Sandra KALNIETE : Algus 

Liige 

Väliskomisjon 
Delegatsioon ELi-Ukraina parlamentaarses assotsieerimiskomitees 
Delegatsioon Euronesti parlamentaarses assamblees 

Asendusliige 

Rahvusvahelise kaubanduse komisjon 
Julgeoleku ja kaitse allkomisjon 
Delegatsioon põhjamõõtme koostööks ning Šveitsi ja Norraga suhtlemiseks ning ELi–Islandi parlamentaarses ühiskomisjonis ja Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) parlamentaarses ühiskomisjonis 
Delegatsioon NATO parlamentaarse assambleega suhtlemiseks 

Viimased tegevused 

Kontakt