• Timothy   KIRKHOPE  

Timothy KIRKHOPE : Kirjalikud deklaratsioonid (kuni 16. jaanuarini 2017) - Kaheksanda koosseisu ametiaeg 

**See dokumendiliik ei ole alates 16. jaanuarist 2017 enam kasutusel**. Kirjaliku deklaratsiooni võis esitada ELi pädevusse kuuluva valdkonna kohta. Parlamendiliikmed võisid anda sellele kolme kuu jooksul oma allkirja.

Kirjalik deklaratsioon: tarbijakaitse suurendamise kohta seoses väljareklaamitud ja tegelike lairibaühenduse kiiruste vaheliste erinevustega  
- P8_DCL(2016)0045 - Kehtivuse kaotanud  
Roberta METSOLA , Emma McCLARKIN , Brian HAYES , Angelika MLINAR , Petr JEŽEK , Deirdre CLUNE , Timothy KIRKHOPE , Nicola CAPUTO , Julia REDA , Dita CHARANZOVÁ  
Algatatud : 27-04-2016
Tähtaeg : 27-07-2016
Allakirjutanute arv : 109 - 28-07-2016