Petru Constantin LUHAN

Fraktsioonid

 • 14.07.2009 / 30.06.2014 : Euroopa Rahvapartei (kristlike demokraatide) fraktsioon - Liige

Liikmesriikide erakonnad

 • 14.07.2009 / 30.06.2014 : Partidul Democrat-Liberal (Rumeenia)

Liige

 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Regionaalarengukomisjon
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Delegatsioon Šveitsi ja Norraga suhtlemiseks ning ELi–Islandi parlamentaarses ühiskomisjonis ja Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) parlamentaarses ühiskomisjonis
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Regionaalarengukomisjon

Asendusliige

 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Julgeoleku ja kaitse allkomisjon
 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon
 • 16.09.2009 / 19.12.2011 : Delegatsioon Austraalia ja Uus-Meremaaga suhtlemiseks
 • 20.12.2011 / 30.06.2014 : Delegatsioon Mercosuri riikidega suhtlemiseks
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon
 • 19.01.2012 / 27.11.2012 : Julgeoleku ja kaitse allkomisjon
 • 28.11.2012 / 30.06.2014 : Majandus- ja rahanduskomisjon

Tegevus parlamendi seitsmenda ametiaja täiskogu istungitel

Sõnavõtt/sõnavõtud täiskogu istungil

642

Toodete turujärelevalve (A7-0346/2013 - Sirpa Pietikäinen)

16-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-16(8.6)

Tööjõu[nbsp ]valikvaatlus (A7-0344/2013 - Tatjana Ždanoka)

16-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-16(8.14)

Euroopa Meresõiduohutuse Amet ja merereostuse tõrje (A7-0300/2013 - Keith Taylor)

16-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-16(8.15)

Tarbijakaitse kommunaalteenuste puhul (A7-0163/2014 - Josef Weidenholzer)

15-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-15(9.2)

Hoiuste tagamise skeemid (A7-0216/2014 - Peter Simon)

15-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-15(9.11)

Alternatiivkütuste infrastruktuur (A7-0444/2013 - Carlo Fidanza)

15-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-15(9.12)

Kiire elektroonilise side võrkude kasutuselevõtukulude vähendamise meetmed (A7-0455/2013 - Edit Herczog)

15-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-15(9.21)

Aktiivse ja intelligentse elukeskkonna teadus- ja arengukava (A7-0076/2014 - Claude Turmes)

15-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-15(9.24)

Raportid – raportöörina

1

Raportöörina esitatud arvamus

1

ARVAMUS Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus investeerimistoodete põhiteabe dokumentide kohta

LIBE
16-04-2013 LIBE_AD(2013)504372

Variraportöörina esitatud arvamus

12

ARVAMUS E-tervise 2012.–2020. aasta tegevuskava: innovatiivne tervishoid 21. sajandil

REGI
26-09-2013 REGI_AD(2013)514579

ARVAMUS Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 98/70/EÜ bensiini ja diislikütuse kvaliteedi kohta ning direktiivi 2009/28/EÜ taastuvatest energiaallikatest toodetud energia kasutamise edendamise kohta

REGI
21-06-2013 REGI_AD(2013)508069

ARVAMUS ELi noorsoostrateegia rakendamine 2010–2012

REGI
03-06-2013 REGI_AD(2013)510632

ARVAMUS Audiovisuaalmeedia teenuste direktiivi kohaldamine

LIBE
31-01-2013 LIBE_AD(2013)500739

ARVAMUS Rändajate integreerimine, selle mõju tööturule ja sotsiaalkindlustuse koordineerimise välispoliitiline mõõde

LIBE
22-01-2013 LIBE_AD(2013)497913

ARVAMUS Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus, millega kehtestatakse teadusuuringute ja innovatsiooni 2014.–2020. aasta raamprogrammi Horisont 2020 rakendamise eriprogramm

AFET
19-09-2012 AFET_AD(2012)492562

ARVAMUS Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammi „Horisont 2020” (2014–2020) osalemis- ja levitamiseeskirjad

AFET
19-09-2012 AFET_AD(2012)492561

ARVAMUS Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogramm „Horisont 2020” aastateks 2014–2020

AFET
19-09-2012 AFET_AD(2012)492560

ARVAMUS Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus Euroopa Liidu sotsiaalsete muutuste ja innovatsiooni programmi kehtestamise kohta

REGI
06-06-2012 REGI_AD(2012)487706

ARVAMUS Euroopasse investeerimise atraktiivsus

REGI
02-05-2012 REGI_AD(2012)483789

Resolutsiooni ettepanek(ud)

5

Resolutsiooni ühisettepanek ELi Doonau piirkonna strateegia rakendamine

15-02-2011 RC-B7-0129/2011

Resolutsiooni ettepanek ELi Doonau piirkonna strateegia rakendamine

14-02-2011 B7-0131/2011

Resolutsiooni ühisettepanek ELi Doonau piirkonna strateegia

20-01-2010 RC-B7-0031/2010

Resolutsiooni ettepanek ELi Doonau piirkonna strateegia

18-01-2010 B7-0036/2010

Resolutsiooni ettepanek Metsatulekahjud 2009. aasta suvel

14-09-2009 B7-0039/2009

Kirjalik(ud) deklaratsioon(id)

2

Kirjalik deklaratsioon: laste kaitse ja nende õiguste kohta seoses lastele suunatud nimeruumiga internetis

09-09-2013 P7_DCL(2013)0014 Kehtivuse kaotanud

Üksikasjad

Tanja FAJON , Amelia ANDERSDOTTER , Jan BŘEZINA , Maria Da Graça CARVALHO , Iliana IOTOVA , Seán KELLY , Petru Constantin LUHAN , Cristiana MUSCARDINI , Angelika WERTHMANN , Ivo VAJGL , Milan ZVER

Algatatud : 09-09-2013
Tähtaeg : 09-12-2013
Allakirjutanute arv : 230 - 10-12-2013

Kirjalik deklaratsioon: Hulgiskleroosi vastane võitlus Euroopas

09-05-2012 P7_DCL(2012)0020 Vastu võetud

Üksikasjad

Petru Constantin LUHAN , Vilija BLINKEVIČIŪTĖ , Ádám KÓSA , Riikka PAKARINEN , Marisa MATIAS

Algatatud : 09-05-2012
Tähtaeg : 13-09-2012
Vastu võetud (kuupäev) : 13-09-2012
Vastu võetud tekst (allakirjutanute nimekirjaga) : P7_TA(2012)0357
Allakirjutanute arv : 408 - 13-09-2012

Liidu õigusakti ettepanek(ud)

1

Ettepanek võtta vastu liidu õigusakt Vabatahtliku märgistamise eeskirjad, mis käsitlevad teavet toidu sobivuse kohta taimetoitlastele ja rangetele taimetoitlastele

27-11-2013 B7-0401/2013

Parlamendiliikmete küsimused

107

  Inflammatory bowel disease

15-04-2014 E-004776/2014 Komisjon

  Implementation of European funds in Romania

19-12-2013 E-014362/2013 Komisjon

  Discrimination against Romanians in the UK

19-12-2013 E-014361/2013 Komisjon

  Fight against corruption in Romania/CVM

19-12-2013 E-014360/2013 Komisjon

  Preparations for 2014-2020/Partnership Agreement

19-12-2013 E-014359/2013 Komisjon

  TAROM - a de facto monopoly

02-12-2013 E-013622/2013 Komisjon

  Regionalisation in Romania

02-12-2013 E-013621/2013 Komisjon

  New Insolvency Code

02-12-2013 E-013620/2013 Komisjon

Deklaratsioonid (7ª legislatura)