Adina-Ioana VĂLEAN : Üheksas koosseisu ametiaeg 

Fraktsioonid 

  • 02-07-2019 / 30-11-2019 : Euroopa Rahvapartei (kristlike demokraatide) fraktsioon - Liige

Liikmesriikide erakonnad 

  • 02-07-2019 / 30-11-2019 : Partidul Naţional Liberal (Rumeenia)

Esimees 

  • 10-07-2019 / 27-11-2019 : Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon

Liikmed 

  • 02-07-2019 / 09-07-2019 : Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon
  • 02-07-2019 / 30-11-2019 : Delegatsioon Ameerika Ühendriikidega suhtlemiseks
  • 10-07-2019 / 27-11-2019 : Komisjonide esimeeste konverents

Asendusliige 

  • 02-07-2019 / 27-11-2019 : Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon
  • 02-07-2019 / 30-11-2019 : Delegatsioon ELi-Armeenia parlamentaarses partnerluskomitees, ELi-Aserbaidžaani parlamentaarses koostöökomisjonis ja ELi-Gruusia parlamentaarses assotsieerimiskomitees
  • 02-07-2019 / 30-11-2019 : Delegatsioon Euronesti parlamentaarses assamblees

Parlamendi põhitegevus 

Täiskogu aruteludes osalemine 
Sõnavõtud täiskogul ja kirjalikud avaldused täiskogu arutelude teemal. Kodukorra artikkel 204 ja artikli 171 lõige 11

Raportöörina esitatud arvamus 
Komisjonid võivad koostada vastutava komisjoni raporti kohta arvamuse, milles käsitletakse komisjoni vastutusalasse kuuluvaid küsimusi. Arvamuse koostaja vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variarvamuse koostajatega läbirääkimiste pidamise eest. Kodukorra artiklid 56 ja 57 ning VI lisa

ARVAMUS Euroopa Liidu 2020. aasta üldeelarve projekti kohta  
- ITRE_AD(2019)639655 -  
-
ITRE 

Variraportöörina esitatud arvamus 
Fraktsioonid võivad arvamuse puhul nimetada variarvamuse koostaja, kes jälgib arvamusega toimuvat ja peab arvamuse koostajaga läbirääkimisi kompromissteksti üle. Kodukorra artikkel 215

ARVAMUS Euroopa Liidu 2020. aasta üldeelarve projekti kohta  
- ENVI_AD(2019)639770 -  
-
ENVI 

Suuliselt vastatavad küsimused 
Suuliselt vastatavaid küsimusi Euroopa Komisjonile, nõukogule või komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale võivad esitada parlamendikomisjonid, fraktsioonid või vähemalt 5% parlamendi liikmetest. Kodukorra artikkel 136

Parlamendi muu tegevus 

Individuaalsed resolutsiooni ettepanekud  
Iga parlamendiliige võib esitada resolutsiooni ettepaneku ELi tegevusvaldkonda kuuluvas küsimuses. Vastuvõetavad ettepanekud edastatakse vastutavale komisjonile, kes otsustab, millist menetlust kasutada. Kodukorra artikkel 143

Deklaratsioonid 

Majandushuvide deklaratsioon 

Deklaratsioon sobiliku käitumise kohta