Iuliu WINKLER : Algus 

Aseesimees 

Rahvusvahelise kaubanduse komisjon 

Liige 

Delegatsioon Indiaga suhtlemiseks 

Asendusliige 

Regionaalarengukomisjon 
Delegatsioon Hiina Rahvavabariigiga suhtlemiseks 

Viimased tegevused 

Haridus digiajastul ning ELi poliitikakujundamisega seotud probleemid, võimalused ja õppetunnid (A8-0400/2018 - Yana Toom) RO  
 
Kirjalikud selgitused hääletuse kohta 
Keskkonna ja kliimameetmete programmi (LIFE) loomine (A8-0397/2018 - Gerben-Jan Gerbrandy) RO  
 
Kirjalikud selgitused hääletuse kohta 
Töötajate kaitse tööl kantserogeenide ja mutageenidega kokkupuutest tulenevate ohtude eest (A8-0142/2018 - Claude Rolin) RO  
 
Kirjalikud selgitused hääletuse kohta 

Kontakt