Nadja HIRSCH : Algus 

Liige 

Rahvusvahelise kaubanduse komisjon 
Delegatsioon ELi–Türgi parlamentaarses ühiskomisjonis 

Asendusliige 

Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon 

Viimased tegevused 

ELi infosüsteemide koostalitlusvõime piiride ja viisade valdkonnas (A8-0347/2018 - Jeroen Lenaers) DE  
 
Kirjalikud selgitused hääletuse kohta 
ELi infosüsteemide koostalitlusvõime politsei- ja õiguskoostöö, varjupaiga- ja rändepoliitika valdkonnas (A8-0348/2018 - Nuno Melo) DE  
 
Kirjalikud selgitused hääletuse kohta 
Euroopa Liitu tehtavate välismaiste otseinvesteeringute taustauuringute raamistik (A8-0198/2018 - Franck Proust) DE  
 
Kirjalikud selgitused hääletuse kohta 

Kontakt