Innocenzo LEONTINI : Algus 

Liige 

Transpordi- ja turismikomisjon 
Delegatsioon Mercosuri riikidega suhtlemiseks 
Delegatsioon AKV–ELi parlamentaarses ühisassamblees 
Delegatsioon Euroopa – Ladina-Ameerika parlamentaarses assamblees 

Asendusliige 

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon 

Viimased tegevused 

Programmi „Loov Euroopa“ (2021–2027) loomine (A8-0156/2019 - Silvia Costa) IT  
 
Kirjalikud selgitused hääletuse kohta 
Liidu haridus-, koolitus-, noorte- ja spordiprogramm „Erasmus“ (A8-0111/2019 - Milan Zver) IT  
 
Kirjalikud selgitused hääletuse kohta 

Kontakt