Viktor USPASKICH
  • Viktor
    USPASKICH
  • Leedu
  • Sündinud 24. juuli 1959, Urdoma

Sõnavõtt/sõnavõtud täiskogu istungil

150

Selgitused hääletuse kohta

13-06-2012 P7_CRE-REV(2012)06-13(10)

A7-0054/2012 - RAPORT Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus üldiste tariifsete soodustuste kava kohaldamise kohta

Selgitused hääletuse kohta

13-06-2012 P7_CRE-REV(2012)06-13(10)

A7-0174/2012 - SOOVITUS NÕUKOGULE ELi inimõiguste eriesindaja

Selgitused hääletuse kohta

12-06-2012 P7_CRE-REV(2012)06-12(7)

A7-0166/2012 - RAPORT Piiriülese vabatahtliku tegevuse tunnustamine ja edendamine ELis

Selgitused hääletuse kohta

12-06-2012 P7_CRE-REV(2012)06-12(7)

A7-0167/2012 - RAPORT Elutähtsate infoinfrastruktuuride kaitse – saavutused ja edasised sammud: üleilmse küberjulgeoleku suunas

Selgitused hääletuse kohta

24-05-2012 P7_CRE-REV(2012)05-24(12)

A7-0161/2012 - RAPORT Ressursitõhus Euroopa

Selgitused hääletuse kohta

22-05-2012 P7_CRE-REV(2012)05-22(7)

A7-0143/2012 - RAPORT Euroopa Liidu sisejulgeoleku strateegia

Selgitused hääletuse kohta

22-05-2012 P7_CRE-REV(2012)05-22(7)

A7-0144/2012 - RAPORT ELi lähenemisviis kriminaalõigusele

Selgitused hääletuse kohta

22-05-2012 P7_CRE-REV(2012)05-22(7)

A7-0155/2012 - RAPORT Kaitsetumate tarbijate õiguste tugevdamise strateegia

Selgitused hääletuse kohta

22-05-2012 P7_CRE-REV(2012)05-22(7)

A7-0153/2012 - RAPORT Siseturu tulemustabel

Selgitused hääletuse kohta

22-05-2012 P7_CRE-REV(2012)05-22(7)

A7-0148/2012 - RAPORT Euroopa Parlamendi kodukorra muutmine seoses Euroopa kodanikualgatuse rakendamisega

Raportöörina esitatud arvamus

1

ARVAMUS Ühenduse lähenemisviis loodusõnnetuste ja inimtegevusest tingitud katastroofide ennetamisele

REGI
28-04-2010 REGI_AD(2010)431009

Variraportöörina esitatud arvamus

4

ARVAMUS Euroopa naabruspoliitika läbivaatamine

REGI
19-10-2011 REGI_AD(2011)472053

ARVAMUS Uute oskuste ja töökohtade tegevuskava

REGI
18-07-2011 REGI_AD(2011)465038

ARVAMUS Euroopa tõhusama katastroofidele reageerimise suunas: kodanikukaitse ja humanitaarabi roll

REGI
22-06-2011 REGI_AD(2011)464790

ARVAMUS ELi Musta mere strateegia

REGI
02-12-2010 REGI_AD(2010)450846

Parlamendiliikmete küsimused

10

ELi Doonau piirkonna strateegia rakendamine

26-06-2012 O-000134/2012

  Improving efficiency of the European Court of Human Rights

14-06-2012 E-005966/2012

  Resetting clocks

19-10-2011 E-009802/2011

  Monitoring of the human rights situation in the Member States

01-07-2011 E-006827/2011

Uus ÜRO palgasõdurite tegevuse vastane konventsioon

11-05-2011 E-004926/2011

Tuumaohutus ELi naabruses

20-04-2011 O-000103/2011

  Application of the reverse charge mechanism for VAT

28-03-2011 E-003320/2011

  EU direct aid to businesses

28-03-2011 E-003319/2011

ELi Doonau piirkonna strateegia rakendamine

03-02-2011 O-000029/2011

  Implementation of Article 7 of the Treaty on European Union

04-05-2010 P-3182/2010

Europarl TV