Frédérique RIES : Algus 

Liige 

Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon 
Petitsioonikomisjon 
Delegatsioon Iisraeliga suhtlemiseks 

Asendusliige 

Väliskomisjon 
Inimõiguste allkomisjon 
Delegatsioon AKV–ELi parlamentaarses ühisassamblees 

Viimased tegevused 

Kontakt