Gerald HÄFNER
 • Gerald
  HÄFNER
 • Saksamaa
 • Sünnikuupäev: 3. november 1956, München

Fraktsioonid

 • 14.07.2009 / 30.06.2014 : Roheliste / Euroopa Vabaliidu fraktsioon - Liige

Liikmesriikide erakonnad

 • 14.07.2009 / 30.06.2014 : Bündnis 90/Die Grünen (Saksamaa)

Aseesimees

 • 17.09.2009 / 30.06.2014 : Delegatsioon Korea poolsaare riikidega suhtlemiseks

Liige

 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Põhiseaduskomisjon
 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Õiguskomisjon
 • 16.09.2009 / 16.09.2009 : Delegatsioon Korea poolsaare riikidega suhtlemiseks
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Põhiseaduskomisjon
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Õiguskomisjon

Asendusliige

 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Petitsioonikomisjon
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Delegatsioon Kagu-Aasia riikide ja Kagu-Aasia Rahvaste Assotsiatsiooniga (ASEAN) suhtlemiseks
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Delegatsioon ELi–Armeenia, ELi–Aserbaidžaani ja ELi–Gruusia parlamentaarsetes koostöökomisjonides
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Delegatsioon Euronesti parlamentaarses assamblees
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Petitsioonikomisjon

Tegevus parlamendi seitsmenda ametiaja täiskogu istungitel

Sõnavõtt/sõnavõtud täiskogu istungil

65

Olukord Põhja-Koreas

17-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-17(13.3)

100 aastat I maailmasõjast - õppetunnid ja Euroopa tulevik (arutelu)

16-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-16(4)

Euroopa Parlamendi uurimisõigus (A7-0352/2011 - David Martin)

16-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-16(15.1)

Läbipaistvusregistrit käsitlev institutsioonidevaheline kokkulepe (arutelu)

14-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-14(20)

Kodukorra artikli 136 (parlamendiliikmete osavõtt istungitest) muutmine (A7-0038/2014 - Gerald Häfner)

25-02-2014 P7_CRE-REV(2014)02-25(6.7)

Mitmetasandilise valitsemise esmasest õigusest ja riigiõigusest tulenevad probleemid ELis (arutelu)

11-12-2013 P7_CRE-REV(2013)12-11(8)

Euroopa Parlamendi suhted riikide valitsusi esindavate institutsioonidega (arutelu)

11-12-2013 P7_CRE-REV(2013)12-11(9)

Euroopa Liidu institutsioonide asukohad (A7-0350/2013 - Ashley Fox, Gerald Häfner) (hääletus)

20-11-2013 P7_CRE-REV(2013)11-20(8.27)

Euroopa Liidu institutsioonide asukohad (arutelu)

19-11-2013 P7_CRE-REV(2013)11-19(15)

Raportid – raportöörina

3

Raportid – variraportöörina

33

RAPORT läbipaistvusregistrit käsitleva institutsioonidevahelise kokkuleppe muutmise kohta

AFCO
31-03-2014 A7-0258/2014

RAPORT Euroopa Parlamendi ja riikide parlamentide vaheliste suhete kohta

AFCO
27-03-2014 A7-0255/2014

RAPORT Euroopa Parlamendi kodukorra rahvusvahelisi lepinguid käsitleva artikli 90 muutmise kohta

AFCO
26-03-2014 A7-0253/2014

RAPORT Euroopa Parlamendi kodukorra muutmise kohta elektroonilise allkirjastamise võimaldamiseks

AFCO
18-03-2014 A7-0175/2014

RAPORT Euroopa Parlamendi kodukorra muutmine parlamendis küsimuste esitamist käsitlevate sätete osas

AFCO
18-02-2014 A7-0123/2014

RAPORT Lissaboni lepingu rakendamine Euroopa Parlamendi suhtes

AFCO
17-02-2014 A7-0120/2014

RAPORT Puutumatuse äravõtmist ja kaitsmist käsitlevate Euroopa Parlamendi kodukorra sätete muutmine

AFCO
08-01-2014 A7-0012/2014

RAPORT Euroopa Parlamendi kodukorra artikli 81 (nõusolekumenetlus) muutmine

AFCO
28-11-2013 A7-0412/2013

Raportöörina esitatud arvamus

3

ARVAMUS Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus, millega kehtestatakse ajavahemikuks 2014–2020 programm „Kodanike Euroopa”

AFCO
15-10-2012 AFCO_AD(2012)492702

ARVAMUS Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Euroopa kodanike aasta (2013) kohta

AFCO
21-03-2012 AFCO_AD(2012)480795

ARVAMUS Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus kodanikualgatuse kohta

PETI
25-11-2010 PETI_AD(2010)450890

Variraportöörina esitatud arvamus

34

ARVAMUS mitmeaastase finantsraamistiku (2014–2020) läbirääkimiste kohta: saadud kogemused ja edasised sammud

AFCO
12-03-2014 AFCO_AD(2014)528017

ARVAMUS Uurimisraport troika (Euroopa Keskpank, Euroopa Komisjon ja Rahvusvaheline Valuutafond) rolli ja tegevuse kohta seoses euroala programme rakendavate riikidega

AFCO
11-02-2014 AFCO_AD(2014)526301

ARVAMUS Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse ühtsed eeskirjad ja ühtne menetlus krediidiasutuste ja teatavate investeerimisühingute solveerimiseks ühtse solveerimismehhanismi ja ühtse pankade solveerimisfondi raames ning millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1093/2012

AFCO
12-12-2013 AFCO_AD(2013)519819

ARVAMUS 29. aastaaruanne ELi õiguse kohaldamise järelevalve kohta (2011)

AFCO
26-11-2013 AFCO_AD(2013)521726

ARVAMUS ELi õigusloome kvaliteet ning subsidiaarsus ja proportsionaalsus seoses 19. aruandega „Parem õigusloome”, mis hõlmab aastat 2011

AFCO
17-10-2013 AFCO_AD(2013)514776

ARVAMUS Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb Euroopa Liidu õiguskaitsekoostöö ja -koolituse ametit (Europol) ning millega tunnistatakse kehtetuks otsused 2009/371/JSK ja 2005/681/JSK

AFCO
15-10-2013 AFCO_AD(2013)513290

ARVAMUS Euroopa Liidu institutsioonide asukohad

PETI
23-09-2013 PETI_AD(2013)510780

ARVAMUS Euroopa Liidu 2014. aasta üldeelarve – kõik jaod

AFCO
04-09-2013 AFCO_AD(2013)514868

ARVAMUS Poliitika kavandamine ja pikaajalised suundumused seoses eelarve mõjuga suutlikkuse tõstmisele

AFCO
09-07-2013 AFCO_AD(2013)513165

ARVAMUS Volitus 2014. aasta eelarvet puudutavaks kolmepoolseks kohtumiseks

AFCO
28-05-2013 AFCO_AD(2013)508185

Resolutsiooni ettepanek(ud)

38

Resolutsiooni ühisettepanek olukorra kohta Põhja-Koreas (Korea Rahvademokraatlikus Vabariigis)

16-04-2014 RC-B7-0388/2014

  Motion for a resolution on North Korea (Democratic People's Republic of Korea - DPRK)

14-04-2014 B7-0414/2014

NB! Antud resolutsiooni ettepanek on kättesaadav ainult originaalkeeles

Resolutsiooni ühisettepanek Olukord Tais

05-02-2014 RC-B7-0122/2014

Resolutsiooni ühisettepanek Vietnam ja eelkõige sealne sõnavabaduse olukord

17-04-2013 RC-B7-0166/2013

  Motion for a resolution on Vietnam

15-04-2013 B7-0166/2013

NB! Antud resolutsiooni ettepanek on kättesaadav ainult originaalkeeles

Resolutsiooni ettepanek Põhja-Koreast lähtuv tuumaoht ja inimõiguste olukord Põhja-Koreas

11-03-2013 B7-0138/2013

Resolutsiooni ühisettepanek Põhja-Korea pagulaste olukord

23-05-2012 RC-B7-0241/2012

  Motion for a resolution on North Korean refugees

21-05-2012 B7-0260/2012

NB! Antud resolutsiooni ettepanek on kättesaadav ainult originaalkeeles

Parlamendiliikmete küsimused

6

Üks aasta Euroopa kodanikualgatust: senise kogemuse hindamine ja takistuste kõrvaldamine

26-03-2013 O-000033/2013 Komisjon

Üks aasta Euroopa kodanikualgatust: senise kogemuse hindamine ja takistuste kõrvaldamine

26-03-2013 O-000032/2013 Nõukogu

  Implementation of the EU strategy for the Danube region with regard to navigability

18-07-2011 E-007406/2011 Komisjon

  Amendment of Directive 2006/114/EC and transposition into domestic law of Directive 2005/29/EC

28-01-2011 E-000924/2011 Komisjon

Deklaratsioonid (7ª legislatura)

Majandushuvide deklaratsioon

Deklaratsioon parlamendiliikmete osalemise kohta kutse alusel kolmandate isikute korraldatud üritustele