• Frédérique   RIES  

Frédérique RIES : Kirjalikud deklaratsioonid (kuni 16. jaanuarini 2017) - Seitsmes ametiaeg 

**See dokumendiliik ei ole alates 16. jaanuarist 2017 enam kasutusel**. Kirjaliku deklaratsiooni võis esitada ELi pädevusse kuuluva valdkonna kohta. Parlamendiliikmed võisid anda sellele kolme kuu jooksul oma allkirja.

Kirjalik deklaratsioon: Allergiliste haiguste põhjustatud koormuse tunnistamine  
- P7_DCL(2013)0022 - Kehtivuse kaotanud  
Françoise GROSSETÊTE , Frédérique RIES , Nessa CHILDERS , Marina YANNAKOUDAKIS , Elisabetta GARDINI , Rebecca TAYLOR , Philippe JUVIN , Sirpa PIETIKÄINEN , Antonyia PARVANOVA , Claudiu Ciprian TĂNĂSESCU , Elena Oana ANTONESCU  
Algatatud : 21-10-2013
Tähtaeg : 21-01-2014
Allakirjutanute arv : 179 - 21-01-2014
Kirjalik deklaratsioon: Terrorism ja ekstremism Pakistanis  
- P7_DCL(2011)0016 - Kehtivuse kaotanud  
Geoffrey VAN ORDEN , Gabriele ALBERTINI , Alexander Nuno PICKART ALVARO , Frédérique RIES , Hannu TAKKULA  
Algatatud : 04-04-2011
Tähtaeg : 07-07-2011
Allakirjutanute arv : 68 - 07-07-2011