Alejo VIDAL-QUADRAS : Seitsmes ametiaeg 

Fraktsioonid 

 • 14-07-2009 / 20-07-2009 : Euroopa Rahvapartei (kristlike demokraatide) fraktsioon - Liige
 • 21-07-2009 / 30-06-2014 : Euroopa Rahvapartei (kristlike demokraatide) fraktsioon - Juhatuse liige

Liikmesriikide erakonnad 

 • 14-07-2009 / 06-03-2014 : Partido Popular (Hispaania)
 • 07-03-2014 / 30-06-2014 : Vox (Hispaania)

Asepresident 

 • 14-07-2009 / 16-01-2012 : Euroopa Parlament
 • 18-01-2012 / 30-06-2014 : Euroopa Parlament

Liikmed 

 • 14-07-2009 / 16-01-2012 : Euroopa Parlamendi juhatus
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegatsioon Iraagiga suhtlemiseks
 • 18-01-2012 / 30-06-2014 : Euroopa Parlamendi juhatus
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon

Asendusliige 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Väliskomisjon
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegatsioon ELi–Kasahstani, ELi–Kõrgõzstani ja ELi–Usbekistani parlamentaarsetes koostöökomisjonides ning Tadžikistani, Türkmenistani ja Mongooliaga suhtlemiseks
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Väliskomisjon

all-activities 

Raportid – raportöörina 
Vastutav parlamendikomisjon nimetab raportööri, kes koostab raporti seadusandliku, eelarvealase või muid küsimusi käsitleva ettepaneku kohta. Raporti koostamisel võib raportöör konsulteerida valdkonna ekspertide ja sidusrühmadega. Raportöör vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variraportööridega läbirääkimiste pidamise eest. Komisjonis vastu võetud raporteid arutatakse ja hääletatakse täiskogul. Kodukorra artikkel 52a

Raportid – variraportöörina 
Fraktsioonid võivad iga raporti puhul nimetada variraportööri, kes jälgib raporti arengut vastutavas komisjonis ja peab raportööriga läbirääkimisi kompromissteksti üle. Kodukorra artikkel 205a

Raportöörina esitatud arvamus 
Komisjonid võivad koostada vastutava komisjoni raporti kohta arvamuse, milles käsitletakse komisjoni vastutusalasse kuuluvaid küsimusi. Arvamuse koostaja vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variarvamuse koostajatega läbirääkimiste pidamise eest. Kodukorra artiklid 53 ja 54 ning V lisa

ARVAMUS Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 98/70/EÜ bensiini ja diislikütuse kvaliteedi kohta ning direktiivi 2009/28/EÜ taastuvatest energiaallikatest toodetud energia kasutamise edendamise kohta  
- ITRE_AD(2013)508012 -  
-
ITRE 

Variraportöörina esitatud arvamus 
Fraktsioonid võivad arvamuse puhul nimetada variarvamuse koostaja, kes jälgib arvamusega toimuvat ja peab arvamuse koostajaga läbirääkimisi kompromissteksti üle. Kodukorra artikkel 205a

ARVAMUS Konkurentsivõimeline vähese CO2-heitega majandus aastaks 2050 – edenemiskava  
- ITRE_AD(2011)472209 -  
-
ITRE 

Resolutsiooni ettepanek(ud) 
Parlamendiliige võib esitada individuaalse resolutsiooni ettepaneku ELi tegevusvaldkonda kuuluvas küsimuses. Ettepanek edastatakse läbivaatamiseks vastutavale komisjonile. Kodukorra artikkel 133

Parlamendiliikmete küsimused 
Suuliselt vastatavaid küsimusi aruteluga võib esitada iga parlamendikomisjon, fraktsioon või vähemalt viis protsenti parlamendiliikmetest. Küsimused on suunatud teistele ELi institutsioonidele. Esimeeste konverents otsustab, kas ja mis järjekorras kanda küsimused täiskogu istungi lõplikku päevakorra projekti. Kodukorra artikkel 128

Kirjalikud deklaratsioonid (kuni 16. jaanuarini 2017) 
**See dokumendiliik ei ole alates 16. jaanuarist 2017 enam kasutusel**. Kirjaliku deklaratsiooni võis esitada ELi pädevusse kuuluva valdkonna kohta. Parlamendiliikmed võisid anda sellele kolme kuu jooksul oma allkirja.

Kirjalik deklaratsioon: Oswaldo Payá surmaga lõppenud autoõnnetuse uurimine  
- P7_DCL(2014)0005 - Kehtivuse kaotanud  
Jarosław WAŁĘSA , Hans-Peter MARTIN , Francisco SOSA WAGNER , Filip KACZMAREK , Marek Józef GRÓBARCZYK , Joanna Katarzyna SKRZYDLEWSKA , Andrzej GRZYB , Angelika WERTHMANN , Franco BONANINI , Alejo VIDAL-QUADRAS  
Algatatud : 13-01-2014
Tähtaeg : 13-04-2014
Allakirjutanute arv : 119 - 14-04-2014
Kirjalik deklaratsioon: Ashrafi laager  
- P7_DCL(2010)0075 - Vastu võetud  
Alejo VIDAL-QUADRAS , Stephen HUGHES , Kristiina OJULAND , Søren Bo SØNDERGAARD , Struan STEVENSON  
Algatatud : 06-10-2010
Tähtaeg : 20-01-2011
Vastu võetud (kuupäev) : 25-11-2010
Vastu võetud tekst (allakirjutanute nimekirjaga) : P7_TA(2010)0452
Allakirjutanute arv : 401 - 25-11-2010
Kirjalik deklaratsioon: Euroopas leiduvatest alternatiivsetest allikatest pärit gaasi kasutusvõimalus  
- P7_DCL(2010)0067 - Kehtivuse kaotanud  
Andrzej GRZYB , Bogdan Kazimierz MARCINKIEWICZ , Marian-Jean MARINESCU , Paul RÜBIG , Alejo VIDAL-QUADRAS  
Algatatud : 06-09-2010
Tähtaeg : 06-12-2010
Allakirjutanute arv : 125 - 06-12-2010

Deklaratsioonid 

Majandushuvide deklaratsioon