Magdi Cristiano ALLAM

Fraktsioonid

 • 14.07.2009 / 13.12.2011 : Euroopa Rahvapartei (kristlike demokraatide) fraktsioon - Liige
 • 14.12.2011 / 26.01.2012 : Vaba ja Demokraatliku Euroopa fraktsioon - Aseesimees/Juhatuse liige
 • 27.01.2012 / 30.06.2014 : Vaba ja Demokraatliku Euroopa fraktsioon - Aseesimees/Juhatuse liige

Liikmesriikide erakonnad

 • 14.07.2009 / 01.06.2010 : Unione dei Democratici cristiani e dei Democratici di Centro (Itaalia)
 • 02.06.2010 / 30.06.2014 : "Io amo l'Italia" (Itaalia)

Aseesimees

 • 17.09.2009 / 24.04.2012 : Delegatsioon Iisraeliga suhtlemiseks

Liige

 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Kultuuri- ja hariduskomisjon
 • 16.09.2009 / 16.09.2009 : Delegatsioon Iisraeliga suhtlemiseks
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Transpordi- ja turismikomisjon
 • 25.04.2012 / 30.06.2014 : Delegatsioon Iisraeliga suhtlemiseks

Asendusliige

 • 16.07.2009 / 13.12.2011 : Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon
 • 16.09.2009 / 13.12.2011 : Delegatsioon Vahemere Liidu parlamentaarses assamblees
 • 16.09.2009 / 13.12.2011 : Delegatsioon Hiina Rahvavabariigiga suhtlemiseks
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon
 • 31.01.2012 / 28.03.2012 : Delegatsioon Hiina Rahvavabariigiga suhtlemiseks
 • 29.03.2012 / 30.06.2014 : Delegatsioon Mašriki riikidega suhtlemiseks
 • 29.03.2012 / 30.06.2014 : Delegatsioon Vahemere Liidu parlamentaarses assamblees

Tegevus parlamendi seitsmenda ametiaja täiskogu istungitel

Sõnavõtt/sõnavõtud täiskogu istungil

11

Põhiõigused Euroopa Liidus (2012) (arutelu)

26-02-2014 P7_CRE-REV(2014)02-26(16)

Ühtne sisekontrolliraamistik - Euroopa Liidu finantshuvide kaitse ja pettustevastane võitlus

02-07-2013 P7_CRE-REV(2013)07-02(23)

Laienemisaruanne Türgi kohta (arutelu)

28-03-2012 P7_CRE-REV(2012)03-28(18)

Olukord Jeemenis, Bahreinis, Süürias ja Egiptuses (arutelu)

12-10-2011 P7_CRE-REV(2011)10-12(16)

Kristlaste olukord seoses usuvabadusega (arutelu)

19-01-2011 P7_CRE(2011)01-19(10)

Euroopa tegevuskava terrorismiohvritele (arutelu)

15-12-2009 P7_CRE(2009)12-15(19)

Resolutsiooni ettepanek(ud)

4

  Motion for a resolution on recent cases of violence and persecution against Christians, notably in Maaloula (Syria), Peshawar (Pakistan) and the case of Pastor Saeed Abedini (Iran)

07-10-2013 B7-0451/2013

NB! Antud resolutsiooni ettepanek on kättesaadav ainult originaalkeeles

Resolutsiooni ettepanek Olukord Süürias

10-09-2013 B7-0425/2013

Resolutsiooni ühisettepanek Egiptuse ja Süüria ning sealsete kristlaste olukord

25-10-2011 RC-B7-0542/2011

Resolutsiooni ettepanek Olukord Egiptuses ja Süürias, eelkõige kristlikes kogukondades

24-10-2011 B7-0555/2011

Kirjalik(ud) deklaratsioon(id)

4

Kirjalik deklaratsioon: Alaealiste laste õiguste kaitsmine, et säiliksid tihedad suhted mõlema vanemaga ka vanemate kohtuliku lahutuse või lahuselu korral

21-10-2013 P7_DCL(2013)0019 Kehtivuse kaotanud

Üksikasjad

Matteo SALVINI , Lorenzo FONTANA , Giancarlo SCOTTÀ , Mara BIZZOTTO , Magdi Cristiano ALLAM , Cristiana MUSCARDINI , Sergio Paolo Francesco SILVESTRIS , Oreste ROSSI , Francesco Enrico SPERONI , Marco SCURRIA , Claudio MORGANTI , Roberta ANGELILLI , Marlene MIZZI , Viorica DĂNCILĂ

Algatatud : 21-10-2013
Tähtaeg : 21-01-2014
Allakirjutanute arv : 54 - 23-01-2014

Kirjalik deklaratsioon: Rasedusdiabeedi vastane võitlus

09-09-2013 P7_DCL(2013)0010 Kehtivuse kaotanud

Üksikasjad

Rolandas PAKSAS , Juozas IMBRASAS , Justina VITKAUSKAITE BERNARD , Marc TARABELLA , Anna ROSBACH , Jaroslav PAŠKA , Tadeusz CYMAŃSKI , Jolanta Emilia HIBNER , Magdi Cristiano ALLAM , Claudio MORGANTI , Małgorzata HANDZLIK

Algatatud : 09-09-2013
Tähtaeg : 09-12-2013
Allakirjutanute arv : 65 - 10-12-2013

Kirjalik deklaratsioon: Vajadus loobuda eurost ja võtta uuesti kasutusele riikide omavääring

12-03-2012 P7_DCL(2012)0015 Kehtivuse kaotanud

Üksikasjad

Mario BORGHEZIO , Magdi Cristiano ALLAM , Philippe de VILLIERS , Nigel FARAGE , Francesco Enrico SPERONI

Algatatud : 12-03-2012
Tähtaeg : 14-06-2012
Allakirjutanute arv : 28 - 14-06-2012

Kirjalik deklaratsioon: Kirjalik deklaratsioon rahva kultuuri ja identiteeti väljendavate ususümbolite vaba kasutamise kohta avalikes kohtades

23-11-2009 P7_DCL(2009)0064 Kehtivuse kaotanud

Üksikasjad

Sergio Paolo Francesco SILVESTRIS , Mario MAURO , David-Maria SASSOLI , Mario BORGHEZIO , Magdi Cristiano ALLAM

Algatatud : 23-11-2009
Tähtaeg : 11-03-2010
Allakirjutanute arv : 129 - 15-03-2010

Parlamendiliikmete küsimused

34

  VP/HR - Protecting the Italian-speaking community in Crimea

17-03-2014 E-003089/2014 Komisjon

  Automatic retentions from foreign payments to Italy

18-02-2014 E-001845/2014 Komisjon

  Quarterly report on the euro area

07-02-2014 E-001289/2014 Komisjon

  Unlawful nature of the Fiscal Compact

31-01-2014 E-001012/2014 Komisjon

  Recognition of certain agricultural products

18-11-2013 E-013083/2013 Komisjon

  Labelling of products based on truffles

18-11-2013 E-013082/2013 Komisjon

  Occupied Territories

06-11-2013 E-012580/2013 Komisjon

  Reduction of TNT Express workforce in Italy

10-07-2013 E-008295/2013 Komisjon

  Ban on the Syrian Islamic terrorist organisation Jabhat Al-Nusra (Victory Front)

09-07-2013 P-008210/2013 Nõukogu

Deklaratsioonid (7ª legislatura)

Majandushuvide deklaratsioon