Giancarlo SCOTTÀ : Algus 

Liige 

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon 
Delegatsioon Iraagiga suhtlemiseks 

Asendusliige 

Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon 
Delegatsioon ELi-Ukraina parlamentaarses assotsieerimiskomitees 

Viimased tegevused 

Kontakt