Elena VALENCIANO
 • Elena
  VALENCIANO
 • Sotsiaaldemokraatide ja demokraatide fraktsioon Euroopa Parlamendis
 • Aseesimees
 • Hispaania Partido Socialista Obrero Español
 • Sünnikuupäev: 18. september 1960, Madrid

Fraktsioonid

 • 20.07.1999 / 19.07.2004 : Euroopa Sotsialistide Erakonna fraktsioon - Liige
 • 20.07.2004 / 31.03.2008 : Euroopa Parlamendi Sotsiaaldemokraatide fraktsioon - Liige
 • 01.07.2014 / 12.12.2016 : Sotsiaaldemokraatide ja demokraatide fraktsioon Euroopa Parlamendis - Liige
 • 13.12.2016 / 16.04.2018 : Sotsiaaldemokraatide ja demokraatide fraktsioon Euroopa Parlamendis - Aseesimees
 • 17.04.2018 ... : Sotsiaaldemokraatide ja demokraatide fraktsioon Euroopa Parlamendis - Aseesimees

Liikmesriikide erakonnad

 • 20.07.1999 / 19.07.2004 : Partido Socialista Obrero Español (Hispaania)
 • 20.07.2004 / 31.03.2008 : Partido Socialista Obrero Español (Hispaania)
 • 01.07.2014 ... : Partido Socialista Obrero Español (Hispaania)

Esimees

 • 07.07.2014 / 18.01.2017 : Inimõiguste allkomisjon

Aseesimees

 • 14.09.2017 ... : Terrorismi käsitlev erikomisjon

Liige

 • 21.07.1999 / 17.02.2000 : Keskkonna-, rahvatervise- ja tarbijapoliitikakomitee
 • 21.07.1999 / 14.01.2002 : Naiste õiguste ja võrdsete võimaluste komitee
 • 06.10.1999 / 14.01.2002 : Delegatsioon EL-Poola parlamentaarses ühiskomitees
 • 18.02.2000 / 14.01.2002 : tööstuse, väliskaubanduse, teaduse ja energia komitee
 • 13.12.2000 / 29.11.2001 : Inimgeneetika ja kaasaegse meditsiinitehnoloogia ajutine komisjon
 • 17.01.2002 / 19.07.2004 : Naiste õiguste ja võrdsete võimaluste komisjon
 • 17.01.2002 / 06.02.2002 : Tööstuse, väliskaubanduse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon
 • 06.02.2002 / 19.07.2004 : Euroopa Parlamendi liikmed Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani piirkonna riikide ja Euroopa Liidu lepingu parlamentaarsel ühisassambleel (AKV-EL)
 • 07.02.2002 / 19.07.2004 : Keskkonna-, rahvatervise- ja tarbijapoliitikakomisjon
 • 21.07.2004 / 14.01.2007 : Inimõiguste allkomisjon
 • 21.07.2004 / 14.01.2007 : Arengukomisjon
 • 15.09.2004 / 14.03.2007 : Delegatsioon AKV-ELi parlamentaarses ühisassamblees
 • 19.01.2006 / 14.02.2007 : LKA poolt kinnipeetavate transpordiks ja ebaseaduslikuks kinnipidamiseks Euroopa riikide väidetava kasutamise uurimise ajutine komisjon
 • 15.01.2007 / 30.01.2007 : Inimõiguste allkomisjon
 • 15.01.2007 / 30.01.2007 : Arengukomisjon
 • 31.01.2007 / 31.03.2008 : Väliskomisjon
 • 31.01.2007 / 31.03.2008 : Inimõiguste allkomisjon
 • 15.03.2007 / 31.03.2008 : Delegatsioon Jaapaniga suhtlemiseks
 • 01.07.2014 / 18.01.2017 : Väliskomisjon
 • 01.07.2014 / 06.07.2014 : Inimõiguste allkomisjon
 • 07.07.2014 / 18.01.2017 : Komisjonide esimeeste konverents
 • 14.07.2014 / 01.02.2017 : Delegatsioon Magribi riikide ja Araabia Magribi Liiduga suhtlemiseks
 • 14.07.2014 / 01.02.2017 : Delegatsioon Vahemere Liidu parlamentaarses assamblees
 • 19.01.2017 ... : Inimõiguste allkomisjon
 • 19.01.2017 ... : Väliskomisjon
 • 02.02.2017 ... : Delegatsioon Kesk-Ameerika riikidega suhtlemiseks
 • 12.09.2017 / 13.09.2017 : Terrorismi käsitlev erikomisjon

Asendusliige

 • 22.07.1999 / 14.01.2002 : Tööhõive- ja sotsiaalkomitee
 • 17.01.2002 / 29.01.2002 : Keskkonna-, rahvatervise- ja tarbijapoliitikakomisjon
 • 07.02.2002 / 12.03.2002 : Kodanike vabaduste ja õiguste, justiits- ja siseasjade komisjon
 • 13.03.2002 / 19.07.2004 : Arengu- ja koostöökomisjon
 • 21.07.2004 / 14.01.2007 : Välisasjade komisjon
 • 15.09.2004 / 13.03.2007 : Delegatsioon Mašreki riikidega suhtlemiseks
 • 15.01.2007 / 30.01.2007 : Välisasjade komisjon
 • 31.01.2007 / 31.03.2008 : Transpordi- ja turismikomisjon
 • 14.03.2007 / 31.03.2008 : Delegatsioon Mašreki riikidega suhtlemiseks
 • 08.07.2014 / 18.01.2017 : Petitsioonikomisjon
 • 14.07.2014 ... : Delegatsioon AKV–ELi parlamentaarses ühisassamblees
 • 19.01.2017 / 12.10.2017 : Petitsioonikomisjon
 • 02.02.2017 ... : Delegatsioon Vahemere Liidu parlamentaarses assamblees
 • 13.10.2017 ... : Rahvusvahelise kaubanduse komisjon

Tegevus parlamendi kuuenda ametiaja täiskogu istungitel

Sõnavõtt/sõnavõtud täiskogu istungil

21

Inimõigusalased dialoogid ja konsultatsioonid kolmandate riikidega (arutelu)

05-09-2007 P6_CRE(2007)09-05(14)

Naiste ja meeste võrdõiguslikkuse juhised 2006-2010 (arutelu)

12-03-2007 P6_CRE-REV(2007)03-12(19)

Kinnipeetavate transport ja ebaseaduslik kinnipidamine (arutelu)

14-02-2007 P6_CRE-REV(2007)02-14(2)

Moratoorium surmanuhtluse suhtes (arutelu)

31-01-2007 P6_CRE-REV(2007)01-31(15)

Meditsiinipersonalile Liibüas mõistetud surmanuhtlus (arutelu)

17-01-2007 P6_CRE-REV(2007)01-17(7)

Euroopa Liidu inimõigustealane aastaaruanne (arutelu)

12-12-2006 P6_CRE-REV(2006)12-12(19)

Rahastamisvahend demokraatia ja inimõiguste edendamiseks kogu maailmas (arutelu)

29-11-2006 P6_CRE-REV(2006)11-29(16)

Olukord Darfuris (arutelu)

27-09-2006 P6_CRE-REV(2006)09-27(9)

Areng ja ränne (arutelu)

06-07-2006 P6_CRE-REV(2006)07-06(3)

Kinnipeetavate olukord Guantanamos (arutelu)

31-05-2006 P6_CRE-REV(2006)05-31(12)

Raportid – raportöörina

1

RAPORT Kolmandate riikidega peetavad inimõigustealased dialoogid ja konsultatsioonid

AFET
30-07-2007 A6-0302/2007

Raportöörina esitatud arvamus

1

ARVAMUS Naiste ja meeste võrdõiguslikkuse teekaart 2006–2010

DEVE
07-11-2006 DEVE_AD(2006)378600

Resolutsiooni ettepanek(ud)

70

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK Afganistani ajakirjaniku Perwiz Kambakhshi juhtum

12-03-2008 RC-B6-0112/2008

  MOTION FOR A RESOLUTION on the case of the journalist Perwez Kambakshh

11-03-2008 B6-0118/2008

NB! Antud resolutsiooni ettepanek on kättesaadav ainult originaalkeeles

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK Põhja-Kivu

20-02-2008 RC-B6-0080/2008

  PROPOSITION DE RÉSOLUTION sur le Nord Kivu

19-02-2008 B6-0085/2008

NB! Antud resolutsiooni ettepanek on kättesaadav ainult originaalkeeles

  MOTION FOR A RESOLUTION on the situation in the Democratic Republic of Congo

15-01-2008 B6-0044/2008

NB! Antud resolutsiooni ettepanek on kättesaadav ainult originaalkeeles

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK Naiste õigused Saudi Araabias

12-12-2007 RC-B6-0526/2007

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK Sundprostitutsiooni ohvrid („lohutusnaised”)

12-12-2007 RC-B6-0525/2007

  MOTION FOR A RESOLUTION on Comfort Women

11-12-2007 B6-0542/2007

NB! Antud resolutsiooni ettepanek on kättesaadav ainult originaalkeeles

  MOTION FOR A RESOLUTION on Women's Rights in Saudi Arabia

11-12-2007 B6-0540/2007

NB! Antud resolutsiooni ettepanek on kättesaadav ainult originaalkeeles

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK Somaalia

14-11-2007 RC-B6-0454/2007

Kirjalik(ud) deklaratsioon(id)

2

Kirjalik deklaratsioon: Naistega kauplemine prostitutsiooni eesmärgil Euroopa Liidus

10-03-2008 P6_DCL(2008)0018 Kehtivuse kaotanud

Üksikasjad

Corina CREȚU , Gabriela CREȚU , Mary HONEYBALL , Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ , Elena VALENCIANO

Algatatud : 10-03-2008
Tähtaeg : 19-06-2008
Allakirjutanute arv : 189 - 19-06-2008

Kirjalik deklaratsioon: Vajadus teha lõpp ärireisijate seosele sundprostitutsiooni eesmärgil korraldatava naiste ja laste inimkaubandusega

24-10-2005 P6_DCL(2005)0062 Kehtivuse kaotanud

Üksikasjad

Elizabeth LYNNE , Elena VALENCIANO , Anna ZÁBORSKÁ , Simon COVENEY

Algatatud : 24-10-2005
Tähtaeg : 24-01-2006
Allakirjutanute arv : 265 - 24-01-2006

Parlamendiliikmete küsimused

54

  Proposal to establish a legally binding contract for legal immigrants

25-02-2008 E-1277/2008 Komisjon

  Detention of Riad Seif and other signatories of the Damascus Declaration

08-02-2008 E-0815/2008 Komisjon

  Detention of Riad Seif and other signatories of the Damascus Declaration

08-02-2008 E-0814/2008 Nõukogu

  Closure of the women's magazine 'Zanan' in Iran

07-02-2008 E-0775/2008 Komisjon

  Death sentence imposed on a journalist in Afghanistan

30-01-2008 P-0542/2008 Nõukogu

  Prison at the military base in Bagram (Afghanistan)

17-01-2008 E-0232/2008 Komisjon

  Prison at the military base in Bagram (Afghanistan)

17-01-2008 E-0231/2008 Nõukogu

  Adoptions in Nepal

12-10-2007 E-5223/2007 Komisjon

  Blackwater mercenaries

04-10-2007 P-5046/2007 Nõukogu

Tegevus parlamendi viienda ametiaja täiskogu istungitel

Sõnavõtt/sõnavõtud täiskogu istungil

20

  Women in south-eastern Europe

22-04-2004 P5_CRE(2004)04-22(6)

  Philippines: end of the moratorium on the death penalty

18-12-2003 P5_CRE(2003)12-18(8)

  Gender equality in development cooperation

17-12-2003 P5_CRE(2003)12-17(11)

  Subsidy package - Community action programmes

20-11-2003 P5_CRE(2003)11-20(1)

  Vote

22-10-2003 P5_CRE(2003)10-22(4)

  Women's rights

21-10-2003 P5_CRE(2003)10-21(8)

  Health and poverty reduction in developing countries

03-09-2003 P5_CRE(2003)09-03(11)

  DAPHNE II (2004 – 2008)

02-09-2003 P5_CRE(2003)09-02(13)

  Breast cancer

05-06-2003 P5_CRE(2003)06-05(1)

  Poverty reduction in developing countries

14-05-2003 P5_CRE(2003)05-14(12)

Raportid – raportöörina

2

  Report on female genital mutilation - Committee on Women's Rights and Equal Opportunities

FEMM
17-07-2001 A5-0285/2001

Resolutsiooni ettepanek(ud)

12

  PROPOSAL FOR A RECOMMENDATION on the reform of the Conventions on drugs

23-12-2002 B5-0541/2002

  JOINT MOTION FOR A RESOLUTION on the human rights dialogue with Iran

23-10-2002 RC-B5-0548/2002

  MOTION FOR A RESOLUTION on forced marriage

07-10-2002 B5-0438/2002

  JOINT MOTION FOR A RESOLUTION on Nigeria: the case of Mrs Amina Lawal

04-09-2002 RC-B5-0466/2002

  Proposition de résolution sur la condamnation à mort d'Amina Lawal au Nigéria

02-09-2002 B5-0470/2002

NB! Antud resolutsiooni ettepanek on kättesaadav ainult originaalkeeles

  Proposal for a resolution On women's human rights violation in Nigeria

08-04-2002 B5-0236/2002

NB! Antud resolutsiooni ettepanek on kättesaadav ainult originaalkeeles

  JOINT MOTION FOR A RESOLUTION on women in Afghanistan

12-12-2001 RC-B5-0763/2001

  Proposition de Résolution (ART. 50) Sur les femmes en Afghanistan

10-12-2001 B5-0766/2001

NB! Antud resolutsiooni ettepanek on kättesaadav ainult originaalkeeles

Parlamendiliikmete küsimused

30

  Discrimination against minors with regard to access to sporting federations in Spain

11-02-2004 E-0497/2004 Komisjon

  Research into Spanish Labour Ministry bursaries

11-02-2004 E-0496/2004 Komisjon

  Discrimination against minors with regard to access to sporting federations in Spain

11-12-2003 P-3911/2003 Komisjon

  Impact of the enlargement of the port of Altea on flora and fauna

09-12-2003 E-3668/2003 Komisjon

  HIV/AIDS in China

09-10-2003 P-3053/2003 Komisjon

  Disappearance of women and girls in Mexico

03-09-2003 H-0533/2003 Nõukogu

  Discrimination against pregnant women in grants made by the Ministry of Labour in Spain

02-07-2003 E-2188/2003 Komisjon

Kontakt

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Altiero Spinelli
  11G354
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T07135
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Aadress

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Altiero Spinelli 11G354
  1047 Brussels