Geoffrey VAN ORDEN : Algus 

Liige 

Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon 
Julgeoleku ja kaitse allkomisjon 
Delegatsioon Indiaga suhtlemiseks 

Asendusliige 

Arengukomisjon 
Delegatsioon ELi–Türgi parlamentaarses ühiskomisjonis 

Viimased tegevused 

Euroopa mälestamise tähtsus Euroopa tuleviku jaoks (RC-B9-0097/2019, B9-0097/2019, B9-0098/2019, B9-0099/2019, B9-0100/2019) EN  
 
Kirjalikud selgitused hääletuse kohta 

Kontakt