Ashley FOX
 • Ashley
  FOX
 • Euroopa Konservatiivide ja Reformistide fraktsioon
 • Juhatuse liige
 • Ühendkuningriik Conservative Party
 • Sünnikuupäev: 15. november 1969, Sutton Coldfield

Sõnavõtt/sõnavõtud täiskogu istungil

159

Ökodisaini direktiivi rakendamine (A8-0165/2018 - Frédérique Ries) (hääletus)

31-05-2018 P8_CRE-REV(2018)05-31(7.11)

2021.–2027. aasta mitmeaastane finantsraamistik ja omavahendid (arutelu)

29-05-2018 P8_CRE-PROV(2018)05-29(2)

Suunised ELi ja Ühendkuningriigi tulevaste suhete raamistiku kohta (B8-0134/2018, B8-0135/2018)

14-03-2018 P8_CRE-REV(2018)03-14(9.1)

In memoriam

13-03-2018 P8_CRE-REV(2018)03-13(5)

Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis

06-07-2017 P8_CRE-REV(2017)07-06(10)

Euroopa Parlamendi üksainus asukoht (arutelu)

05-07-2017 P8_CRE-REV(2017)07-05(15)

Euroopa Parlamendi üksainus asukoht (arutelu) (2)

05-07-2017 P8_CRE-REV(2017)07-05(15)

Euroopa Parlamendi üksainus asukoht (arutelu) (3)

05-07-2017 P8_CRE-REV(2017)07-05(15)

Energiamärgistus - Hüvitis valesti märgistatud energimõjuga toodete eest (arutelu)

13-06-2017 P8_CRE-REV(2017)06-13(2)

Euroopa Ülemkogu 29. aprilli 2017. aasta kohtumise järeldused (arutelu)

17-05-2017 P8_CRE-REV(2017)05-17(6)

Raportid – variraportöörina

20

RAPORT jaefinantsteenuste tegevuskava kohta

ECON
23-10-2017 A8-0326/2017

RAPORT finantstehnoloogia ning tehnoloogia mõju kohta finantssektori tulevikule

ECON
28-04-2017 A8-0176/2017

RAPORT Euroopa pilvandmetöötluse algatuse kohta

ITRE
26-01-2017 A8-0006/2017

Variraportöörina esitatud arvamus

8

ARVAMUS mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 182/2011, millega kehtestatakse eeskirjad ja üldpõhimõtted, mis käsitlevad liikmesriikide läbiviidava kontrolli mehhanisme, mida kohaldatakse komisjoni rakendamisvolituste teostamise suhtes

AFCO
29-05-2018 AFCO_AD(2018)604673

ARVAMUS paremat õigusloomet käsitleva institutsioonidevahelise kokkuleppe tõlgendamise ja rakendamise kohta

ECON
24-11-2017 ECON_AD(2017)609658

ARVAMUS Euroopa Investeerimispanga finantstegevuse aastaaruande kohta

ECON
23-11-2017 ECON_AD(2017)609635

ARVAMUS mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb arestimis- ja konfiskeerimisotsuste vastastikust tunnustamist

ECON
08-11-2017 ECON_AD(2017)608163

ARVAMUS soovitustega komisjonile robootikat käsitlevate tsiviilõigusnormide kohta

ITRE
15-11-2016 ITRE_AD(2016)583918

ARVAMUS mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 1999/31/EÜ prügilate kohta

ITRE
08-11-2016 ITRE_AD(2016)582213

ARVAMUS ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, milles käsitletakse avalikustamata oskusteabe ja äriteabe (ärisaladuste) ebaseadusliku omandamise, kasutamise ja avalikustamise vastast kaitset

ITRE
29-04-2015 ITRE_AD(2015)544342

ARVAMUS ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2007/36/EÜ seoses aktsionäride pikaajalise kaasamise soodustamisega ja direktiivi 2013/34/EL seoses ühingujuhtimise aruande teatavate elementidega

ECON
02-03-2015 ECON_AD(2015)541604

Ühiselt esitatud resolutsiooni ettepanekud

12

Resolutsiooni ettepanek olukorra kohta Venezuelas

01-06-2016 B8-0724/2016

Resolutsiooni ühisettepanek olukorra kohta Jeemenis

08-07-2015 RC-B8-0680/2015

Resolutsiooni ettepanek olukorra kohta Jeemenis

06-07-2015 B8-0686/2015

Resolutsiooni ühisettepanek olukorra kohta Venezuelas

11-03-2015 RC-B8-0236/2015

Resolutsiooni ettepanek olukorra kohta Venezuelas

06-03-2015 B8-0238/2015

Resolutsiooni ühisettepanek Interneti Haldamise Foorumi mandaadi pikendamise kohta

09-02-2015 RC-B8-0099/2015

Resolutsiooni ettepanek Interneti Haldamise Foorumi mandaadi pikendamise kohta

04-02-2015 B8-0130/2015

  Motion for a resolution on Persecution of the democratic opposition in Venezuela

15-12-2014 B8-0377/2014

NB! Antud resolutsiooni ettepanek on kättesaadav ainult originaalkeeles

Kirjalik(ud) deklaratsioon(id)

3

Kirjalik deklaratsioon: ELi idapiirkondade strateegilise transporditee Via Carpathia ehituse kohta

07-03-2016 P8_DCL(2016)0019 Kehtivuse kaotanud

Üksikasjad

Tomasz Piotr PORĘBA , Victor BOŞTINARU , Miroslav MIKOLÁŠIK , Edward CZESAK , Ashley FOX , Ryszard Antoni LEGUTKO , Andrew LEWER , Branislav ŠKRIPEK , Evžen TOŠENOVSKÝ , Jana ŽITŇANSKÁ

Algatatud : 07-03-2016
Tähtaeg : 07-06-2016
Allakirjutanute arv : 61 - 08-06-2016

Kirjalik deklaratsioon: ELi Karpaatia piirkonna kohta

14-12-2015 P8_DCL(2015)0073 Kehtivuse kaotanud

Üksikasjad

Tomasz Piotr PORĘBA , Miroslav MIKOLÁŠIK , Victor BOŞTINARU , Edward CZESAK , Ashley FOX , Ryszard Antoni LEGUTKO , Andrew LEWER , Branislav ŠKRIPEK , Evžen TOŠENOVSKÝ , Jana ŽITŇANSKÁ

Algatatud : 14-12-2015
Tähtaeg : 14-03-2016
Allakirjutanute arv : 47 - 15-03-2016

Kirjalik deklaratsioon: demokraatia ja inimõiguste Euroopa rahastamisvahendi tegevuse tõhustamise kohta Venezuelas

26-10-2015 P8_DCL(2015)0063 Kehtivuse kaotanud

Üksikasjad

Dita CHARANZOVÁ , Izaskun BILBAO BARANDICA , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , Maite PAGAZAURTUNDÚA RUIZ , Fernando MAURA BARANDIARÁN , Andrew LEWER , Ivan ŠTEFANEC , Javier NART , Teresa JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO , Renate WEBER , Juan Carlos GIRAUTA VIDAL , Ashley FOX , Davor Ivo STIER

Algatatud : 26-10-2015
Tähtaeg : 26-01-2016
Allakirjutanute arv : 64 - 27-01-2016

Kirjalikult vastatavad küsimused

43

  Access to raw cane sugar refining

28-02-2018 E-001235/2018 Komisjon

  Tungsten halogen lamp lightbulbs

06-02-2018 E-000726/2018 Komisjon

  Withdrawal Agreement and the application of transition arrangements for Gibraltar

16-01-2018 E-000216/2018 Komisjon

  Kamal Foroughi

27-04-2017 E-002947/2017 Komisjon

  Otter cull

23-03-2017 E-001960/2017 Komisjon

  Angora fur farming

20-09-2016 E-006995/2016 Komisjon

  Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora

13-07-2016 P-005763/2016 Komisjon

  Cosmetics

31-05-2016 P-004434/2016 Komisjon

  EU transport projects: Baltic Railway from Helsinki to Vilnius

04-05-2016 E-003782/2016 Komisjon

  Human Rights breaches in Morocco

08-03-2016 P-002031/2016 Komisjon

Suuliselt vastatavad küsimused

2

Olukord terasesektoris

05-11-2015 O-000139/2015 Komisjon

Komisjoni vastused kirjalikult vastatavatele küsimustele

05-05-2015 O-000046/2015 Komisjon

Kirjalikud selgitused hääletuse kohta

3

 

Integreeritud lähenemisviis spordipoliitikale: hea juhtimistava, kättesaadavus ja ausameelsus (A8-0381/2016 - Hannu Takkula)

02-02-2017

I voted against this report as sport is not an issue that the EU should be discussing.
Not only is sport well outside of the EU’s remit, the adoption of the EU flag and symbol at sporting events is absurd. The European Union is not a super-state nor a federation and so it has no right to demand national sports teams use its flag.

 

Välispüügilaevastike jätkusuutlik majandamine (A8-0377/2016 - Linnéa Engström)

02-02-2017

I voted in favour of this regulation on rules for the fishing industry.
The Commission’s role is to ensure that EU legislation is transposed properly and also correctly enforced by Member States. It has become abundantly clear that some governments turn a blind eye to over fishing.
This directly disadvantages those of us who make sure that national fishing industries abide by EU legislation.

 

Programmi „Erasmus+“ rakendamine (A8-0389/2016 - Milan Zver)

02-02-2017

I voted in favour of this report as a programme that delivers good opportunities for young people.
Simplification of the rules will benefit the end users. I hope that the renewed focus on employment skills will help boost youth employment across the EU.
The education exchange programme has been a very popular and successful EU initiative and I hope to see it continue.

Kontakt

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Willy Brandt
  05M009
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T11046
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Aadress

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Willy Brandt 05M009
  1047 Brussels