Geoffrey VAN ORDEN : Algus 

Esimees 

Delegatsioon Indiaga suhtlemiseks 

Liige 

CPDE  
Delegatsioonide juhtide konverents 
Väliskomisjon 
Julgeoleku ja kaitse allkomisjon 

Asendusliige 

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon 
Delegatsioon ELi–Türgi parlamentaarses ühiskomisjonis 
Delegatsioon NATO parlamentaarse assambleega suhtlemiseks 

Viimased tegevused 

Ühise välis- ja julgeolekupoliitika rakendamise aastaaruanne (A8-0392/2018 - David McAllister) EN  
 
Kirjalikud selgitused hääletuse kohta 

Kontakt