Marek Józef GRÓBARCZYK

Sõnavõtt/sõnavõtud täiskogu istungil

13

15. juulil 2015. aastal vastu võetud otsus energia suvepaketi kohta (arutelu)

16-09-2015 P8_CRE-REV(2015)09-16(14)

Euroopa energiajulgeoleku strateegia (arutelu)

09-06-2015 P8_CRE-REV(2015)06-09(10)

Inimressursid ACERi teostatavaks energia hulgimüügituru järelevalveks (arutelu)

21-05-2015 P8_CRE-REV(2015)05-21(4)

Läänemere tursa-, räime- ja kiluvarude majandamise ja nende varude püügi mitmeaastane kava (arutelu)

27-04-2015 P8_CRE-REV(2015)04-27(18)

ELi konkurentsipoliitika aastaaruanne (arutelu)

09-03-2015 P8_CRE-REV(2015)03-09(14)

Energialiidu strateegilise raamistiku kohta vastu võetud otsus (arutelu)

25-02-2015 P8_CRE-REV(2015)02-25(13)

Läti eesistumisperioodi tegevuskava (arutelu)

14-01-2015 P8_CRE-REV(2015)01-14(2)

Läti eesistumisperioodi tegevuskava (arutelu) (2)

14-01-2015 P8_CRE-REV(2015)01-14(2)

Raportid – raportöörina

1

RAPORT Euroopa energialiidu suunas liikumise kohta

ITRE
24-11-2015 A8-0341/2015

Raportid – variraportöörina

1

Raportöörina esitatud arvamus

1

ARVAMUS ELi uue metsastrateegia kohta metsade ja metsandussektori jaoks

ITRE
26-02-2015 ITRE_AD(2015)544346

Variraportöörina esitatud arvamus

3

ARVAMUS uue kaugelevaatava ja innovaatilise kaubanduse ja investeeringute tulevikustrateegia kohta

ITRE
07-04-2016 ITRE_AD(2016)560841

ARVAMUS ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv teatavate õhusaasteainete riiklike heitkoguste vähendamise ning direktiivi 2003/35/EÜ muutmise kohta

ITRE
07-05-2015 ITRE_AD(2015)541321

ARVAMUS ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv teatavate keskmise võimsusega põletusseadmetest õhku eralduvate saasteainete heite piiramise kohta

ITRE
23-04-2015 ITRE_AD(2015)546728

Ühiselt esitatud resolutsiooni ettepanekud

11

Resolutsiooni ühisettepanek Nadija Savtšenko juhtumi kohta

29-04-2015 RC-B8-0406/2015

Resolutsiooni ettepanek Internetis toimuva laste seksuaalse kuritarvitamise vastu võitlemise kohta

04-03-2015 B8-0219/2015

Resolutsiooni ühisettepanek Interneti Haldamise Foorumi mandaadi pikendamise kohta

09-02-2015 RC-B8-0099/2015

Resolutsiooni ettepanek Interneti Haldamise Foorumi mandaadi pikendamise kohta

04-02-2015 B8-0130/2015

Resolutsiooni ettepanek Euroopa Liidu terasesektori kohta

10-12-2014 B8-0354/2014

Resolutsiooni ühisettepanek inimõiguste kohta Usbekistanis

22-10-2014 RC-B8-0166/2014

  Motion for a resolution on Human rights in Uzbekistan

20-10-2014 B8-0178/2014

NB! Antud resolutsiooni ettepanek on kättesaadav ainult originaalkeeles

Kirjalikult vastatavad küsimused

8

  Gazprom Eurobonds and EU law

17-09-2015 E-012859/2015 Komisjon

  Nord Stream 2 agreement and the third energy package

10-09-2015 E-012736/2015 Komisjon

  VP/HR - Commission's view on plans to increase supplies from Gazprom

17-07-2015 E-011499/2015 Komisjon

  Withdrawal of the proposal on the establishment of the market stability reserve

10-02-2015 E-002154/2015 Komisjon

  Withdrawal of the proposal on the establishment of the market stability reserve

10-02-2015 E-002153/2015 Nõukogu

  Plan to reduce the minimum conservation size of cod

27-11-2014 P-009806/2014 Komisjon

  Sulphur Directive

24-10-2014 P-008372/2014 Komisjon

  VP/HR - Democratic opposition in Kazakhstan

10-10-2014 E-007824/2014 Komisjon