Liem HOANG NGOC
 • Liem
  HOANG NGOC
 • Prantsusmaa
 • Sünnikuupäev: 11. detsember 1964, Saïgon

Fraktsioonid

 • 14.07.2009 / 30.06.2014 : Sotsiaaldemokraatide ja demokraatide fraktsioon Euroopa Parlamendis - Liige

Liikmesriikide erakonnad

 • 14.07.2009 / 30.06.2014 : Parti socialiste (Prantsusmaa)

Liige

 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Majandus- ja rahanduskomisjon
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Delegatsioon Kagu-Aasia riikide ja Kagu-Aasia Rahvaste Assotsiatsiooniga (ASEAN) suhtlemiseks
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Majandus- ja rahanduskomisjon

Asendusliige

 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon
 • 16.09.2009 / 13.02.2012 : Delegatsioon Hiina Rahvavabariigiga suhtlemiseks
 • 08.10.2009 / 31.07.2011 : Finants-, majandus- ja sotsiaalkriisi erikomisjon
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon

Tegevus parlamendi seitsmenda ametiaja täiskogu istungitel

Sõnavõtt/sõnavõtud täiskogu istungil

46

Liikmesriikidevahelise kaubavahetuse statistika (arutelu)

14-01-2014 P7_CRE-REV(2014)01-14(14)

Maksustamisalane tegevusprogramm (arutelu)

21-11-2013 P7_CRE-REV(2013)11-21(4)

Euroopa statistika (A7-0436/2012 - Liem Hoang Ngoc) (hääletus)

21-11-2013 P7_CRE-REV(2013)11-21(8.6)

Euroopa statistika (arutelu)

20-11-2013 P7_CRE-REV(2013)11-20(15)

Euroopa statistika (arutelu) (2)

20-11-2013 P7_CRE-REV(2013)11-20(15)

Euroopa Liidu 2014. aasta üldeelarve projekt – kõik jaod (arutelu)

22-10-2013 P7_CRE-REV(2013)10-22(5)

Raportid – raportöörina

2

Raportid – variraportöörina

8

RAPORT Siseturu tulemustabel

IMCO
15-01-2010 A7-0084/2009

Variraportöörina esitatud arvamus

4

ARVAMUS Euroopa Liidu 2014. aasta üldeelarve – kõik jaod

ECON
05-09-2013 ECON_AD(2013)513316

ARVAMUS Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv elamukinnisvaraga seotud krediidilepingute kohta

IMCO
02-02-2012 IMCO_AD(2012)472205

ARVAMUS Euroopa äriühingu üldjuhtimise raamistik

IMCO
24-01-2012 IMCO_AD(2012)475892

ARVAMUS Roheline raamat „Piisav, jätkusuutlik ja kindel Euroopa pensionisüsteem”

IMCO
26-01-2011 IMCO_AD(2011)452814

Parlamendiliikmete küsimused

4

  Call for a new six-pack!

11-06-2013 E-006785/2013 Komisjon

  Credit rating agencies and their role in the crisis

15-07-2011 E-007329/2011 Komisjon

  Transposition in France of Directive 2007/64/EC on payment services

12-07-2011 E-007135/2011 Komisjon

Euroopa Liidu Nõukogu ametlik seisukoht romade väljasaatmise kohta Prantsusmaalt

03-02-2011 O-000030/2011 Nõukogu

Deklaratsioonid (7ª legislatura)

Majandushuvide deklaratsioon