Monika HOHLMEIER : Algus 

Aseesimees 

Eelarvekomisjon 

Liige 

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon 
Delegatsioon Hiina Rahvavabariigiga suhtlemiseks 

Asendusliige 

Eelarvekontrollikomisjon 
Delegatsioon ELi–Albaania parlamentaarses stabiliseerimis- ja assotsieerimiskomitees 

Viimased tegevused 

Terroristliku veebisisu levitamise tõkestamine (A8-0193/2019 - Daniel Dalton) DE  
 
Kirjalikud selgitused hääletuse kohta 
Kolmandad riigid, kelle kodanikel peab välispiiride ületamisel olema viisa, ja need kolmandad riigid, kelle kodanikud on sellest nõudest vabastatud (Kosovo) (A8-0261/2016 - Tanja Fajon) DE  
 
Kirjalikud selgitused hääletuse kohta 

Kontakt