Gianni PITTELLA
  • Gianni
    PITTELLA
  • Itaalia
  • Sünnikuupäev: 19. november 1958, Lauria (PZ)

Sõnavõtt/sõnavõtud täiskogu istungil

145

Schengeni ala laiendamine ja tugevdamine: Bulgaaria, Rumeenia ja Horvaatia (temaatiline arutelu)

13-12-2017 P8_CRE-REV(2017)12-13(18)

Õigusriigi põhimõtete ja demokraatia olukord Poolas (arutelu)

15-11-2017 P8_CRE-REV(2017)11-15(7)

Õigusriigi põhimõtete ja demokraatia olukord Poolas (arutelu) (2)

15-11-2017 P8_CRE-REV(2017)11-15(7)

Paradise Papers (arutelu)

14-11-2017 P8_CRE-REV(2017)11-14(2)

Ajakirjanike ja ajakirjandusvabaduse kaitse Maltal ning Daphne Caruana Galizia juhtum (arutelu)

24-10-2017 P8_CRE-REV(2017)10-24(16)

Euroopa Ülemkogu 19.–20. oktoobri kohtumise ettevalmistamine (arutelu)

04-10-2017 P8_CRE-REV(2017)10-04(7)

Põhiseadus, õigusriigi põhimõte ja põhiõigused Hispaanias Kataloonia sündmuste valguses (arutelu)

04-10-2017 P8_CRE-REV(2017)10-04(13)

Ühendkuningriigiga peetavate läbirääkimiste seis (arutelu)

03-10-2017 P8_CRE-REV(2017)10-03(3)

Ühiselt esitatud resolutsiooni ettepanekud

34

Resolutsiooni ettepanek Ühendkuningriigiga peetavate läbirääkimiste seisu kohta

11-12-2017 B8-0677/2017

Resolutsiooni ühisettepanek seksuaalse ahistamise ja väärkohtlemise vastase võitluse kohta ELis

25-10-2017 RC-B8-0576/2017

Resolutsiooni ettepanek Ühendkuningriigiga peetavate läbirääkimiste seisu kohta

28-09-2017 B8-0538/2017

Resolutsiooni ühisettepanek olukorra kohta Itaalias pärast maavärinaid

28-11-2016 RC-B8-1285/2016

Resolutsiooni ettepanek olukorra kohta Itaalias pärast maavärinaid

23-11-2016 B8-1288/2016

Resolutsiooni ühisettepanek ELi ja Türgi suhete kohta

23-11-2016 RC-B8-1276/2016

Resolutsiooni ettepanek ELi ja Türgi suhete kohta

22-11-2016 B8-1283/2016

Kirjalik(ud) deklaratsioon(id)

1

Kirjalik deklaratsioon: üle 65aastaste seas esineva kroonilise valu kohta, mis ei ole vähivalu

12-09-2016 P8_DCL(2016)0065 Kehtivuse kaotanud

Üksikasjad

Giovanni LA VIA , Elisabetta GARDINI , Françoise GROSSETÊTE , Gianni PITTELLA , Cristian-Silviu BUŞOI , Alessandra MUSSOLINI , Ian DUNCAN , Francesc GAMBÚS , Santiago FISAS AYXELÀ , Remo SERNAGIOTTO , Mercedes BRESSO , Pavel POC

Algatatud : 12-09-2016
Tähtaeg : 12-12-2016
Allakirjutanute arv : 136 - 13-12-2016

Suuliselt vastatavad küsimused

3

ELi poliitika ja meetmed laste kaitsmiseks rände käigus

17-10-2016 O-000126/2016 Komisjon

Raudtee julgeoleku tugevdamismeetmed Euroopas

21-12-2015 O-000161/2015 Komisjon

Euroopa Liidu terasetööstuse konkurentsivõime

20-11-2014 O-000088/2014 Komisjon