Joanna Katarzyna SKRZYDLEWSKA

Fraktsioonid

 • 14.07.2009 / 30.06.2014 : Euroopa Rahvapartei (kristlike demokraatide) fraktsioon - Liige

Liikmesriikide erakonnad

 • 14.07.2009 / 30.06.2014 : Platforma Obywatelska (Poola)

Liige

 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon
 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Delegatsioon Euroopa – Ladina-Ameerika parlamentaarses assamblees
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Delegatsioon Kesk-Ameerika riikidega suhtlemiseks
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon

Asendusliige

 • 16.07.2009 / 24.03.2010 : Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon
 • 16.09.2009 / 23.04.2012 : Delegatsioon Indiaga suhtlemiseks
 • 25.03.2010 / 18.01.2012 : Kultuuri- ja hariduskomisjon
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Kultuuri- ja hariduskomisjon
 • 24.04.2012 / 30.06.2014 : Delegatsioon Araabia poolsaare riikidega suhtlemiseks

Tegevus parlamendi seitsmenda ametiaja täiskogu istungitel

Sõnavõtt/sõnavõtud täiskogu istungil

139

Mesi (A7-0440/2013 - Julie Girling)

16-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-16(15.14)

Töötajate lähetamine seoses teenuste osutamisega (arutelu)

15-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-15(14)

Ettevõtjatele, ettevõtetele ja idufirmadele uute töökohtade loomiseks soodne keskkond (arutelu)

14-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-14(21)

Naiste ja meeste võrdsus 2012. aastal (A7-0073/2014 - Inês Cristina Zuber)

11-03-2014 P7_CRE-REV(2014)03-11(10.23)

Naiste ja meeste võrdsus 2012. aastal (arutelu)

10-03-2014 P7_CRE-REV(2014)03-10(12)

Noortegarantii rakendamine (arutelu)

26-02-2014 P7_CRE-REV(2014)02-26(5)

Vaba liikumise edendamine, lihtsustades teatavate avalike dokumentide vastuvõtmist (arutelu)

03-02-2014 P7_CRE-REV(2014)02-03(13)

Raportid – raportöörina

1

RAPORT Noorte tööpuuduse vastane võitlus ja võimalikud väljapääsuteed

EMPL
22-07-2013 A7-0275/2013

Raportid – variraportöörina

3

RAPORT Naiste töötingimused teenindussektoris

FEMM
18-07-2012 A7-0246/2012

RAPORT Naiste väljavaated Türgis 2020. aastal

FEMM
12-04-2012 A7-0138/2012

Raportöörina esitatud arvamus

1

ARVAMUS Uute oskuste ja töökohtade tegevuskava

FEMM
19-07-2011 FEMM_AD(2011)464998

Variraportöörina esitatud arvamus

3

ARVAMUS Euroopa Parlamendi soovitused komisjonile meestele ja naistele võrdse või võrdväärse töö eest võrdse tasu maksmise põhimõtte kohaldamise kohta

EMPL
28-03-2012 EMPL_AD(2012)478673

ARVAMUS Üldist huvi pakkuvate sotsiaalteenuste tulevik

FEMM
26-04-2011 FEMM_AD(2011)443061

ARVAMUS Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Euroopa aktiivsena vananemise aasta (2012) kohta

CULT
08-02-2011 CULT_AD(2011)452767

Resolutsiooni ettepanek(ud)

29

Resolutsiooni ühisettepanek Vaba liikumise põhiõiguse järgimine ELis

14-01-2014 RC-B7-0016/2014

Resolutsiooni ettepanek Vaba liikumise põhiõiguse järgimine ELis

13-01-2014 B7-0025/2014

Resolutsiooni ettepanek Noorte töötus

10-06-2013 B7-0270/2013

Resolutsiooni ühisettepanek Inimõiguslaste kinnipidamine Zimbabwes

06-02-2013 RC-B7-0057/2013

  Motion for a resolution on Zimbabwe: Detention of human rights activists

04-02-2013 B7-0070/2013

NB! Antud resolutsiooni ettepanek on kättesaadav ainult originaalkeeles

Resolutsiooni ühisettepanek Inimõiguste olukord Bahreinis

16-01-2013 RC-B7-0029/2013

  Motion for a resolution on human rights situation in Bahrain

14-01-2013 B7-0039/2013

NB! Antud resolutsiooni ettepanek on kättesaadav ainult originaalkeeles

Kirjalik(ud) deklaratsioon(id)

2

Kirjalik deklaratsioon: Oswaldo Payá surmaga lõppenud autoõnnetuse uurimine

13-01-2014 P7_DCL(2014)0005 Kehtivuse kaotanud

Üksikasjad

Jarosław WAŁĘSA , Hans-Peter MARTIN , Francisco SOSA WAGNER , Filip KACZMAREK , Marek Józef GRÓBARCZYK , Joanna Katarzyna SKRZYDLEWSKA , Andrzej GRZYB , Angelika WERTHMANN , Franco BONANINI , Alejo VIDAL-QUADRAS

Algatatud : 13-01-2014
Tähtaeg : 13-04-2014
Allakirjutanute arv : 119 - 14-04-2014

Kirjalik deklaratsioon: 30. mai kuulutamine Euroopa kasuperede päevaks

24-02-2010 P7_DCL(2010)0010 Kehtivuse kaotanud

Üksikasjad

Joanna Katarzyna SKRZYDLEWSKA , Barbara MATERA , Joachim ZELLER , Artur ZASADA , Wojciech Michał OLEJNICZAK

Algatatud : 24-02-2010
Tähtaeg : 17-06-2010
Allakirjutanute arv : 125 - 17-06-2010

Parlamendiliikmete küsimused

46

  VP/HR - Rights of women detained in Egypt

07-03-2014 E-002713/2014 Komisjon

  Erasmus+ programme information not translated into official EU languages

05-02-2014 E-001179/2014 Komisjon

  Tackling youth unemployment

03-01-2014 E-000027/2014 Komisjon

  Speech by the Dutch Minister of Social Affairs and Employment, 10.9.2013

24-09-2013 E-010868/2013 Komisjon

  Mass extinction of bees

17-07-2013 E-008771/2013 Komisjon

Laimamise eest kriminaalkaristuse määramise kaotamine

18-06-2013 O-000070/2013 Komisjon

  'A Better Internet for Kids' Programme

21-03-2013 E-003276/2013 Komisjon

  Public consultations on the future development of unconventional fossil fuels

13-03-2013 P-002917/2013 Komisjon

  Information on measures to tackle youth unemployment

17-12-2012 E-011514/2012 Komisjon

Deklaratsioonid (7ª legislatura)

Majandushuvide deklaratsioon