Timothy KIRKHOPE : Kuues ametiaeg 

Fraktsioonid 

 • 20-07-2004 / 13-11-2004 : Euroopa Rahvapartei (Kristlike Demokraatide) ja Euroopa Demokraatide fraktsioon - Aseesimees
 • 14-11-2004 / 08-03-2005 : Euroopa Rahvapartei (Kristlike Demokraatide) ja Euroopa Demokraatide fraktsioon - Aseesimees
 • 09-03-2005 / 07-01-2008 : Euroopa Rahvapartei (Kristlike Demokraatide) ja Euroopa Demokraatide fraktsioon - Juhatuse liige
 • 08-01-2008 / 18-11-2008 : Euroopa Rahvapartei (Kristlike Demokraatide) ja Euroopa Demokraatide fraktsioon - Liige
 • 19-11-2008 / 13-07-2009 : Euroopa Rahvapartei (Kristlike Demokraatide) ja Euroopa Demokraatide fraktsioon - Juhatuse liige

Liikmesriikide erakonnad 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Conservative and Unionist Party (Ühendkuningriik)

Esimees 

 • 27-03-2008 / 25-11-2008 : Delegatsioon Austraalia ja Uus-Meremaaga suhtlemiseks

Aseesimees 

 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Põhiseaduskomisjon

Liikmed 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Kodanike õiguste, justiits- ja siseasjade komisjon
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Delegatsioon Hiina Rahvavabariigiga suhtlemiseks
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Kodanike õiguste, justiits- ja siseasjade komisjon
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Transpordi- ja turismikomisjon
 • 14-03-2007 / 15-01-2008 : Delegatsioon Hiina Rahvavabariigiga suhtlemiseks
 • 16-01-2008 / 26-03-2008 : Delegatsioon Austraalia ja Uus-Meremaaga suhtlemiseks
 • 27-03-2008 / 25-11-2008 : Delegatsioonide juhtide konverents
 • 26-11-2008 / 13-07-2009 : Delegatsioon Austraalia ja Uus-Meremaaga suhtlemiseks

Asendusliige 

 • 22-07-2004 / 14-01-2007 : Põhiseaduskomisjon
 • 15-09-2004 / 13-07-2009 : Delegatsioon Šveitsi, Islandi ja Norraga suhtlemiseks ning Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) parlamentaarses ühiskomisjonis
 • 14-10-2004 / 08-06-2005 : Laienenud Euroopa Liidu (2007–2013) poliitiliste väljakutsete ja eelarvevahendite ajutise komisjon
 • 19-01-2006 / 14-02-2007 : LKA poolt kinnipeetavate transpordiks ja ebaseaduslikuks kinnipidamiseks Euroopa riikide väidetava kasutamise uurimise ajutine komisjon
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Põhiseaduskomisjon
 • 10-05-2007 / 04-02-2009 : Kliimamuutuste ajutine komisjon

all-activities 

Täiskogu aruteludes osalemine 
Sõnavõtud täiskogul ja kirjalikud avaldused täiskogu arutelude teemal. Kodukorra artikkel 204 ja artikli 171 lõige 11

Raportid – raportöörina 
Vastutav parlamendikomisjon nimetab raportööri, kes koostab raporti seadusandliku, eelarvealase või muid küsimusi käsitleva ettepaneku kohta. Raporti koostamisel võib raportöör konsulteerida valdkonna ekspertide ja sidusrühmadega. Raportöör vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variraportööridega läbirääkimiste pidamise eest. Komisjonis vastu võetud raporteid arutatakse ja hääletatakse täiskogul. Kodukorra artikkel 55

Raportöörina esitatud arvamus 
Komisjonid võivad koostada vastutava komisjoni raporti kohta arvamuse, milles käsitletakse komisjoni vastutusalasse kuuluvaid küsimusi. Arvamuse koostaja vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variarvamuse koostajatega läbirääkimiste pidamise eest. Kodukorra artiklid 56 ja 57 ning VI lisa

ARVAMUS Teema: Nõukogu otsuse ettepanek, mis käsitleb kokkuleppe sõlmimist ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Šveitsi Konföderatsiooni vahel pettuste ja muude nende finantshuve kahjustavate ebaseaduslike tegevustega võitlemiseks  
- LIBE_AD(2005)350209 -  
-
LIBE 

Resolutsiooni ettepanek(ud) 
Parlamendiliige võib esitada individuaalse resolutsiooni ettepaneku ELi tegevusvaldkonda kuuluvas küsimuses. Ettepanek edastatakse läbivaatamiseks vastutavale komisjonile. Kodukorra artikkel 143

Parlamendiliikmete küsimused 
Suuliselt vastatavaid küsimusi aruteluga võib esitada iga parlamendikomisjon, fraktsioon või vähemalt viis protsenti parlamendiliikmetest. Küsimused on suunatud teistele ELi institutsioonidele. Esimeeste konverents otsustab, kas ja mis järjekorras kanda küsimused täiskogu istungi lõplikku päevakorra projekti. Kodukorra artikkel 128

Kirjalikud deklaratsioonid (kuni 16. jaanuarini 2017) 
**See dokumendiliik ei ole alates 16. jaanuarist 2017 enam kasutusel**. Kirjaliku deklaratsiooni võis esitada ELi pädevusse kuuluva valdkonna kohta. Parlamendiliikmed võisid anda sellele kolme kuu jooksul oma allkirja.

Kirjalik deklaratsioon: Euroopa Liidu Nõukogu ja õigusaktide vastuvõtmine kinniste uste taga  
- P6_DCL(2005)0045 - Kehtivuse kaotanud  
Chris DAVIES , Nigel FARAGE , Timothy KIRKHOPE , Jean LAMBERT , Gary TITLEY  
Algatatud : 05-09-2005
Tähtaeg : 05-12-2005
Allakirjutanute arv : 211 - 05-12-2005
Kirjalik deklaratsioon: Ingrid Betancourt’i ja Clara Rojas’e pantvangi võtmise 3. aastapäeva kohta  
- P6_DCL(2005)0014 - Kehtivuse kaotanud  
Patrick GAUBERT , Timothy KIRKHOPE , Luis HERRERO-TEJEDOR  
Algatatud : 16-03-2005
Tähtaeg : 16-06-2005
Allakirjutanute arv : 33 - 16-06-2005

Kohalolijate nimekiri 
Käesolev kohalolijate nimekiri on väljavõte parlamendi 6. koosseisu ametiaja täiskogu istungite protokollidest. Seal sisalduv teave on esitatud üksnes teavitamise eesmärgil ja hõlmab parlamendiliikme ametiaega Euroopa Parlamendis. Need on toorandmed ega sisalda korrektsioone põhjusega puudumiste kohta haiguse, ema-/isapuhkuse, parlamendi delegatsiooni heakskiidetud tegevuses osalemise jne tõttu.