Frédérique RIES : Kuues ametiaeg 

Fraktsioonid 

 • 20-07-2004 / 26-02-2007 : Euroopa Demokraatide ja Liberaalide Liidu fraktsioon - Liige
 • 27-02-2006 / 13-07-2009 : Euroopa Demokraatide ja Liberaalide Liidu fraktsioon - Juhatuse liige

Liikmesriikide erakonnad 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Mouvement Réformateur (Belgia)

Liikmed 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon
 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Inimõiguste allkomisjon
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Delegatsioon Iisraeliga suhtlemiseks
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Inimõiguste allkomisjon
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Inimõiguste allkomisjon
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Delegatsioon Iisraeliga suhtlemiseks

Asendusliige 

 • 30-07-2004 / 14-01-2007 : Välisasjade komisjon
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Delegatsioon Kanadaga suhtlemiseks
 • 15-09-2004 / 14-03-2007 : Delegatsioon AKV-ELi parlamentaarses ühisassamblees
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Välisasjade komisjon
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Väliskomisjon
 • 14-03-2007 / 14-03-2007 : Delegatsioon Kanadaga suhtlemiseks
 • 15-03-2007 / 13-07-2009 : Delegatsioon Andide Ühenduse riikidega suhtlemiseks
 • 26-03-2007 / 13-07-2009 : Delegatsioon Mercosuriga suhtlemiseks

all-activities 

Täiskogu aruteludes osalemine 
Sõnavõtud täiskogul ja kirjalikud avaldused täiskogu arutelude teemal. Kodukorra artikkel 204 ja artikli 171 lõige 11

Raportid – raportöörina 
Vastutav parlamendikomisjon nimetab raportööri, kes koostab raporti seadusandliku, eelarvealase või muid küsimusi käsitleva ettepaneku kohta. Raporti koostamisel võib raportöör konsulteerida valdkonna ekspertide ja sidusrühmadega. Raportöör vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variraportööridega läbirääkimiste pidamise eest. Komisjonis vastu võetud raporteid arutatakse ja hääletatakse täiskogul. Kodukorra artikkel 55

Raportöörina esitatud arvamus 
Komisjonid võivad koostada vastutava komisjoni raporti kohta arvamuse, milles käsitletakse komisjoni vastutusalasse kuuluvaid küsimusi. Arvamuse koostaja vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variarvamuse koostajatega läbirääkimiste pidamise eest. Kodukorra artiklid 56 ja 57 ning VI lisa

ARVAMUS Nõukogu määruse projekt tuumaohutuse- ja tuumajulgeolekualase abi rahastamisvahendi loomiseks  
- ENVI_AD(2006)376781 -  
-
ENVI 
ARVAMUS Arutelu algatamine ühenduse seisukoha suhtes, mis käsitleb ühenduse ökomärgise süsteemi kalandustoodetele  
- ENVI_AD(2006)368005 -  
-
ENVI 

Resolutsiooni ettepanek(ud) 
Parlamendiliige võib esitada individuaalse resolutsiooni ettepaneku ELi tegevusvaldkonda kuuluvas küsimuses. Ettepanek edastatakse läbivaatamiseks vastutavale komisjonile. Kodukorra artikkel 143

Parlamendiliikmete küsimused 
Suuliselt vastatavaid küsimusi aruteluga võib esitada iga parlamendikomisjon, fraktsioon või vähemalt viis protsenti parlamendiliikmetest. Küsimused on suunatud teistele ELi institutsioonidele. Esimeeste konverents otsustab, kas ja mis järjekorras kanda küsimused täiskogu istungi lõplikku päevakorra projekti. Kodukorra artikkel 128

Kirjalikud deklaratsioonid (kuni 16. jaanuarini 2017) 
**See dokumendiliik ei ole alates 16. jaanuarist 2017 enam kasutusel**. Kirjaliku deklaratsiooni võis esitada ELi pädevusse kuuluva valdkonna kohta. Parlamendiliikmed võisid anda sellele kolme kuu jooksul oma allkirja.

Kirjalik deklaratsioon: Kõigi Euroopa Parlamendi täiskogu istungite pidamine Brüsselis  
- P6_DCL(2008)0075 - Kehtivuse kaotanud  
Alexander Nuno PICKART ALVARO , Piia-Noora KAUPPI , Frédérique RIES , Catherine STIHLER , Helga TRÜPEL  
Algatatud : 22-09-2008
Tähtaeg : 15-01-2009
Allakirjutanute arv : 286 - 16-01-2009
Kirjalik deklaratsioon: Bahaistide tagakiusamine Iraanis  
- P6_DCL(2007)0008 - Kehtivuse kaotanud  
Jo LEINEN , Frédérique RIES , Erik MEIJER , Bernat JOAN i MARÍ  
Algatatud : 31-01-2007
Tähtaeg : 30-04-2007
Allakirjutanute arv : 264 - 30-04-2007
Kirjalik deklaratsioon: C-hepatiit  
- P6_DCL(2006)0087 - Vastu võetud  
Jolanta DIČKUTĖ , John BOWIS , Stephen HUGHES , Frédérique RIES , Thomas ULMER  
Algatatud : 29-11-2006
Tähtaeg : 15-03-2007
Vastu võetud (kuupäev) : 29-03-2007
Vastu võetud tekst (allakirjutanute nimekirjaga) : P6_TA(2007)0102
Allakirjutanute arv : 470 - 15-03-2007

Kohalolijate nimekiri 
Käesolev kohalolijate nimekiri on väljavõte parlamendi 6. koosseisu ametiaja täiskogu istungite protokollidest. Seal sisalduv teave on esitatud üksnes teavitamise eesmärgil ja hõlmab parlamendiliikme ametiaega Euroopa Parlamendis. Need on toorandmed ega sisalda korrektsioone põhjusega puudumiste kohta haiguse, ema-/isapuhkuse, parlamendi delegatsiooni heakskiidetud tegevuses osalemise jne tõttu.

Kontakt