Rafał TRZASKOWSKI

Fraktsioonid

 • 14.07.2009 / 02.02.2012 : Euroopa Rahvapartei (kristlike demokraatide) fraktsioon - Liige
 • 03.02.2012 / 02.12.2013 : Euroopa Rahvapartei (kristlike demokraatide) fraktsioon - Juhatuse liige

Liikmesriikide erakonnad

 • 14.07.2009 / 02.12.2013 : Platforma Obywatelska (Poola)

Aseesimees

 • 20.07.2009 / 18.01.2012 : Põhiseaduskomisjon

Liige

 • 16.07.2009 / 19.07.2009 : Põhiseaduskomisjon
 • 16.09.2009 / 02.12.2013 : Delegatsioon Ameerika Ühendriikidega suhtlemiseks
 • 19.01.2012 / 02.12.2013 : Põhiseaduskomisjon

Asendusliige

 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon
 • 16.09.2009 / 02.12.2013 : Delegatsioon ELi–Moldova parlamentaarses koostöökomisjonis
 • 29.09.2009 / 02.12.2013 : Delegatsioon Euronesti parlamentaarses assamblees
 • 19.01.2012 / 02.12.2013 : Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon

Tegevus parlamendi seitsmenda ametiaja täiskogu istungitel

Sõnavõtt/sõnavõtud täiskogu istungil

116

Euroopa Parlamendi 2014. aasta valimiste praktiliste aspektide parem korraldus (arutelu)

03-07-2013 P7_CRE-REV(2013)07-03(17)

Avaliku sektori valduses oleva teabe taaskasutamine (arutelu)

13-06-2013 P7_CRE-REV(2013)06-13(3)

Taastuvenergia Euroopa energia siseturul (A7-0135/2013 - Herbert Reul)

21-05-2013 P7_CRE-REV(2013)05-21(7.11)

Tööplaan

20-05-2013 P7_CRE-REV(2013)05-20(15)

Üks aasta Euroopa kodanikualgatust: senise kogemuse hindamine ja takistuste kõrvaldamine (arutelu)

18-04-2013 P7_CRE-REV(2013)04-18(2)

EÜ-Ukraina viisade väljastamise lihtsustamise lepingu muutmine (A7-0059/2013 - Claude Moraes)

18-04-2013 P7_CRE-REV(2013)04-18(6.1)

Raportid – raportöörina

8

RAPORT Euroopa Parlamendi kodukorra artikli 81 (nõusolekumenetlus) muutmine

AFCO
28-11-2013 A7-0412/2013

SOOVITUS Euroopa Ülemkogu otsuse eelnõu Euroopa Parlamendi koosseisu kindlaksmääramise kohta

AFCO
10-06-2013 A7-0213/2013

RAPORT Euroopa Parlamendi koosseis 2014. aasta valimisi silmas pidades

AFCO
25-02-2013 A7-0041/2013

RAPORT Nõukogu istungite protokolli lisatud ühepoolsed avaldused

AFCO
14-07-2011 A7-0269/2011

RAPORT Euroopa Majanduspiirkond ja Šveits ning takistused siseturu täielikul rakendamisel

IMCO
29-06-2010 A7-0216/2010

Raportid – variraportöörina

3

Raportöörina esitatud arvamus

5

ARVAMUS Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2003/98/EÜ avaliku sektori valduses oleva teabe taaskasutamise kohta

IMCO
15-10-2012 IMCO_AD(2012)489694

ARVAMUS Vahearuanne mitmeaastase finantsraamistiku 2014−2020 heakskiitmise menetluse positiivse lõpptulemuse saavutamise huvides

AFCO
09-10-2012 AFCO_AD(2012)497813

ARVAMUS Horvaatia taotlus Euroopa Liiduga ühinemiseks

AFCO
26-10-2011 AFCO_AD(2011)473821

ARVAMUS Majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta

AFCO
25-10-2011 AFCO_AD(2011)469736

ARVAMUS Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus energiaturu terviklikkuse ja läbipaistvuse kohta

IMCO
25-05-2011 IMCO_AD(2011)462549

Variraportöörina esitatud arvamus

4

ARVAMUS Tõelise majandus- ja rahaliidu suunas

AFCO
11-10-2012 AFCO_AD(2012)496288

ARVAMUS Euroopa naabruspoliitika läbivaatamine

AFCO
25-10-2011 AFCO_AD(2011)472292

ARVAMUS 27. aastaaruanne ELi õiguse kohaldamise järelevalve kohta (2009)

IMCO
26-05-2011 IMCO_AD(2011)460949

ARVAMUS 26. aastaaruanne Euroopa Liidu õiguse kohaldamise järelevalve kohta (2008)

IMCO
14-09-2010 IMCO_AD(2010)443067

Resolutsiooni ettepanek(ud)

17

Resolutsiooni ühisettepanek Olukord Türgis

12-06-2013 RC-B7-0305/2013

Resolutsiooni ühisettepanek Õigusriigi põhimõtete järgimine Venemaal

12-06-2013 RC-B7-0269/2013

Resolutsiooni ühisettepanek Naistevastane vägivald Indias

16-01-2013 RC-B7-0028/2013

  Motion for a resolution on violence against women in India

14-01-2013 B7-0034/2013

NB! Antud resolutsiooni ettepanek on kättesaadav ainult originaalkeeles

Resolutsiooni ühisettepanek Gruusias toimunud valimised

24-10-2012 RC-B7-0467/2012

Resolutsiooni ühisettepanek Olukord Valgevenes pärast 23. septembri 2012. aasta parlamendivalimisi

24-10-2012 RC-B7-0463/2012

Resolutsiooni ettepanek Valimised Gruusias

17-10-2012 B7-0468/2012

Resolutsiooni ettepanek Valimised Valgevenes

17-10-2012 B7-0466/2012

Resolutsiooni ühisettepanek Olukord Sudaanis ja Lõuna-Sudaanis

12-06-2012 RC-B7-0281/2012

Parlamendiliikmete küsimused

23

  Accessibility of Commission's online 'Interactive Policy Making' tool

13-05-2013 E-005219/2013 Komisjon

Üks aasta Euroopa kodanikualgatust: senise kogemuse hindamine ja takistuste kõrvaldamine

26-03-2013 O-000033/2013 Komisjon

Üks aasta Euroopa kodanikualgatust: senise kogemuse hindamine ja takistuste kõrvaldamine

26-03-2013 O-000032/2013 Nõukogu

  Directive 69/335/EEC and the 'standstill' proviso

31-05-2012 E-005506/2012 Komisjon

  Accessibility of public sector websites

11-04-2012 E-003698/2012 Komisjon

  Programme for education, training, youth and sport for the years 2014-2020 - 'Erasmus for all'

07-03-2012 E-002638/2012 Komisjon

Põlisrahvusvähemuste õiguste rikkumine Leedu Vabariigis

15-12-2011 O-000331/2011 Komisjon

Deklaratsioonid (7ª legislatura)

Majandushuvide deklaratsioon