Rolandas PAKSAS : Algus 

Aseesimees 

Delegatsioon Euronesti parlamentaarses assamblees 

Liige 

Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon 
Delegatsioon Šveitsi ja Norraga suhtlemiseks ning ELi–Islandi parlamentaarses ühiskomisjonis ja Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) parlamentaarses ühiskomisjonis 
Delegatsioon ELi-Armeenia parlamentaarses partnerluskomitees, ELi-Aserbaidžaani parlamentaarses koostöökomisjonis ja ELi-Gruusia parlamentaarses assotsieerimiskomitees 

Asendusliige 

Transpordi- ja turismikomisjon 
Kalanduskomisjon 

Kontakt