Emma McCLARKIN : Algus 

Liige 

Rahvusvahelise kaubanduse komisjon 
Delegatsioon Ameerika Ühendriikidega suhtlemiseks 

Asendusliige 

Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon 
Kultuuri- ja hariduskomisjon 

Kontakt