Marisa MATIAS : Algus 

Liige 

Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon 
Inimõiguste allkomisjon 
Delegatsioon Mašriki riikidega suhtlemiseks 
Delegatsioon Vahemere Liidu parlamentaarses assamblees 

Asendusliige 

Väliskomisjon 
Delegatsioon Palestiinaga suhtlemiseks 

Viimased tegevused 

Liikmesriikidele antav finantsabi, et katta neile pärast Ühendkuningriigi ilma lepinguta liidust väljaastumist langevad rasked finantskohustused (A9-0020/2019 - Younous Omarjee) PT  
 
Kirjalikud selgitused hääletuse kohta 

Kontakt