Valdemar TOMAŠEVSKI : Algus 

Aseesimees 

Delegatsioon Valgevenega suhtlemiseks 

Liige 

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon 
Delegatsioon Euronesti parlamentaarses assamblees 

Asendusliige 

Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon 

Viimased tegevused 

Kontakt