, whilst the European Parliament has the right to express its opinion and will vote on the final deal, it must be made clear that it is not the role of the European Parliament to set red lines and undermine the negotiating positions of the EU 27 and the UK Government.
Conservatives wish to make it clear that they fully support the mandate pursued by the UK Prime Minister and look forward to a constructive, prosperous and cooperative future relation with the EU once the UK has exited.

 

Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti mitmeaastane raamistik aastateks 2018–2022 (A8-0177/2017 - Angelika Mlinar)

01-06-2017

. – Whereas the UK delegation of the ECR Group fully supports fundamental rights, equality and the fight against discrimination for all; however, the UK delegation of the ECR Group does not believe extending the scope of EU agencies is the most effective way of achieving this with respect to fundamental rights.
The report also calls on the Commission and Council to include police cooperation and judicial cooperation in criminal matters (i.e. ‘ex-third pillar’ matters) in its draft Decision. The UK opts out of a large number of these matters and the UK delegation of the ECR Group believes these matters, with respect to fundamental rights, are most effectively dealt with at Member State level.
Therefore, the UK delegation of the ECR Group could not vote in favour of this report.

 

Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti mitmeaastane raamistik aastateks 2018–2022 (B8-0384/2017)

01-06-2017

Whereas the UK delegation of the ECR Group fully supports fundamental rights, equality and the fight against discrimination for all; however, the UK delegation of the ECR Group does not believe extending the scope of EU agencies is the most effective way of achieving this with respect to fundamental rights.
The report also calls on the Commission and Council to include police cooperation and judicial cooperation in criminal matters (i.e. ‘ex-third pillar’ matters) in its draft Decision. The UK opts out of a large number of these matters and the UK delegation of the ECR Group believes these matters, with respect to fundamental rights, are most effectively dealt with at Member State level.
Therefore, the UK delegation of the ECR Group could not vote in favour of this report.

Kontakt

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Willy Brandt
  05M075
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T11032
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Aadress

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Willy Brandt 05M075
  1047 Brussels