Axel VOSS : Algus 

Aseesimees 

Delegatsioon Austraalia ja Uus-Meremaaga suhtlemiseks 

Liige 

Õiguskomisjon 

Asendusliige 

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon 
Petitsioonikomisjon 

Viimased tegevused 

OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council establishing a European Labour Authority EN  
- JURI_AD(2018)625406 -  
-
JURI 
Variraportöörina esitatud arvamus 

Kontakt