Radvilė MORKŪNAITĖ-MIKULĖNIENĖ : Seitsmes ametiaeg 

Fraktsioonid 

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Euroopa Rahvapartei (kristlike demokraatide) fraktsioon - Liige

Liikmesriikide erakonnad 

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : null (Leedu)

Liikmed 

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon
  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegatsioon Ameerika Ühendriikidega suhtlemiseks
  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegatsioon Vahemere Liidu parlamentaarses assamblees
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon

Asendusliige 

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Regionaalarengukomisjon
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Regionaalarengukomisjon

all-activities 

Täiskogu aruteludes osalemine 
Sõnavõtud täiskogul ja kirjalikud avaldused täiskogu arutelude teemal. Kodukorra artikkel 194 ja artikli 162 lõige 11

Variraportöörina esitatud arvamus 
Fraktsioonid võivad arvamuse puhul nimetada variarvamuse koostaja, kes jälgib arvamusega toimuvat ja peab arvamuse koostajaga läbirääkimisi kompromissteksti üle. Kodukorra artikkel 205a

ARVAMUS Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste kohta  
- ENVI_AD(2012)486102 -  
-
ENVI 
ARVAMUS Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse ühise põllumajanduspoliitika raames toetuskavade alusel põllumajandustootjatele makstavate otsetoetuste eeskirjad  
- ENVI_AD(2012)483719 -  
-
ENVI 
ARVAMUS Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus Euroopa rahvastikustatistika kohta  
- REGI_AD(2012)491077 -  
-
REGI 

Resolutsiooni ettepanek(ud) 
Parlamendiliige võib esitada individuaalse resolutsiooni ettepaneku ELi tegevusvaldkonda kuuluvas küsimuses. Ettepanek edastatakse läbivaatamiseks vastutavale komisjonile. Kodukorra artikkel 133

Parlamendiliikmete küsimused 
Suuliselt vastatavaid küsimusi aruteluga võib esitada iga parlamendikomisjon, fraktsioon või vähemalt viis protsenti parlamendiliikmetest. Küsimused on suunatud teistele ELi institutsioonidele. Esimeeste konverents otsustab, kas ja mis järjekorras kanda küsimused täiskogu istungi lõplikku päevakorra projekti. Kodukorra artikkel 128

Kirjalikud deklaratsioonid (kuni 16. jaanuarini 2017) 
**See dokumendiliik ei ole alates 16. jaanuarist 2017 enam kasutusel**. Kirjaliku deklaratsiooni võis esitada ELi pädevusse kuuluva valdkonna kohta. Parlamendiliikmed võisid anda sellele kolme kuu jooksul oma allkirja.

Kirjalik deklaratsioon: Tuumaelektrijaamade ohutus Euroopa Liidu naaberriikides  
- P7_DCL(2011)0024 - Kehtivuse kaotanud  
Leonidas DONSKIS , Zigmantas BALČYTIS , Radvilė MORKŪNAITĖ-MIKULĖNIENĖ , Justas Vincas PALECKIS  
Algatatud : 09-05-2011
Tähtaeg : 15-09-2011
Allakirjutanute arv : 64 - 16-09-2011
Kirjalik deklaratsioon: „Euroopa puhtaks” ja „Teeme ära maailm 2012”  
- P7_DCL(2011)0003 - Vastu võetud  
Romana JORDAN , Ana GOMES , Corinne LEPAGE , Radvilė MORKŪNAITĖ-MIKULĖNIENĖ , Indrek TARAND  
Algatatud : 14-02-2011
Tähtaeg : 16-05-2011
Vastu võetud (kuupäev) : 12-05-2011
Vastu võetud tekst (allakirjutanute nimekirjaga) : P7_TA(2011)0245
Allakirjutanute arv : 406 - 12-05-2011
Kirjalik deklaratsioon: 9. novembri kuulutamine üleeuroopaliseks leppimise päevaks Berliini müüri langemise aastapäeval  
- P7_DCL(2009)0059 - Kehtivuse kaotanud  
Carlo FIDANZA , Esther de LANGE , Rareș-Lucian NICULESCU , Radvilė MORKŪNAITĖ-MIKULĖNIENĖ , Marco SCURRIA  
Algatatud : 04-11-2009
Tähtaeg : 17-02-2010
Allakirjutanute arv : 82 - 17-02-2010

Deklaratsioonid 

Majandushuvide deklaratsioon