• Frédérique   RIES  

Frédérique RIES : Kirjalikud deklaratsioonid (kuni 16. jaanuarini 2017) - Kaheksanda koosseisu ametiaeg 

**See dokumendiliik ei ole alates 16. jaanuarist 2017 enam kasutusel**. Kirjaliku deklaratsiooni võis esitada ELi pädevusse kuuluva valdkonna kohta. Parlamendiliikmed võisid anda sellele kolme kuu jooksul oma allkirja.

Kirjalik deklaratsioon: holokaustiohvrite mälestamise ja Babõn Jari holokausti mälestuskeskuse rajamise kohta  
- P8_DCL(2016)0136 - Kehtivuse kaotanud  
Ioan Mircea PAŞCU , Petras AUŠTREVIČIUS , Bas BELDER , Michał BONI , Rebecca HARMS , Frédérique RIES , Charles TANNOCK , Hannu TAKKULA , Boris ZALA , Janusz ZEMKE  
Algatatud : 12-12-2016
Tähtaeg : 12-03-2017
Allakirjutanute arv : 135 - 13-03-2017
Kirjalik deklaratsioon: ühise reageerimise kohta Zika viirusele  
- P8_DCL(2016)0060 - Kehtivuse kaotanud  
Csaba MOLNÁR , Miriam DALLI , Simona BONAFÈ , Biljana BORZAN , Carlos ZORRINHO , Birgit COLLIN-LANGEN , Frédérique RIES , Karin KADENBACH , Jytte GUTELAND , Christel SCHALDEMOSE , Angélique DELAHAYE  
Algatatud : 06-06-2016
Tähtaeg : 06-09-2016
Allakirjutanute arv : 47 - 07-09-2016
Kirjalik deklaratsioon: kodanike teadlikkuse suurendamise kohta seoses piiriülest tervishoidu käsitleva ELi direktiiviga  
- P8_DCL(2016)0054 - Kehtivuse kaotanud  
Brian HAYES , Neena GILL , Deirdre CLUNE , Roberta METSOLA , Frédérique RIES , Alberto CIRIO , Catherine BEARDER , Karin KADENBACH , José Inácio FARIA , Soledad CABEZÓN RUIZ , Giovanni LA VIA  
Algatatud : 09-05-2016
Tähtaeg : 09-08-2016
Allakirjutanute arv : 64 - 28-07-2016
Kirjalik deklaratsioon: Euroopa meega hommikusöögi ja ülemaailmse mesilaste päeva kohta  
- P8_DCL(2016)0033 - Kehtivuse kaotanud  
Franc BOGOVIČ , Alojz PETERLE , Patricija ŠULIN , Mairead McGUINNESS , Marijana PETIR , Sofia RIBEIRO , James NICHOLSON , Françoise GROSSETÊTE , Ivan JAKOVČIĆ , Elisabeth KÖSTINGER , Albert DESS , Paolo DE CASTRO , Bronis ROPĖ , Rosa D'AMATO , Milan ZVER , Romana TOMC , Igor ŠOLTES , Tanja FAJON , Ivo VAJGL , Jozo RADOŠ , Frédérique RIES , György HÖLVÉNYI , Mark DEMESMAEKER , Pavel POC , Anneli JÄÄTTEENMÄKI , Kateřina KONEČNÁ , Giovanni LA VIA , Benedek JÁVOR , Karl-Heinz FLORENZ , Bart STAES , Jo LEINEN , Sirpa PIETIKÄINEN , Vladimir URUTCHEV , Norbert ERDŐS , Annie SCHREIJER-PIERIK , Marc TARABELLA , Nicola CAPUTO , Maria Lidia SENRA RODRÍGUEZ , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Dubravka ŠUICA , Viorica DĂNCILĂ , Renata BRIANO , Mihai ŢURCANU , Miroslav POCHE  
Algatatud : 11-04-2016
Tähtaeg : 11-07-2016
Allakirjutanute arv : 224 - 12-07-2016
Kirjalik deklaratsioon: Maroko Kuningriigi Euroopa Liidu strateegiliseks partneriks jäämise vajalikkuse kohta  
- P8_DCL(2016)0005 - Kehtivuse kaotanud  
Rachida DATI , Hugues BAYET , Ramona Nicole MĂNESCU , Louis MICHEL , Gilles PARGNEAUX , Franck PROUST , Frédérique RIES , Robert ROCHEFORT , Siôn SIMON , Marc TARABELLA  
Algatatud : 18-01-2016
Tähtaeg : 18-04-2016
Allakirjutanute arv : 147 - 19-04-2016
Kirjalik deklaratsioon: väärikuse kohta elu lõpul  
- P8_DCL(2015)0055 - Kehtivuse kaotanud  
Inma RODRÍGUEZ-PIÑERO , Gilles PARGNEAUX , Virginie ROZIÈRE , Marina ALBIOL GUZMÁN , Jordi Vicent SEBASTIA TALAVERA , Frédérique RIES , Ernest URTASUN , Maria ARENA , Enrique CALVET CHAMBON , Julie WARD , Elena VALENCIANO , Sophia in 't VELD , José BLANCO LÓPEZ , Marie-Christine VERGIAT  
Algatatud : 05-10-2015
Tähtaeg : 05-01-2016
Allakirjutanute arv : 95 - 06-01-2016
Kirjalik deklaratsioon: haruldaste haiguste ravi parandamise kohta  
- P8_DCL(2015)0019 - Kehtivuse kaotanud  
Françoise GROSSETÊTE , Nathalie GRIESBECK , Elisabetta GARDINI , Dame Glenis WILLMOTT , Vicky FORD , Frédérique RIES , Karin KADENBACH , Gilles PARGNEAUX , Philippe DE BACKER , Andrey KOVATCHEV , Elena GENTILE  
Algatatud : 18-05-2015
Tähtaeg : 18-08-2015
Allakirjutanute arv : 172 - 24-08-2015