Christian ENGSTRÖM

Fraktsioonid

  • 14.07.2009 / 30.06.2014 : Roheliste / Euroopa Vabaliidu fraktsioon - Liige

Liikmesriikide erakonnad

  • 14.07.2009 / 30.06.2014 : Piratpartiet (Rootsi)

Liige

  • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon
  • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Õiguskomisjon
  • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Delegatsioon Kagu-Aasia riikide ja Kagu-Aasia Rahvaste Assotsiatsiooniga (ASEAN) suhtlemiseks
  • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon
  • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Õiguskomisjon

Asendusliige

  • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Delegatsioon Mercosuri riikidega suhtlemiseks

Tegevus parlamendi seitsmenda ametiaja täiskogu istungitel

Sõnavõtt/sõnavõtud täiskogu istungil

29

Võrgu- ja infoturbe ühtlaselt kõrge tase (arutelu)

12-03-2014 P7_CRE-REV(2014)03-12(15)

Isiklikuks tarbeks kopeerimise maks (lühiettekanne)

27-02-2014 P7_CRE-REV(2014)02-27(9)

Ühenduse kaubamärk - Kaubamärke käsitlevad liikmesriikide õigusaktid (arutelu)

24-02-2014 P7_CRE-REV(2014)02-24(18)

Teatavate riiklike ja eraprojektide keskkonnamõju hindamine (A7-0277/2013 - Andrea Zanoni) (hääletus)

09-10-2013 P7_CRE-REV(2013)10-09(8.1)

SWIFTi lepingu peatamine riikliku julgeolekuasutuse NSA jälgimistegevuse tõttu (arutelu)

09-10-2013 P7_CRE-REV(2013)10-09(19)

Tubaka ja seonduvate toodete tootmine, esitlemine ja müük (A7-0276/2013 - Linda McAvan)

08-10-2013 P7_CRE-REV(2013)10-08(10.8)

Raportid – variraportöörina

11

RAPORT Digitaalse ühtse turu rajamise lõpuleviimine

IMCO
26-10-2012 A7-0341/2012

Raportöörina esitatud arvamus

1

ARVAMUS Asjade internet

IMCO
28-04-2010 IMCO_AD(2010)439302

Variraportöörina esitatud arvamus

17

ARVAMUS Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega nähakse ette sätted, mis käsitlevad Euroopa elektroonilise side ühtset turgu ja ühendatud Euroopani jõudmiseks vajalikke meetmeid, ning millega muudetakse direktiive 2002/20/EÜ, 2002/21/EÜ ja 2002/22/EÜ ning määrusi (EÜ) nr 1211/2009 ja (EL) nr 531/2012

IMCO
29-01-2014 IMCO_AD(2014)522939

ARVAMUS Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (uuesti sõnastatud)

IMCO
07-11-2013 IMCO_AD(2013)516701

ARVAMUS Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 207/2009 ühenduse kaubamärgi kohta

IMCO
07-11-2013 IMCO_AD(2013)516700

ARVAMUS Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus e-identimise ja e-tehingute jaoks vajalike usaldusteenuste kohta siseturul

IMCO
22-07-2013 IMCO_AD(2013)508181

ARVAMUS Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv autoriõiguse ja autoriõigusega kaasnevate õiguste kollektiivse teostamise ning muusikateoste internetiõiguste multiterritoriaalse litsentsimise kohta siseturul

IMCO
24-06-2013 IMCO_AD(2013)508055

ARVAMUS Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv tubaka- ja seonduvate toodete tootmist, esitlemist ja müüki käsitlevate liikmesriikide õigus- ja haldusnormide ühtlustamise kohta

IMCO
20-06-2013 IMCO_AD(2013)508048

ARVAMUS Pilvandmetöötluse võimaluste kasutamine Euroopas

IMCO
04-06-2013 IMCO_AD(2013)504198

ARVAMUS Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus)

IMCO
28-01-2013 IMCO_AD(2013)496497

ARVAMUS Audiovisuaalmeedia teenuste direktiivi kohaldamine

IMCO
23-01-2013 IMCO_AD(2013)500516

ARVAMUS Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2003/98/EÜ avaliku sektori valduses oleva teabe taaskasutamise kohta

IMCO
15-10-2012 IMCO_AD(2012)489694

Resolutsiooni ettepanek(ud)

26

  Motion for a resolution on impunity in the Philippines

11-06-2012 B7-0331/2012

NB! Antud resolutsiooni ettepanek on kättesaadav ainult originaalkeeles

Resolutsiooni ettepanek Birma/Myanmar

17-04-2012 B7-0206/2012

Resolutsiooni ühisettepanek Indoneesia

06-07-2011 RC-B7-0394/2011

  Motion for a resolution on Indonesia: including attacks on minorities

04-07-2011 B7-0444/2011

NB! Antud resolutsiooni ettepanek on kättesaadav ainult originaalkeeles

Resolutsiooni ettepanek Ungari meediaseadus

08-03-2011 B7-0191/2011

Resolutsiooni ühisettepanek Piirikonfliktid Tai ja Kambodža vahel

16-02-2011 RC-B7-0132/2011

  Motion for a resolution on border clashes between Thailand and Cambodia

14-02-2011 B7-0132/2011

NB! Antud resolutsiooni ettepanek on kättesaadav ainult originaalkeeles

Resolutsiooni ühisettepanek Ungari meediaseadus

14-02-2011 RC-B7-0103/2011

Resolutsiooni ühisettepanek Malaisia: peksukaristuse kasutamine

15-12-2010 RC-B7-0708/2010

  Motion for a resolution on the practice of caning in Malaysia

13-12-2010 B7-0717/2010

NB! Antud resolutsiooni ettepanek on kättesaadav ainult originaalkeeles

Parlamendiliikmete küsimused

31

  National legislation on the Data Retention Directive

16-04-2014 P-005022/2014 Komisjon

  Initialling of the Marrakesh Treaty

18-12-2013 P-014265/2013 Komisjon

Üks aasta Euroopa kodanikualgatust: senise kogemuse hindamine ja takistuste kõrvaldamine

26-03-2013 O-000033/2013 Komisjon

Üks aasta Euroopa kodanikualgatust: senise kogemuse hindamine ja takistuste kõrvaldamine

26-03-2013 O-000032/2013 Nõukogu

  Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA) - what did the Court ask the Commission?

03-01-2013 E-000018/2013 Komisjon

  Transparency in court cases about complaints against the Commission

07-11-2012 E-010091/2012 Komisjon

  The Tobacco Directive and Swedish oral tobacco (snus)

23-10-2012 E-009696/2012 Komisjon

  CleanIT

01-10-2012 P-008795/2012 Komisjon

Praeguse andmete säilitamise raamistiku läbivaatamine

19-06-2012 O-000125/2012 Komisjon

Deklaratsioonid (7ª legislatura)