Geoffrey VAN ORDEN
 • Geoffrey
  VAN ORDEN
 • Euroopa Konservatiivide ja Reformistide fraktsioon
 • Aseesimees
 • Ühendkuningriik Conservative Party
 • Sünnikuupäev: 10. aprill 1945, Waterlooville

Sõnavõtt/sõnavõtud täiskogu istungil

57

Arutelu Prantsuse Vabariigi presidendi Emmanuel Macroniga Euroopa tuleviku teemal (arutelu)

17-04-2018 P8_CRE-PROV(2018)04-17(4)

Olukord Zimbabwes (arutelu)

06-02-2018 P8_CRE-REV(2018)02-06(14)

Relvaeksporti käsitleva ühise seisukoha 2008/944/ÜVJP rakendamine (arutelu)

12-09-2017 P8_CRE-REV(2017)09-12(12)

Relvaeksporti käsitleva ühise seisukoha 2008/944/ÜVJP rakendamine (arutelu) (2)

12-09-2017 P8_CRE-REV(2017)09-12(12)

ELi poliitilised suhted Indiaga (lühiettekanne)

12-09-2017 P8_CRE-REV(2017)09-12(20)

ELi kaitsekava ja Euroopa tulevik (temaatiline arutelu)

04-07-2017 P8_CRE-REV(2017)07-04(12)

Glüfosaat ja loamenetlused (arutelu)

13-06-2017 P8_CRE-REV(2017)06-13(10)

Komisjoni vastused kirjalikult vastatavatele küsimustele (arutelu)

03-04-2017 P8_CRE-REV(2017)04-03(17)

Zimbabwe, pastor Evan Mawarire juhtum

16-03-2017 P8_CRE-REV(2017)03-16(3.1)

Raportid – raportöörina

1

RAPORT ELi koostöö kohta ÜRO ja Aafrika Liiduga rahutagamisoperatsioonide suhtes

AFET
28-04-2016 A8-0158/2016

Raportid – variraportöörina

7

RAPORT relvaekspordi kohta: ühise seisukoha 2008/944/ÜVJP rakendamine

AFET
18-07-2017 A8-0264/2017

RAPORT ELi poliitiliste suhete kohta Indiaga

AFET
28-06-2017 A8-0242/2017

RAPORT eraturvafirmade kohta

AFET
17-05-2017 A8-0191/2017

RAPORT Euroopa kaitseliidu kohta

AFET
31-10-2016 A8-0316/2016

RAPORT Euroopa kaitseturgude arengusuundade mõju kohta Euroopa julgeoleku- ja kaitsevõimele

AFET
12-05-2015 A8-0159/2015

Raportöörina esitatud arvamus

2

ARVAMUS mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse Euroopa Liitu tehtavate välismaiste otseinvesteeringute taustauuringute raamistik

AFET
22-03-2018 AFET_AD(2018)616888

ARVAMUS Euroopa kosmosestrateegia kohta

AFET
31-05-2017 AFET_AD(2017)601237

Variraportöörina esitatud arvamus

3

ARVAMUS mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse Euroopa kaitsevaldkonna tööstusliku arendamise programm eesmärgiga toetada Euroopa Liidu kaitsetööstuse konkurentsi- ja uuendusvõimet

AFET
25-01-2018 AFET_AD(2018)612300

ARVAMUS ELi ja Türgi tulevase kaubandusraamistiku ja tolliliidu ajakohastamise kohta

AFET
01-03-2017 AFET_AD(2017)597544

ARVAMUS ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb Euroopa piiri- ja rannikuvalvet ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 2007/2004, määrus (EÜ) nr 863/2007 ja nõukogu otsus 2005/267/EÜ

AFET
20-05-2016 AFET_AD(2016)580484

Ühiselt esitatud resolutsiooni ettepanekud

94

  Motion for a resolution on Madagascar

13-11-2017 B8-0641/2017

NB! Antud resolutsiooni ettepanek on kättesaadav ainult originaalkeeles

  Motion for a resolution on Freedom of expression in Sudan, notably the case of Mohamed Zine El Abidine

13-11-2017 B8-0634/2017

NB! Antud resolutsiooni ettepanek on kättesaadav ainult originaalkeeles

  Motion for a resolution on Gabon: repression of the opposition

11-09-2017 B8-0522/2017

NB! Antud resolutsiooni ettepanek on kättesaadav ainult originaalkeeles

  Motion for a resolution on Eritrea, notably the cases of Abune Antonios and Dawit Isaak

03-07-2017 B8-0470/2017

NB! Antud resolutsiooni ettepanek on kättesaadav ainult originaalkeeles

  Motion for a resolution on the situation in Burundi

03-07-2017 B8-0468/2017

NB! Antud resolutsiooni ettepanek on kättesaadav ainult originaalkeeles

  Motion for a resolution on the situation of human rights in Indonesia

12-06-2017 B8-0424/2017

NB! Antud resolutsiooni ettepanek on kättesaadav ainult originaalkeeles

Resolutsiooni ettepanek humanitaarolukorra kohta Jeemenis

12-06-2017 B8-0407/2017

Resolutsiooni ühisettepanek ELi Süüria strateegia kohta

17-05-2017 RC-B8-0331/2017

  Motion for a resolution on Zambia, particularly the case of Hakainde Hichilema

15-05-2017 B8-0361/2017

NB! Antud resolutsiooni ettepanek on kättesaadav ainult originaalkeeles

  Motion for a resolution on South Sudan

15-05-2017 B8-0359/2017

NB! Antud resolutsiooni ettepanek on kättesaadav ainult originaalkeeles

Kirjalik(ud) deklaratsioon(id)

2

Kirjalik deklaratsioon: Aasia elevantide kaitse ja heaolu kohta

14-10-2015 P8_DCL(2015)0062 Kehtivuse kaotanud

Üksikasjad

Jacqueline FOSTER , Geoffrey VAN ORDEN , Janusz WOJCIECHOWSKI , Ian DUNCAN , Renate SOMMER , Marlene MIZZI , Jeppe KOFOD , Jean LAMBERT , Keith TAYLOR , Anja HAZEKAMP , Stefan ECK

Algatatud : 14-10-2015
Tähtaeg : 14-01-2016
Allakirjutanute arv : 87 - 15-01-2016

Kirjalik deklaratsioon: ELi abi suunamise kohta terroriorganisatsioonidele

09-02-2015 P8_DCL(2015)0005 Kehtivuse kaotanud

Üksikasjad

Michael THEURER , Antanas GUOGA , Petras AUŠTREVIČIUS , Johannes Cornelis van BAALEN , Tunne KELAM , Lars ADAKTUSSON , Indrek TARAND , Geoffrey VAN ORDEN , Ryszard CZARNECKI , Bas BELDER , Monika BEŇOVÁ

Algatatud : 09-02-2015
Tähtaeg : 09-05-2015
Allakirjutanute arv : 65 - 11-05-2015

Kirjalikult vastatavad küsimused

23

  European Defence Fund

12-07-2017 P-004723/2017 Komisjon

  Cypriot reunification talks

05-12-2016 P-009220/2016 Komisjon

  Cyprus reunification talks

30-11-2016 E-009064/2016 Nõukogu

  Article 50

07-11-2016 P-008400/2016 Nõukogu

  EU-India Free Trade Agreement

19-04-2016 P-003131/2016 Komisjon

  Deportation powers

18-04-2016 E-003092/2016 Komisjon

  Sri Lankan fish exports to the EU

19-02-2016 E-001471/2016 Komisjon

  EU financial support for the Palestine Authority

18-01-2016 E-000321/2016 Komisjon

  Firearms Directive

11-12-2015 E-015700/2015 Komisjon

  EU funding for the African Union

11-12-2015 P-015699/2015 Komisjon

Suuliselt vastatavad küsimused

3

Suurenenud terrorismioht

14-12-2015 O-000160/2015 Nõukogu

Boko Haram

02-02-2015 O-000010/2015 Komisjon

Boko Haram

02-02-2015 O-000009/2015 Nõukogu

Kontakt

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Willy Brandt
  06M049
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T12044
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Aadress

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Willy Brandt 06M049
  1047 Brussels