Kay SWINBURNE
 • Kay
  SWINBURNE
 • Euroopa Konservatiivide ja Reformistide fraktsioon
 • Liige
 • Ühendkuningriik Conservative Party
 • Sünnikuupäev: 8. juuni 1967, Aberystwyth

Sõnavõtt/sõnavõtud täiskogu istungil

142

Kohustuslik automaatne teabevahetus maksustamise valdkonnas (A8-0157/2016 - Dariusz Rosati)

12-05-2016 P8_CRE-REV(2016)05-12(10.1)

Ühtekuuluvuspoliitika rakendamise kiirendamine (B8-0562/2016)

11-05-2016 P8_CRE-REV(2016)05-11(8.4)

Uued territoriaalse arengu vahendid ühtekuuluvuspoliitikas 2014–2020 (A8-0032/2016 - Ruža Tomašić)

10-05-2016 P8_CRE-REV(2016)05-10(7.6)

Ühtekuuluvuspoliitika ELi mägipiirkondades (A8-0074/2016 - Iliana Iotova)

10-05-2016 P8_CRE-REV(2016)05-10(7.8)

Broneeringuinfo kasutamine (A8-0248/2015 - Timothy Kirkhope)

14-04-2016 P8_CRE-REV(2016)04-14(8.3)

VKE toetuskoefitsiendi läbivaatamine (arutelu)

13-04-2016 P8_CRE-REV(2016)04-13(24)

Raportid – raportöörina

2

Raportid – variraportöörina

12

RAPORT Euroopa Investeerimispanga finantstegevuse aastaaruande kohta

ECON
30-03-2017 A8-0121/2017

Raportöörina esitatud arvamus

3

ARVAMUS Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

ECON
01-03-2018 ECON_AD(2018)613565

ARVAMUS Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

ECON
01-03-2018 ECON_AD(2018)613564

ARVAMUS Euroopa Pangandusjärelevalve 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

ECON
01-03-2018 ECON_AD(2018)613563

Variraportöörina esitatud arvamus

8

ARVAMUS Euroopa Liidu 2019. aasta üldeelarve projekti kohta

ECON
31-08-2018 ECON_AD(2018)623755

ARVAMUSE PROJEKT mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) 2017/825, et suurendada struktuurireformi tugiprogrammi rahastamispaketti ja muuta selle üldeesmärki

ECON
20-06-2018 ECON_AD(2018)622207

ARVAMUS ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 182/2011, millega kehtestatakse eeskirjad ja üldpõhimõtted, mis käsitlevad liikmesriikide läbiviidava kontrolli mehhanisme, mida kohaldatakse komisjoni rakendamisvolituste teostamise suhtes

ECON
23-11-2017 ECON_AD(2017)610743

ARVAMUS Euroopa Liidu 2017. aasta üldeelarve projekti kohta

ECON
06-09-2016 ECON_AD(2016)585727

ARVAMUS ELi õiguse kohaldamise järelevalve kohta: 2014. aasta aruanne

ECON
28-04-2016 ECON_AD(2016)578521

ARVAMUS ettevalmistuste kohta digitaalse ühtse turu aktiks

ECON
04-12-2015 ECON_AD(2015)567734

ARVAMUS soovituste kohta Euroopa Komisjonile teenustekaubanduse lepingu läbirääkimisteks

ECON
02-12-2015 ECON_AD(2015)567692

ARVAMUS nõukogu seisukoha kohta, milles käsitletakse Euroopa Liidu 2015. aasta üldeelarve projekti

ECON
05-09-2014 ECON_AD(2014)536152

Ühiselt esitatud resolutsiooni ettepanekud

2

Kirjalikult vastatavad küsimused

7

  Health systems

16-09-2016 E-006916/2016 Komisjon

  Regulation (EU) No 537/2014 on the statutory audit of public-interest entities - 'cooling in' period

21-07-2015 E-011727/2015 Komisjon

  Conservation of salmon and sea trout stocks

24-06-2015 E-010113/2015 Komisjon

  Audit Regulation

03-06-2015 E-009002/2015 Komisjon

  Audit Regulation

03-06-2015 E-009001/2015 Komisjon

  Premium-rate text messaging services

26-03-2015 E-004810/2015 Komisjon

  Implementation of Alternative Investment Fund Managers Directive (AIFMD)

06-11-2014 E-008838/2014 Komisjon

Suuliselt vastatavad küsimused

4

Saksamaa miinimumpalgaseadus

24-05-2016 O-000081/2016 Komisjon

ELi majandusdiplomaatia

02-05-2016 O-000075/2016 Komisjon

VKE toetuskoefitsiendi läbivaatamine

06-04-2016 O-000066/2016 Komisjon

VKEde juurdepääs rahastamisele

13-10-2015 O-000122/2015 Komisjon

Kontakt

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Willy Brandt
  05M065
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T11061
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Aadress

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Willy Brandt 05M065
  1047 Brussels