Lara COMI
 • Lara
  COMI
 • Euroopa Rahvapartei (kristlike demokraatide) fraktsioon
 • Aseesimees
 • Itaalia Forza Italia
 • Sünnikuupäev: 18. veebruar 1983, Garbagnate Milanese

Fraktsioonid

 • 14.07.2009 / 30.06.2014 : Euroopa Rahvapartei (kristlike demokraatide) fraktsioon - Liige
 • 01.07.2014 ... : Euroopa Rahvapartei (kristlike demokraatide) fraktsioon - Aseesimees

Liikmesriikide erakonnad

 • 14.07.2009 / 26.01.2014 : Il Popolo della Libertà (Itaalia)
 • 27.01.2014 / 30.06.2014 : Forza Italia (Itaalia)
 • 01.07.2014 ... : Forza Italia (Itaalia)

Aseesimees

 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon

Liige

 • 16.09.2009 / 04.07.2010 : Delegatsioon Afganistaniga suhtlemiseks
 • 05.07.2010 / 30.06.2014 : Delegatsioon ELi–Mehhiko parlamentaarses ühiskomisjonis
 • 05.07.2010 / 30.06.2014 : Delegatsioon Euroopa – Ladina-Ameerika parlamentaarses assamblees
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon
 • 01.07.2014 / 18.01.2017 : Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon
 • 14.07.2014 ... : Delegatsioon Ameerika Ühendriikidega suhtlemiseks
 • 19.01.2017 ... : Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon

Asendusliige

 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon
 • 16.09.2009 / 07.04.2013 : Delegatsioon ELi–Venemaa parlamentaarses koostöökomisjonis
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon
 • 08.04.2013 / 30.06.2014 : Delegatsioon Ameerika Ühendriikidega suhtlemiseks
 • 01.07.2014 / 18.01.2017 : Majandus- ja rahanduskomisjon
 • 21.01.2016 / 04.04.2017 : Autotööstuses heitkoguste mõõtmise uurimiskomisjon
 • 19.01.2017 ... : Majandus- ja rahanduskomisjon
 • 02.02.2017 ... : Delegatsioon ELi–Tšiili parlamentaarses ühiskomisjonis
 • 02.02.2017 ... : Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon
 • 02.05.2017 ... : Delegatsioon Euroopa – Ladina-Ameerika parlamentaarses assamblees
 • 14.03.2018 ... : Finantskuritegusid, maksudest kõrvalehoidumist ja maksustamise vältimist käsitlev erikomisjon

Tegevus parlamendi seitsmenda ametiaja täiskogu istungitel

Sõnavõtt/sõnavõtud täiskogu istungil

907

Ringhäälingumeedia roll ELi ja selle väärtuste propageerimisel (A7-0248/2014 - Graham Watson)

03-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-03(9.5)

Mootorsõidukite müratase (A7-0239/2014 - Miroslav Ouzký)

03-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-03(9.6)

Rrahvusvaheliste kaubanduseeskirjade kohaldamine ja jõustamine (A7-0308/2013 - Niccolò Rinaldi)

03-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-03(9.8)

Bangladeshist pärit riisi import (A7-0304/2013 - Paul Murphy)

03-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-03(9.9)

Meditsiiniseadmed (A7-0324/2013 - Dagmar Roth-Behrendt)

03-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-03(9.10)

Raportid – raportöörina

1

Raportid – variraportöörina

3

Raportöörina esitatud arvamus

3

ARVAMUS Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus)

IMCO
28-01-2013 IMCO_AD(2013)496497

ARVAMUS Roheline raamat „Probleemid ja võimalused: ELi teadusuuringute ja innovatsiooni rahastamise ühise strateegilise raamistiku arendamine”

IMCO
14-07-2011 IMCO_AD(2011)467030

ARVAMUS Üldise tooteohutuse direktiivi läbivaatamine ning turujärelevalve

ITRE
09-12-2010 ITRE_AD(2010)450905

Variraportöörina esitatud arvamus

5

ARVAMUS Euroopa taasindustrialiseerimine konkurentsivõime ja jätkusuutlikkuse edendamiseks

IMCO
06-05-2013 IMCO_AD(2013)504038

ARVAMUS Euroopa kui maailma soosituim turismisihtkoht – uus Euroopa turismi tegevuskava

IMCO
01-03-2011 IMCO_AD(2011)454711

ARVAMUS Asjade internet

IMCO
28-04-2010 IMCO_AD(2010)439302

ARVAMUS Vahemere Liit

ITRE
08-04-2010 ITRE_AD(2010)439273

ARVAMUS 2008. aasta konkurentsipoliitika aruanne

ITRE
04-02-2010 ITRE_AD(2010)430944

Resolutsiooni ettepanek(ud)

4

Kirjalik(ud) deklaratsioon(id)

2

Kirjalik deklaratsioon: Rõhutud vähemuste ja rahvaste vabadus

13-01-2014 P7_DCL(2014)0004 Kehtivuse kaotanud

Üksikasjad

Roberta ANGELILLI , Edward MCMILLAN-SCOTT , Lara COMI , Niccolò RINALDI , Ramon TREMOSA i BALCELLS , Silvia COSTA , László SURJÁN , David CASA , Alfredo ANTONIOZZI , Marc TARABELLA , Carlo CASINI

Algatatud : 13-01-2014
Tähtaeg : 13-04-2014
Allakirjutanute arv : 38 - 14-04-2014

Kirjalik deklaratsioon: Euroopa lastekaitsepäeva sisseseadmine

18-01-2010 P7_DCL(2010)0003 Kehtivuse kaotanud

Üksikasjad

Lara COMI , Andreas SCHWAB , Jolanta Emilia HIBNER , Anna Maria CORAZZA BILDT , Christophe BÉCHU

Algatatud : 18-01-2010
Tähtaeg : 04-06-2010
Allakirjutanute arv : 338 - 04-06-2010

Parlamendiliikmete küsimused

172

  Application of Directive 2011/24/EU

16-04-2014 E-004953/2014 Komisjon

  European Health Insurance Card

16-04-2014 E-004952/2014 Komisjon

VP/HR - Krimmitatarlased

10-04-2014 E-004451/2014 Komisjon

  Limiting the capacity of firearms

07-04-2014 E-004316/2014 Komisjon

  Trade secrets

04-04-2014 E-004211/2014 Komisjon

  9x19 (Parabellum) weapons calibre

18-03-2014 E-003187/2014 Komisjon

  Authorisation of nutrition and health claims provided for by the EFSA: what cost to SMEs?

17-03-2014 E-003084/2014 Komisjon

  VP/HR - Rights of women detained in Egypt

07-03-2014 E-002713/2014 Komisjon

Deklaratsioonid (7ª legislatura)

Majandushuvide deklaratsioon

Kontakt

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Altiero Spinelli
  10E101
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T10091
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Aadress

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Altiero Spinelli 10E101
  1047 Brussels