David CAMPBELL BANNERMAN
 • David
  CAMPBELL BANNERMAN
 • Euroopa Konservatiivide ja Reformistide fraktsioon
 • Liige
 • Ühendkuningriik Conservative Party
 • Sünnikuupäev: 28. mai 1960, Bombay (India)

Sõnavõtt/sõnavõtud täiskogu istungil

31

Inimõiguste olukord Bahreinis, eelkõige seoses Nabeel Rajabi juhtumiga

14-06-2018 P8_CRE-REV(2018)06-14(4.2)

Istungi jätkamine

13-06-2018 P8_CRE-PROV(2018)06-13(7)

Tuumakokkulepe Iraaniga (arutelu)

12-06-2018 P8_CRE-REV(2018)06-12(10)

Äriühingu tulumaksu ühtne konsolideeritud maksubaas - Äriühingu tulumaksu ühtne maksubaas (arutelu)

14-03-2018 P8_CRE-REV(2018)03-14(15)

Suunised ELi ja Ühendkuningriigi tulevaste suhete raamistiku kohta (arutelu)

13-03-2018 P8_CRE-REV(2018)03-13(3)

Suunised ELi ja Ühendkuningriigi tulevaste suhete raamistiku kohta (arutelu) (2)

13-03-2018 P8_CRE-REV(2018)03-13(3)

Olukord Iraanis (arutelu)

16-01-2018 P8_CRE-REV(2018)01-16(12)

Mitmepoolsed läbirääkimised enne WTO 11. ministrite konverentsi (arutelu)

14-11-2017 P8_CRE-REV(2017)11-14(12)

Raportid – variraportöörina

8

Variraportöörina esitatud arvamus

9

ARVAMUS korruptsiooni ja inimõiguste kohta kolmandates riikides

INTA
31-05-2017 INTA_AD(2017)602958

ARVAMUS mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ, Euratom) nr 480/2009 välistegevuse tagatisfondi asutamise kohta

INTA
22-03-2017 INTA_AD(2017)599646

ARVAMUS Euroopa Liidu 2017. aasta üldeelarve projekti kohta

INTA
01-09-2016 INTA_AD(2016)582234

ARVAMUS ELi Iraani-suunalise strateegia kohta pärast tuumakokkuleppe sõlmimist

INTA
14-07-2016 INTA_AD(2016)582110

ARVAMUS mitmeaastase finantsraamistiku (2014–2020) valimistejärgse läbivaatamise ettevalmistamise ja Euroopa Parlamendi tähelepanekute kohta enne komisjoni ettepaneku valmimist

INTA
25-05-2016 INTA_AD(2016)580486

ARVAMUS mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv tollieeskirjade rikkumisi ja asjaomaseid karistusi käsitleva liidu õigusraamistiku kohta

INTA
25-05-2016 INTA_AD(2016)576978

ARVAMUS ELi institutsioonide läbipaistvuse, vastutuse ja usaldusväärsuse kohta

INTA
11-12-2015 INTA_AD(2015)569667

ARVAMUS nõukogu seisukoha kohta, milles käsitletakse Euroopa Liidu 2016. aasta üldeelarve projekti

INTA
02-09-2015 INTA_AD(2015)560817

ARVAMUS ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1007/2009 hülgetoodetega kauplemise kohta

INTA
11-05-2015 INTA_AD(2015)552091

Ühiselt esitatud resolutsiooni ettepanekud

12

Resolutsiooni ühisettepanek massihaudade kohta Iraagis

14-12-2016 RC-B8-1344/2016

Resolutsiooni ühisettepanek olukorra kohta Põhja-Iraagis ja Mosulis

26-10-2016 RC-B8-1159/2016

  Motion for a resolution Afghanistan, in particular the killings in the province of Zabul

23-11-2015 B8-1264/2015

NB! Antud resolutsiooni ettepanek on kättesaadav ainult originaalkeeles

  Motion for a resolution Syria: situation in Palmyra and the case of Mazen Darwish

08-06-2015 B8-0575/2015

NB! Antud resolutsiooni ettepanek on kättesaadav ainult originaalkeeles

Resolutsiooni ettepanek kultuurimälestiste hävitamise kohta ISISe/Da'eshi poolt

27-04-2015 B8-0389/2015

Kirjalikult vastatavad küsimused

14

  Delay in the Commission issuing judgement

08-05-2018 P-002534/2018 Komisjon

  Travel undertaken by a member of the Commission

11-10-2016 P-007672/2016 Komisjon

  Article 20a(2) of Directive 94/62/EC

17-05-2016 P-004031/2016 Komisjon

  Request to the Commission to immediately publish the Globiom study on indirect land use change (ILUC)

12-01-2016 E-000161/2016 Komisjon

  Travel undertaken by a member of the Commission

12-01-2016 E-000160/2016 Komisjon

  EU grants for non-governmental organisations (NGOs)

11-09-2015 E-012742/2015 Komisjon

  Creative Europe Fund

11-09-2015 E-012741/2015 Komisjon

  EU Framework Programme

11-09-2015 E-012740/2015 Komisjon

  EU grants for non-governmental organisations (NGOs)

08-09-2015 E-012610/2015 Komisjon

  EU Framework Programme

08-09-2015 E-012609/2015 Komisjon

Suuliselt vastatavad küsimused

1

Komisjoni vastused kirjalikult vastatavatele küsimustele

05-05-2015 O-000046/2015 Komisjon

Kontakt

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Willy Brandt
  07M083
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T11036
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Aadress

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Willy Brandt 07M083
  1047 Bruxelles